Räntesänkningar kommer ske långsammare än vad marknaden tror

Johan Moeschlin och Charlotte Sillén, förvaltare AMF Räntefond Lång, delar med sig av sina tankar kring kommande räntesänkningar och hur de har justerat om i portföljen för att navigera det turbulenta ränteklimatet.

Johanna Englundh 2024-03-08 | 9:51
Facebook Twitter LinkedIn

amf räntefond förvaltare

 

I årets Morningstars Awards for Investing Excellence 2024 vann AMF Räntefond Lång priset för bästa räntefond i kategorin Best SEK Bond Fund. Johan Moeschlin har förvaltat fonden sedan 2013 och Charlotte Sillén anslöt sig till teamet 2021. Nedan delar de med sig av sina tankar kring kommande räntesänkningar och hur de har justerat om i portföljen för att navigera det turbulenta ränteklimatet senaste åren. 

Navigerat turbulent ränteläge genom att justera durationen

De senaste åren har bjudit på ett högst turbulent ränteklimat, med Riksbanken som höjt styrräntor i en rekordsnabb takt för att få bukt på inflationen. Att förvalta en räntefond i ett sådant klimat har varit utmanande, konstaterar förvaltarna i en kommentar till Morningstar, samtidigt som de tillägger att de trots detta lyckats generera avkastning genom aktiv positionering och investeringar i olika typer av obligationer.

Det höga ränteläget bidrog till AMF Räntefond Långs absoluta avkastning, och minskade kreditspreadar, särskilt för fastighetsobligationer, förklarar förvaltarna.

"Dessutom har vi aktivt justerat durationen i fonden för att navigera genom det volatila ränteläget, vilket har bidragit till fondens positiva utveckling", säger Johan Moeschlin och Charlotte Sillén.

Som ränteförvaltare finns det två huvudsakliga verktyg för att justera portföljen: allokering mellan olika typer av obligationer och justering av durationen. Johan Moeschlin och Charlotte Sillén har således framför allt valt att anpassa sin förvaltning genom att justera durationen baserat på deras förväntningar om ränteförändringar.

"Vi började med en kort duration men förlängde den i förväntan om en kommande räntenedgång. Detta har hjälpt oss att positionera oss korrekt inför marknadens överreaktion i slutet av 2023", illustrerar förvaltarduon.

Räntesänkningar kommer - men inte i den takt marknaden tror

Under våren kommer marknadens blick vara riktad mot inflationsutfall och Riksbankens räntebesked. Exakt när den första räntesänkningen kommer råder det skilda meningar om, men att den ska komma innan sommaren är väntat. Johan Moeschlin och Charlotte Sillén förväntar sig att att ekonomin kommer att sakta ner gradvis, utan en plötslig nedgång, men att räntesänkningarna inte kommer vara lika kraftiga som marknaden förutspår. 

"Vi tror att centralbankerna kommer att sänka räntorna men gå mer försiktigt fram än vad marknaden förutspått. Även om räntorna sannolikt kommer att sjunka, förväntar vi oss att det kommer att ske långsamt", resonerar duon.

Att många ekonomier och ekonomiska segment varit så pass motståndskraftiga mot det höga ränteläget lyfter förvaltarna fram som särskilt intressant. Att marknaden för fastighetsobligationer har återhämtat sig de senaste månaderna ser de också som uppmuntrande. 

"Samtidigt finns det mycket som oroar oss, inklusive ökade geopolitiska spänningar och potentiell volatilitet på marknaden på grund av kommande politiska val, särskilt valet i USA", säger förvaltarna. 

Det höga ränteläget kan ge avkastning på sikt

I tider av volatilitet och hög inflation kan räntefonder erbjuda ett tryggare sparande, konstaterar Johan Moeschlin och Charlotte Sillén samtidigt som de menar att många räntefonder just nu har en högre förväntad avkastning än på länge.

"Om ränteläget skulle förändras drastiskt igen, kan det vara klokt att tänka långsiktigt. Det höga ränteläget kan ge avkastning på sikt, även om räntorna skulle stiga ytterligare", säger Johan Moeschlin och Charlotte Sillén.

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AMF Räntefond Lång152,10 SEK0,04Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar