Trött på de magnifika sju? Kika närmare på amerikanska småbolag

Wall Streets rally leds av stora teknikbolag, med Nvidia i spetsen. Men värderingarna är höga i motsats till småbolagen, som kan återhämta sig i takt med räntesänkningar.

Sara Silano 2024-03-28 | 10:22
Facebook Twitter LinkedIn

 Simbolo di una S con grafici sullo sfondo

  • Fyra av de sju magnifika aktierna har stått för ca 50% av avkastningen på det amerikanska aktieindexet sedan början av året.
  • Aktievärderingarna gynnar småbolag framför storbolag.
  • I småbolagssegmentet kan aktiva förvaltare göra skillnad jämfört med passiva strategier.

De "magnifika sju" har varit de obestridda huvudpersonerna i Wall Streets rally i mer än ett år. År 2023 stod sju företag, nämligen Nvidia (NVDA), Meta Platform (META), Apple (APPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) och Tesla (TSLA), för 33 % av vinsterna i Morningstar US Market Index, och sedan januari har fyra av dessa aktier (Nvidia, Microsoft, Meta och Amazon) stått för cirka 50% av den totala avkastningen.

Den amerikanska marknaden har stigit med 11,19% i euro sedan årsskiftet och har stigit med 21,57% under 2023 (Morningstar US Market Index). Rallyt börjar oroa investerarna för de höga värderingarna av Magnificent Seven, där vissa är rädda för en spekulativ bubbla som teknikbubblan år 2000 och andra, inklusive Wei Li, global chefsinvesteringsstrateg på BlackRock, påpekar att vinsterna för dessa företag har varit solida och därmed kan motivera ytterligare prisökningar. För Nvidia, till exempel, höjde Morningstar-analytikerna nyligen sin uppskattning av verkligt värde från 730 dollar till 910 dollar.

Investerarna tittar dock även på andra indikatorer, särskilt ekonomins motståndskraft, inflationen, arbetsmarknaden och lönetillväxten, samt på centralbankernas agerande och geopolitiska risker. Vid sitt möte onsdagen den 20 mars lämnade Federal Reserve räntorna oförändrade, men Morningstar-analytikerna tror att de kommer att sänka dem fem gånger under årets lopp.

Småbolag är rabatterade

"I den här miljön måste aktieinvesterare vara försiktiga, med tanke på att endast ett fåtal företag har marknadsledarskap och värderingarna är höga, särskilt bland stora bolag", säger Saira Malik, investeringschef på Nuveen. Småbolagen har däremot halkat efter under de senaste två åren, eftersom de har påverkats negativt av stigande räntor och rädsla för recession.

"Amerikanska småbolagsaktier underpresterade sina motsvarigheter i större bolag med nästan 10 procentenheter under 2023", säger Malik. "Detta ledde till att det framåtblickande P/E-talet för Russell 2000-indexet över småbolag var nära sin lägsta nivå sedan december 2001 jämfört med Russell 1000-indexet över storbolag. Eftersom stora bolag förefaller ganska dyra på denna basis, gynnar värderingarna för närvarande småbolag".

Modet att vara contrarian till de sju magnifika

Många förvaltare och strateger är övertygade om att småbolagen kommer att bli mer attraktiva när Fed börjar föra en mer expansiv penningpolitik. Enligt David Sekera, chefsstrateg för USA på Morningstar, är det dags att "be contrarian" och leta efter aktier som, till skillnad från de sju magnifika, är kraftigt undervärderade. Bland dessa finns småbolag.

"Våra värderingar stöder en övervikt i småbolag, en blygsam övervikt i medelstora bolag och en undervikt i stora bolag", säger Sekera. "Småbolagsaktier utvecklades sämre än storbolagsaktier när marknaden blev alltför orolig för att stigande räntor skulle dämpa vinsttillväxten, eftersom de var föremål för högre finansieringsrisk. Dessutom pressades de av rädslan för en recession".

Enligt UBS kan småbolag också överträffa 2024. "Fed kommer att sänka räntorna, vilket hjälper småbolag mer än stora bolag", står det i en not från det schweiziska företaget. "Vi förväntar oss inte en lång fördröjning i början av lättnadscykeln. Den breda trenden med avtagande inflation har fortsatt, med kärnindex för personliga konsumtionsutgifter, Feds föredragna indikator, som kom in på en årstakt på 2 procent under det fjärde kvartalet. Mot denna bakgrund ligger vårt grundantagande kvar på en räntesänkning med 100 punkter i år". Den amerikanska ekonomins motståndskraft och bankernas lättnader i kreditvillkoren kan ytterligare spela småbolagen i händerna.

Vilka småbolag är att föredra?

För Nuveens Malik är de föredragna småbolagen de med prissättningskraft som kan mildra effekterna av inflationen och skydda eller utöka marginalerna. I synnerhet lutar sig Malik mot företag med följande egenskaper:

 

  • Högkvalitativa företag som är exponerade mot företagens vinster, en mer tillförlitlig källa till kassaflöde. "Industrisektorn, till exempel, stöds av finanspolitiska initiativ som infrastrukturutgifter och icke-bostadsbyggande", säger experten.
  • Programvaruföretag med hållbara affärsmodeller och oelastisk efterfrågan på deras produkter och tjänster.

 

Investera i amerikanska småbolag med fonder

I amerikanska småbolag kan aktiva förvaltare göra skillnad. Morningstars senaste europeiska aktiv/passiv-barometer visar att 46,3% av de aktiva fonderna i detta segment överträffade sina passiva motsvarigheter under 2023, en andel som stiger till 53% under femårsperioden (men sjunker under längre tidsperioder). Detta kan jämföras med att 12,6% av de aktiva förvaltarna överträffade indexfonderna i kategorin amerikanska tillväxtaktier för stora bolag förra året, som domineras av teknikaktier, inklusive de magnifika sju.

Bland de 36 amerikanska aktiefonder för småbolag som är tillgängliga för svenska investerare finns det flera med en positivt Morningstar Medalist Rating (se tabell). 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class A154,09 USD-1,23Rating
Amazon.com Inc174,63 USD-2,56Rating
Apple Inc165,00 USD-1,22Rating
Crinetics Pharmaceuticals Inc42,97 USD-0,09
Element Solutions Inc23,77 USD0,59
FTAI Aviation Ltd68,54 USD0,69
Meta Platforms Inc Class A481,07 USD-4,13Rating
Microsoft Corp399,12 USD-1,27Rating
Modine Manufacturing Co83,69 USD-0,08
NVIDIA Corp762,00 USD-10,00Rating
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q2 USD16,91 USD-0,20Rating
Teledyne Technologies Inc401,36 USD0,30
Tesla Inc147,05 USD-1,92Rating
Vulcan Materials Co252,06 USD-1,18Rating

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar