Inflationen i euroområdet faller igen, ECB-mötet i fokus

Ingen räntesänkning väntas vid Europeiska centralbankens möte nästa vecka, trots att den årliga inflationen sjönk till 2,8

Sara Silano 2024-03-01 | 14:21
Facebook Twitter LinkedIn

Europe map

Inflationen i euroområdet sjönk till 2,6% i årstakt i februari, ned från 2,8% i januari, enligt Eurostats snabbestimat, men högre än ekonomernas förväntningar. Europeiska centralbanken väntas revidera ned inflationsförväntningarna vid mötet den 7 mars, men lämna räntorna oförändrade.

"Inflationen i euroområdet fortsatte sin nedåtgående trend i februari och priserna steg med bara 2,6%, ned från 2,8% i januari och 2,9% i december. Det var något högre än förväntningarna på en uppgång med 2,5%, men åtminstone rör sig saker i rätt riktning", sade Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

Kärninflationen, som visar priser utan energi- och livsmedelskostnader, sjönk också till 3,1% på årsbasis. I januari låg den på 3,3%.

I februari var de största bidragsgivarna till euroområdets inflation livsmedel, alkohol och tobak (+4% på årsbasis), följt av tjänster (+3,9%), icke-energi industrivaror (+1,6%) och energi (-3,7%), enligt Eurostats uppskattningar.

"Kärninflationen följde också efter och kom in på 3,1%, med denna siffra fallande månad för månad sedan juli 2023, vilket bekräftar att rekordhöga räntor verkligen har en märkbar inverkan", tillade Field. "Tillsammans stärker dessa siffror uppmaningarna på ECB att sänka räntorna, möjligen förr snarare än senare."

Kommer ECB att sänka räntan den 7 mars?

Avmattningen i prisökningarna förstärker spekulationerna om att Europeiska centralbanken (ECB) kommer att revidera ned inflationsestimaten vid sitt penningpolitiska möte den 7 mars.

De europeiska aktiemarknaderna steg efter att statistiken publicerats.

"Trots att centralbankerna i USA och Europa ligger nära sina respektive inflationsmål verkar de tveksamma till att sänka räntorna", sade Jonathan Gregory, chef för brittiska räntebärande tillgångar vid UBS Asset Management i en kommentar nyligen.

"Vi sade i januari att marknadspriserna låg före tidsplanen när det gäller storleken på den räntesänkning som redan diskonterats för USA och euroområdet fram till sommaren 2024.

"Som vi skriver innebär marknadsförväntningarna att Federal Reserve och Europeiska centralbanken vardera kommer att sänka räntorna två gånger fram till slutet av juli (förutsatt 0,25 procent för varje steg), jämfört med de nästan fyra sänkningar som diskonterades för samma period för några veckor sedan. Nuvarande prissättning verkar mycket mer rimlig för oss."

ECB kommer att fortsätta bevaka lönedata. "Efter pandemins topp fanns det ingen betydande rörelse på arbetsmarknaden, och detta drev på löneinflationen", sade Emile Gagna, ekonom på Candriam, som tror att "Europeiska centralbanken kommer att förbli vaksam för att säkerställa att denna lönedynamik inte bidrar till att destabilisera inflationsförväntningarna och driva på prisökningar." Risken verkar dock vara begränsad, enligt Gagnas prognos.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar