Hur man bygger en utdelningsportfölj

Med hjälp av fyra Morningstar-index har jag konstruerat en portfölj med utdelningsaktier, en så kallad utdelningsportfölj, som innehåller Verizon, Unilever, Exxon och Mercedes-Benz. 

Fernando Luque 2024-01-30 | 13:34
Facebook Twitter LinkedIn

building bricks

Ett av de sätt som investerare kan generera inkomster är genom de utdelningar som betalas ut av aktier. Men att bygga en utdelningsportfölj är inte så enkelt som det låter.

Det är därför jag har bestämt mig för att bygga en utdelningsportfölj med hjälp av Morningstar-index och följa upp den månadsvis.

Att bygga en utdelningsportfölj - håll koll på detta: 

1) Direktavkastning

Att välja aktier för att bygga en utdelningsportfölj kan verka enkelt vid första anblicken. Men det är det inte. Det kan verka enkelt eftersom det kriterium man vanligtvis tillämpar är direktavkastningen. Det är sant att detta är en viktig faktor, men det är inte tillräckligt.

2) Utdelningens hållbarhet och kontinuitet

Det vi är intresserade av när vi konstruerar en utdelningsportfölj är inte bara utdelningens storlek utan även dess hållbarhet och kontinuitet. Vi måste kunna bedöma om företaget kommer att kunna betala utdelningen och öka den över tid.

Företag som ståtar med en väldigt hög direktavkastning kan verka som fynd, men de kan vara för bra för att vara sanna. Sådana företag kan gå igenom finansiella problem som har fått deras aktiekurs att sjunka (och direktavkastningen att stiga). Det är inte ovanligt att företag i sådana situationer sänker sin utdelning för att spara pengar, så deras faktiska direktavkastning framöver kan vara lägre än den för närvarande rapporterade siffran.

3) Aktiens värdering spelar roll

Att en utdelningsportfölj ger "bra" utdelningar är naturligtvis viktigt, men det räcker inte. Den måste också kunna erbjuda en acceptabel värdestegring. Det är alltså den långsiktiga totalavkastningen som är viktig och inte bara direktavkastningen. Och den faktor som kan påverka den långsiktiga totalavkastningen är värderingen av företagen. På Morningstar tittar vi på många bolag ur en fundamental synvinkel och kommer fram till vad vi kallar price/fair value (P/FV) för att avgöra om aktien är dyr eller billig. Ett P/FV över 1 innebär att aktien är dyr och ett P/FV under 1 innebär att aktien är billig.

Morningstar-index för min utdelningsportfölj

Jag har byggt upp min globala utdelningsportfölj baserat på de aktier som 4 utdelningsfokuserade globala aktieindex utvecklade av Morningstar investerar i.

De fyra indexen och deras egenskaper är följande:

Morningstar Developed Markets Dividend Yield >3%: Detta index följer utvecklingen för värdepapper på utvecklade marknader med en 12-månaders direktavkastning på mer än 3%.

Morningstar Developed Markets Dividend Growth: Detta index är utformat för att ge exponering mot värdepapper i Morningstar Developed Markets Index med en historia av oavbruten utdelningstillväxt och kapacitet att upprätthålla denna tillväxt.

Morningstar Developed Markets High Dividend Low Volatility: Detta index ger exponering mot aktier på utvecklade marknader med hög utdelningsavkastning och stark finansiell kvalitet, samtidigt som det gynnar dem med lägre volatilitet.

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select: Detta index är inriktat på värdepapper som betalar utdelningar konsekvent och har kapacitet att upprätthålla dessa betalningar. Värdepapper väljs från Morningstar Developed Markets Large Cap Index. Utdelningsindexet består av de 100 högst avkastande värdepapperen som uppfyller screeningkriterierna, inklusive ESG-screeningar (Environmental, Social, or Governance) baserade på data från Morningstar Sustainalytics.

Jag har analyserat positionerna för dessa fyra index med data från slutet av 2023 och kriterierna för att välja företagen i min portfölj är följande, i preferensordning:

Några enkla portföljregler

Vilka företag återkommer i dessa fyra index? För att finnas med i min portfölj måste ett värdepapper finnas med i minst två index.

Vad är den totala vikten för bolagen i dessa index? Jag räknar helt enkelt ut summan av de enskilda vikterna i varje index. Ju högre totalvikt, desto större chans att komma med i portföljen.

Vad är värderingen av vart och ett av bolagen i dessa index? Jag kommer endast att beakta företag som handlas till en betydande rabatt jämfört med det senaste priset. Mer specifikt, för att ingå i portföljen måste företaget ha ett Price/Fair Value (dvs. ett förhållande mellan det uppskattade verkliga värdet och aktiekursen) under 0,85. Med andra ord måste det handlas med en betydande rabatt jämfört med den senaste aktiekursen, en rabatt på minst 15%.

Att bygga en portfölj handlar inte om att lägga till aktier urskillningslöst. Det är viktigt att tänka på diversifiering av sektorer. Av den anledningen kommer jag bara att lägga till en aktie per sektor i min portfölj och varje aktie kommer att ha samma vikt. Det betyder inte att varje sektor (vi har 11 identifierade sektorer hos Morningstar) kommer att finnas med i portföljen. Om ingen aktie i en viss sektor uppfyller de tre villkoren ovan kommer sektorn inte att vara representerad i min portfölj.

Min utdelningsportfölj:

Hur och när kommer portföljen att förändras?

Jag kommer att se över portföljen varje månad eftersom dess sammansättning kan ändras varje månad av två skäl: 1) förändringar i indexens sammansättning och 2) förändringar i bolagens värderingar. Om P/FV för ett bolag stiger över 0,90 (kom ihåg att för att ingå i portföljen måste bolaget ha ett P/FV under 0,85) kan det vara en anledning att byta till ett annat bolag när det finns en annan aktie i samma sektor med mer attraktiv värdering.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar