Alecta gör miljardnedskriving i Heimstaden Bostad

Tjänstepensionsföretaget Alecta rapporterar en avkastning på 8,7 procent för sin premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension under 2023. I Heimstaden bostad skriver Alecta ned 25 procent av värdet, vilket motsvarar 12,7 miljarder. 

Finwire 2024-02-28 | 12:46
Facebook Twitter LinkedIn

alecta

Utfallet är bättre än fjolårets -9,8 procent och är över femårssnittet på 6,7 procent.

Samtidigt var 2023 ett turbulent år för Alecta efter de misslyckade investeringarna i amerikanska nischbanker, samt placeringen i Heimstaden Bostad, Alectas enskilt största innehav, i vilken man fått skriva ner 25 procent av värdet. Det motsvarar 12,7 miljarder kronor av innehavets värde.

Placeringarna har också föranlett Finansinspektionen att inleda två separata undersökningar, samt Åklagarmyndigheten att inleda en förundersökning om misstänkt korruptionsbrott.

Sammantaget har detta skapat en betydande förtroendekris, enligt vd Peder Hasslev.

“Vi har genomfört ett flertal åtgärder, men är fullt medvetna om att det kommer att ta tid och kräva hårt arbete att återfå kundernas förtroende”, säger Hasslev.

Övriga siffror för perioden visar att den kollektiva konsolideringsgraden för förmånsbestämd försäkring var 158 procent (172), att solvensgraden uppgick till 199 procent (218), att förvaltningskostnadsprocenten var 0,07 procent (0,06), samt att kapitalförvaltningskostnadsprocenten blev 0,028 procent (0,023).

Alecta totala kapital under förvaltning uppgick vid periodens utgång till 1 245 miljarder kronor (1 153).

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar