Novo Nordisks rapport: Vad du kan förvänta dig på onsdag

Förväntningarna är höga när det största bolaget i Europa sett till marknadsvärde ska släppa sin kvartalsrapport på onsdag. Investerare kommer hålla utkik efter indikationer om Novo Nordisk kommer klara av möta den stigande efterfrågan på diabetes och fetmaläkemedel.   

Johanna Englundh 2024-01-29 | 11:44
Facebook Twitter LinkedIn

 Novo Nordisk logga och fetmaläkemedel

Novo Nordisk (NOVO B) släpper sitt helårsresultat den 31 januari klockan 07:30 CET.

 

Novo Nordisk har tagit täten i Europas läkemedelssektor och Morningstar Europe Index, till följd av en överväldigande efterfrågan på deras diabetes- och viktminskningsläkemedel. Att uppnå målen för 2023 verkar troligt med tanke på den starka finansiella utvecklingen under de första nio månaderna 2023, med en försäljningsökning på 33% och en tillväxt på 37% i rörelseresultatet i fasta valutor.

Den uppdaterade prognosen för 2023 i resultatrapporten för det tredje kvartalet, med en omsättningstillväxt på 32%-38% och en tillväxt i rörelseresultatet på 40%-46%, var ngåot högre än tidigare förväntningar. Den starka utvecklingen tillskrivs en högre än förväntad försäljning av GLP-1-behandlingar i USA, särskilt driven av diabetesläkemedlet Ozempic och fetmaläkemedlet Wegovy.

Novo Nordisk aktiekurs senaste 5 åren

Kommer Novo Nordisk kunna möta den ökande efterfrågan?

Den ökande efterfrågan på diabetes- och viktminskningsprodukter har lett till höga förväntningar på den kommande kvartalsrapporten.

"Förväntningarna är verkligen mycket höga inför rapporten, och vi antar att företaget kan se 28% intäktstillväxt och 37% rörelseresultattillväxt. Detta inkluderar faktiskt viss valutamotvind, så den underliggande tillväxten är ännu högre", säger Morningstars aktie- och kreditanalytiker Karen Andersen inför rapporten.

"Jag tror att Novo Nordisk och Eli Lilly är redo att dominera denna marknad under åtminstone de närmaste åren, medan konkurrenterna försöker komma ikapp och utforma mer praktiska orala produkter, eller produkter med färre toleransproblem. Sammantaget ser vi en marknad för läkemedel mot fetma/övervikt på mer än 100 miljarder dollar år 2031, när Novos viktigaste patent löper ut", tillägger Andersen.

Den kommande utmaningen ligger dock i hur snabbt Novo Nordisk kan anpassa sin tillverkning för att möta den nya efterfrågan på sina storsäljande läkemedel Ozempic och Wegovy, samt att avvärja konkurrensen från Eli Lilly & Co:s Mounjaro och Zepbound.

"Lilly är mycket ny på marknaden för behandling av fetma, eftersom deras diabetesläkemedel Mounjaro likväls som Zepbound för behandling av fetma nyligen godkändes. Zepbound verkar mer effektivt än Wegovy, så vi förväntar oss att det snabbt kommer att ta en betydande andel av denna marknad - men det finns gott om utrymme för båda företagen att se en stark tvåsiffrig tillväxt under flera år", säger analytikern.

Hur länge tar den genomsnittliga patienten viktminskningsprodukter?

En annan fråga som marknaden kommer att vilja ha svar på är om det kommer att finnas en indikation på hur länge den genomsnittliga patienten tar dessa behandlingar - fortsätter de bortom platåpunkten när de har slutat gå ner i vikt?

"Alla data pekar på ett behov av att fortsätta behandlingen för att bibehålla viktnedgången, och vi tror att patienterna kommer att vara motiverade att fortsätta behandlingen på längre sikt, även om vi ser att vissa patienter avbryter behandlingen på grund av kostnader eller toleransproblem", förklarar Andersen.

När det gäller Novo Nordisks pipeline säger analytikern att vi kan få se tidiga data för nästa generations orala fetmaläkemedel i samband med rapporten. Och senare under året förväntar hon sig mer data om företagets orala semaglutid (samma läkemedel som i Ozempic och Wegovy).

"Även om vi tror att lanseringen sannolikt kommer att försenas på grund av leveransproblem (en mycket högre dos behövs för oral tillförsel av detta läkemedel). Det viktigaste pipeline-läkemedlet för Novo just nu är cagrisema, som kan bli en effektivare och mer tolerabel behandling av både fetma och diabetes."

"Fas 3-data för fetma kommer också senare i år", tillägger hon.

Uppskattning av verkligt värde för Novo Nordisk

I slutet av november 2023 höjde Morningstars analytiker Novo Nordisks uppskattning av verkligt värde till 540 DKK per aktie från 475 DKK, efter att avsevärt ha höjt antagandena för upptag av GLP-1-terapier inom diabetes och fetma samt utökat försäljningen till överviktiga patienter.

"Vi förväntar oss att Novos försäljning inom fetma kan nå en topp på 28 miljarder USD år 2031, före semaglutids patentutgång 2032. Inom fetma utgör semaglutid basen för den injicerbara fetmaläkemedlet Wegovy samt en potentiell oral, högdos semaglutid som nyligen genererade positiva data i en fas 3-studie", skrev Andersen i en analys som publicerades den 29 november.

Ekonomisk vallgrav

Novo har varit en pionjär inom diabetesvård i över 85 år och har 32% av den över 50 miljarder dollar stora marknaden för diabetesbehandling och ungefär hälften av den över 15 miljarder dollar stora insulinmarknaden.

Förekomsten av diabetes förväntas öka kraftigt under de kommande decennierna till följd av en alltmer överviktig och åldrande befolkning, och Morningstar förväntar sig att Novo kommer att behålla sin breda vallgrav eftersom företaget fortsätter att dominera inom innovation av behandling av diabetes och fetma.

Semaglutids potential inom nya indikationer ger också Morningstars analytiker förtroende för Novos breda vallgrav. Läkemedlet fick amerikanskt godkännande som Wegovy för fetma i juni 2021 och befinner sig i fas 3-tester inom områden som NASH, Alzheimers sjukdom och hjärtsvikt. Novo testar också nya kombinationsbehandlingar som cagrisema som kan erbjuda ännu mer övertygande blodsockerkontroll och viktminskning, vilket kan hjälpa Novo att upprätthålla en solid positionering mot Lilly.

Morningstars nyckeltal för Novo Nordisk 

  • Uppskattning av verkligt värde: 540 DKK
  • Aktuellt pris: 732 DKK
  • Morningstars stjärnbetyg: ★★
  • Morningstars betyg för ekonomisk vallgrav: Bred
  • Morningstars osäkerhetsbetyg: Hög

Håll koll på den nordiska marknaden

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Novo Nordisk A/S Class B866,20 DKK0,41Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar