8 djärva påståenden i Cathie Woods ARK Invest Outlook

Från robotar till raketer - ARK tänker stort igen. Men du kanske måste bilda dig en egen uppfattning om vad det Cathie Wood-drivna företaget tycker.

Christopher Johnson 2024-02-08 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

Cathie Wood

ARK Invests verkställande direktör och Chief Investment Officer Cathie Wood är inte främmande för kontroversiella åsikter.

Faktum är att hennes företag kallar sig det specialiserade värdepappersföretag som jagar de bästa köpen med potential att revolutionera industrier, den globala ekonomin och samhället som vi känner det.

I sin årliga researchrapport - Big Ideas 2024: Disrupting the Norm, Defining the Future - beskriver ARK de sektorer som man förväntar sig kommer att förändra den globala ekonomiska aktiviteten. Men man gör också ett antal djärva påståenden som sträcker sig från det förutsägbara till det direkt kontroversiella.

Så vilka är dessa idéer, och kommer de att skapa en lycklig tillvaro eller en dystopisk mardröm?

Påstående nr 1: AI får slöfockarna på fall

ARK anser att artificiell intelligens (AI) redan har ökat produktiviteten. Detta trots att det pågår en debatt om kvaliteten på AI-applikationer och hur maskininlärningsvärlden påverkar jobben. Men enligt ARK är det viktigt att hjälpa "underpresterande" medarbetare att prestera bättre.

"Kodningsassistenter som GitHub Copilot och Replit AI är tidiga framgångshistorier som har ökat produktiviteten och arbetstillfredsställelsen hos programvaruutvecklare", säger ARK.

"AI-drivna assistenter ökar [också] kunskapsarbetarnas prestanda och, intressant nog, gynnar underpresterande arbetare relativt mer än högpresterande".

Påstående nr 2: Din förvaltare bör inneha Bitcoin

Ur ett ägarstyrningsperspektiv beskriver ARK Bitcoin som "decentraliserat och gemenskapsdrivet", och utnyttjar programvara med öppen källkod för beslutsfattande. Det är ett sätt att se på det! Morningstar har länge hävdat att det saknar inneboende värde.

I en video från februari 2022 påminde Morningstars globala chef för forskning och investeringar Dan Kemp investerare om att "vissa saker verkar ha ett värde bara för att de är populära. Men som med alla moden kan populariteten försvinna över en natt och plötsligt upptäcker du att det du trodde hade ett värde inte har det".

ARK håller inte med. Enligt ARK är digitala tillgångar som Bitcoin en tillgångsklass i sig som får sitt inneboende värde från den digitala ekonomin. Och institutionella investerare bör äga dem. Det går till och med så långt som att säga att fondförvaltare kunde ha förbättrat sin riskjusterade avkastning 2023 genom att hålla den. Enligt deras research skulle portföljer som strävar efter att maximera riskjusterad avkastning ha kunnat allokera 19,4% till Bitcoin år 2023 på grund av dess avkastning.

Påstående 3: VR och metaversen är ännu i sin linda

Även om stora företag som Apple och Meta har lanserat digitala headset finns det fortfarande en viss tveksamhet kring virtuell verklighet, säger ARK. Kommer du ihåg oktober 2022 och kontroversen om hur ovirtuella benen var i Metas Metaverse-demo?

Meta Quest, till exempel, erbjuder bara en bråkdel av de appar som iPhone gjorde under de första fem åren efter den första lanseringen. ARK konstaterar också att Meta bara har sålt 27 miljoner Quest-enheter - bara 18% av de 146 miljoner iPhones som Apple sålde sammanlagt fem år efter lanseringen.

Påstående nr 4: Att bota sällsynta sjukdomar är bra!

Elon Musk är inte den enda som kombinerar teknik med medicinsk intervention.

ARK är entusiastiska över utvecklingen av vad man kallar "precisionsterapier", inklusive läkemedel för genredigering, som man menar har potential att bota sällsynta genetiska sjukdomar som för närvarande inte går att behandla. Som exempel nämner man sicklecellsjukdom (SCD), en sällsynt ärftlig blodsjukdom som man menar skulle kunna botas med just denna metod.

"SCD är en ärftlig sjukdom i de röda blodkropparna som drabbar mer än 100 000 människor i USA och 20 miljoner människor globalt, främst i Afrika", heter det.

"Idag står läkemedel för ~16% av de totala kostnaderna för behandling av SCD-sjukdom i USA, men de har inte gjort mycket mer än att hantera symptom, eftersom den förväntade livslängden för SCD-patienter endast är 56% av den för befolkningen i allmänhet".

Men varför stanna där?

I ett häpnadsväckande konstaterande av det uppenbara har ARK kommit till insikten att "det skulle vara värdefullt att bota alla sällsynta sjukdomar".

"Teoretiskt sett skulle botandet av alla sällsynta sjukdomar innebära att merparten av kostnaderna förskjuts till medicinering, vilket skulle eliminera behovet av sjukdomshantering inom och utanför sjukvården, vilket understryker värdet av ett botemedel", konstaterar man.

Påstående nr 5: Elbilsrevolutionen kommer att vara avslutad 2030

Självkörande bilar, autopiloter, robotaxlar. Alla dessa tillhör framtiden, enligt ARK. ARK förväntar sig att försäljningen av elfordon kommer att öka med 33% per år under de kommande sju åren, från cirka 10 miljoner år 2023 till 74 miljoner år 2030, i takt med att robotaxiplattformar och elfordon blir allt vanligare.

Batterikostnaderna sjunker också efter en period med stigande priser på grund av störningar i leveranskedjan, vilket i sin tur bör leda till lägre priser på elbilar. Det kan öka tillväxten i enhetsförsäljningen när elbilar blir billigare. Ark pekar på Teslas uppgång i avsaknad av en etablerad leveranskedja, vilket gav företaget inget annat val än att integrera vertikalt.

Men som vi vet från Tesla-fallet kommer de marknadsfaktorer som gjorde det Elon Musk-ledda företaget till den största amerikanska snackisen 2021 inte nödvändigtvis att fungera till förmån för konkurrenter som Rivian, vars renodlade affärsmodell kanske inte lyckas övertyga amerikanska medborgare i mer svåråtkomliga landsbygdsområden.

Påstående nr 6: AI kan ta sig in i cockpit

Om vi håller oss till temat transport så är det inte bara bilar som kommer att drabbas av den tekniska revolutionen. ARK:s forskning visar att AI slår mänskliga piloter och förare, och kommer att uppmuntra tillsynsmyndigheter att godkänna vissa autonoma operationer. AI-piloter har datafördelar jämfört med sina mänskliga motsvarigheter, sägs det. Enligt forskning loggar Zipline-drönare fler kommersiella flygmil än människor kan.

De skrämmande militära konsekvenserna är också i fokus. I simulerade F-16-dueller med en mänsklig stridspilot vann AI-kopiloten Shielded AI kampen. Och i drönartävlingar överträffade AI professionella mänskliga piloter 15 av 25 gånger, med varvtider som var 10% snabbare. Lämna in dina epåletter i avgångshallen!

Påstående nr 7: Återanvändbara raketer kommer att revolutionera resandet

Detta var Musks vision från första början. Gör en återanvändbar kommersiell raket perfekt och du kommer att sänka kostnaderna för rymdresor rejält. ARK är också optimistisk och nämner SpaceX:s Falcon 9 som det bästa exemplet på ett företag som fått bukt med de skyhöga uppskjutningskostnaderna. Falcon 9 återanvändes flera gånger och de första stegen i återanvändningen kostade mindre än 1 miljon dollar, säger ARK. Omloppstiden för raketer är nu proportionell mot kostnaderna, tillägger man.

ARK ser också följdeffekter för satellitanslutningar och hypersonisk flygning, där den senare kan uppnå intäkter på cirka 35 miljarder dollar i slutet av årtiondet. I stor skala skulle hypersonikflyg kunna nå intäkter på 350 miljarder dollar, säger man.

Påstående nr 8: Den här staden är tillräckligt stor för oss båda

Vi avslutar där vi började: med maskiner.

ARK ser en potentiell explosion i robotanvändningen, med konstgjorda maskiner som överträffar människor i uppgifter på flera områden. Kostnaden för robotar har sjunkit med 50% för varje kumulativ fördubbling av produktionen, säger ARK, och tekniska framsteg innebär att robotarnas prestanda har förbättrats 33 gånger under de senaste sju åren.

Det bästa av allt? Människor och robotar kommer att arbeta tillsammans i harmoni, hävdar ARK, och i fabriker såväl som i hemmet.

En kopp te? "Jag sätter på vattenkokaren." "Vattenkokaren är redan på, herrn". *bip*

Missa inte: Vi intervjuvade Cathie Wood förra året. Här är vad vi pratade om...

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Christopher Johnson  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar