Inflationen i euroområdet sjunker, räntesänkningar närmar sig

Inflationen i euroområdet sjönk till 2,8% i januari, från 2,9% i december, men kärninflationen var högre än väntat på 3,3%.

Sara Silano 2024-02-01 | 14:30
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank

Inflationen i euroområdet sjönk till 2,8% i januari, ned från 2,9% i december, enligt Eurostats snabbestimat, vilket ökade trycket på Europeiska centralbanken att sänka räntorna. Nedgången i inflationen motsvarade ekonomernas förväntningar.

Kärninflationen, som visar priser utan energi- och livsmedelskostnader, sjönk också med 10 punkter till 3,3% på årsbasis, men missade förväntningarna, vilket orsakade en ökning av statsobligationsräntorna i euroområdet. Tysklands 10-åriga Bund-ränta - riktmärket för euroområdet - steg till 2.2% i skrivande stund.

I januari var det livsmedel, alkohol och tobak (+5,7% på årsbasis), följt av tjänster (+4%), industrivaror utan energi (+2%) och energi (-6,3%), som bidrog mest till inflationen i euroområdet, enligt Eurostat.

Kärninflationen rör sig i rätt riktning

"Den europeiska snabbinflationen sjönk i januari med 0,1% till 2,8%, en välkommen nedgång efter den topp vi såg i december", säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar. "Kärninflationen, om än högre på 3,3%, rör sig också i rätt riktning och speglar nedgången på 0,1%. Att kärninflationen, som vanligtvis är mer stabil, fortfarande faller är verkligen ett positivt tecken."

Field tillade: "Dagens nedgång bör dock inte komma som någon riktig överraskning, eftersom rekordhöga räntor i euroområdet har haft den önskade effekten och drivit ned inflationen under 12 av de senaste 13 månaderna. Vi är visserligen fortfarande inte nere på ECB:s inflationsmål på 2 procent, men med den utveckling vi har sett under det senaste året är målet inom räckhåll."

Turbulens i Röda havet? Ingen panik

"Inflationen har toppat i Europa och faller nu snabbt, med en total inflation som redan är under 3 procent i euroområdet och en kärninflation som saktar in till cirka 3,5 procent på årsbasis", säger Nicola Mai, ekonom, statsfinansiell kreditanalytiker på Pimco.

"När det gäller potentiella chocker under 2024 förväntar vi oss inte att den nuvarande oron i Röda havet kommer att ha någon större inverkan på inflationen i Europa, som det ser ut nu. Omfattningen är en bråkdel av de pandemirelaterade störningarna, och sjöfarten i sig är bara en liten komponent i ett företags kostnadsstruktur", tillade Mai.

"Den globala efterfrågan på varor är inte lika livlig som under pandemin, och utbudet av nya containerfartyg ser ut att bli stort i år. Det är viktigt att notera att det finns andra leveransvägar tillgängliga för företag, inklusive alternativa sjövägar och flygfrakt." Med detta sagt varnade Mai för att "Covid-19 lärde oss att vara försiktiga med spridningseffekterna i leveranskedjan."

Är ECB:s första räntesänkning närmare?

Med fallande inflation ökar trycket på räntesänkningar. ECB höll räntorna oförändrade vid mötet i januari och gav ingen indikation om när de skulle börja sänka räntorna.

Rädslan för en överhettning av ekonomin minskar dock. "Data på morgonen visade att arbetslösheten inom det europeiska området i stort sett var stabil på 6,4%, en nivå som den i stort sett har legat på under de senaste 18 månaderna", sade Field.

"Centralbankerna hade ursprungligen fruktat att fallande inflation kunde innebära en risk för överhettning av ekonomin, men en stabil arbetslöshet är bara ytterligare en signal till ECB att räntorna har utrymme att sjunka under de kommande månaderna."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar