Min utdelningsportfölj utvecklas bättre än marknaden

Det finns sex nya aktier i min modellutdelningsportfölj, som hittills har lyckats avkasta mer än 10% i år.

Fernando Luque 2024-04-26 | 8:46
Facebook Twitter LinkedIn

padlock and keys

Sedan januari har jag följt min modellportfölj med utdelningsaktier, som baseras på fyra Morningstar-index. Här är de senaste förändringarna i portföljen, som har slagit marknaden sedan början av 2024.

Min koncentrerade utdelningsaktieportfölj har hittills i år slagit totalavkastningen (inklusive utdelningar) för Morningstars Global Markets-index och kategorin Global Equity Income, vilket framgår av diagrammet nedan.

De 6 nya aktierna i min utdelningsportfölj

• Chevron
• Sanofi
• British American Tobacco
• Eastman Chemical
• Ericsson
• Volkswagen

Utdelningsmetodik - varför portföljen förändras

Denna portfölj är teoretisk, så jag äger inte någon av aktierna. Avkastningen är exklusive skatt eller transaktionsavgifter.

Förändringar i den likaviktade utdelningsportföljen kan ske av fyra anledningar:

1) Aktien som ingår i portföljen har sänkt sin utdelning under kvartalet.

2) Aktien finns inte längre med i minst två av de fyra Morningstar-index (se nedan) som används för att konstruera portföljen.

3) Priset/det verkliga värdet på ett värdepapper har gått från undervärderat till övervärderat.

4) Inom sektorn finns det mer attraktiva aktier.

Jag analyserar positionerna i dessa fyra index och väljer aktier baserat på deras närvaro i dessa index, deras vikt i vart och ett av dessa index, deras värdering (Morningstars pris/rättvist värde) och deras framtida direktavkastning.

Portföljförändringar sektor för sektor

Dessa förändringar träder i kraft vid marknadens stängning den 25 april.

Energiaktier: Exxon Mobil ut, Chevron in

Chevron (CVX) är det enda bolaget i sektorn som finns med i tre av de fyra indexen (Exxon Mobil finns bara med i två) och har en högre förväntad utdelning än Exxon (4,03% jämfört med 3,15). Dess pris/verkligt värde är för närvarande (per den 22 april 2024) 0,93 jämfört med 0,91 för Exxon Mobil, dvs. en mycket liknande värdering. Men Chevron har höjt sin kvartalsutdelning i februari med 7,9% (från 1,51 USD till 1,63 USD) medan Exxon Mobil senast höjde sin kvartalsutdelning (i november 2023) med 4,4%.

Elbolagsaktier: Enel stannar kvar

Det italienska energibolaget Enel (ENEL) handlas för närvarande med ett pris/verkligt värde på 0,81 och finns i tre av Morningstars index (Dividend Leaders, Dividend Growth och Dividend Yield). I januari 2024 ökade bolaget sin halvårsutdelning från 0,20 euro till 0,22 euro (bolaget betalar vanligtvis en utdelning i januari och en i juli) och har en direktavkastning på 7,01%.

Kommunikationsaktier: Verizon stannar

Det finns ingen anledning att ändra Verizon Communications (VZ) i utdelningsportföljen. Det är ett av få företag i sektorn som finns i tre Morningstar-index och dess framtida direktavkastning är attraktiv (7,11%). Det handlas till ett pris/verkligt värde på 0,75 och betalar en kvartalsvis utdelning som ökade från 0,65 dollar till 0,67 dollar i oktober förra året.

Hälsovårdsaktier: Roche in, Sanofi ut

Det finns en hel del kandidater för hälsovårdssektorns plats i utdelningsportföljen, med Sanofi och Roche (ROG) som sticker ut. Båda har mycket jämförbar direktavkastning (4,26% respektive 4,25%), men Roche är betydligt mer undervärderat än Sanofi (P/FV på 0,60 jämfört med 0,78). Roche är dessutom en av de europeiska aktier som konsekvent har ökat sin utdelning under de senaste 10 åren.

Finansaktier: Citigroup stannar kvar

Det finns ingen anledning att göra en förändring inom finanssektorn i vår portfölj. Citigroup (C) fortsätter att handlas med en rabatt på 13% och har en direktavkastning på 3,5%. Företaget redovisade ett resultat för första kvartalet på 1,58 dollar per aktie, bättre än väntat, jämfört med FactSet-konsensus på 1,18 dollar, och vi har höjt (tidigare i april) vår uppskattning av Citigroups verkliga värde något, från 66 dollar per aktie till 68 dollar.

Defensiva konsumentaktier: British American Tobacco in, Unilever ut

Unilever är ett exempel på en portföljförändring som utlöstes av en utdelningssänkning. I februari förra året gick utdelningen till 0,36 pund från 0,38 pund i februari förra året. Det är inte ett gott tecken.

Ersättaren för Unilever inom den defensiva konsumentsektorn är British American Tobacco (BATS). Den har flera fördelar jämfört med Unilever: direktavkastningen är mycket hög, nära 10%, dess pris/verkligt värde är 0,61 (jämfört med Unilevers 0,89) och i mars höjdes utdelningen till 0,59 pund från 0,58 pund i december och september förra året.

Konsumentcykliska aktier: Tyska biltillverkare

Det finns tre tyska biltillverkare som uppfyller villkoren för sektorn Consumer Cyclicals. Mercedes-Benz, Volkswagen och BMW. Alla tre har en mycket hög direktavkastning: 7,1%, 7,5% respektive 5,7%. Alla tre har höjt sina utdelningar de senaste åren och alla tre finns med i två av Morningstars fyra index, men det finns ett bolag som sticker ut värderingsmässigt, Volkswagen (VOW3), som anses vara undervärderad med 65%. Denna sista punkt rättfärdigar bytet mellan Mercedes-Benz och Volkswagen.

Basmaterialaktier: Eastman Chemical In

Basmaterialsektorn dyker upp för första gången i portföljen. Det finns en liten exponering mot denna sektor i Morningstars utdelningsindex. Det finns dock ett företag som har en bra utdelningshistorik, en anständig direktavkastning (3,4%) och ett pris/verkligt värde i undervärderingsområdet (0,77): Eastman Chemical (EMN).

Teknikaktier: Ericsson in

Slutligen tar jag även in tekniksektorn i portföljen. Jag har valt det svenska telekombolaget Ericsson (ERIC B) av tre skäl: 1) bolaget ingår, om än med en mycket låg vikt, i både Morningstars Dividend Leaders och Morningstars Dividend Yield-index, 2) dess direktavkastning är 4,7% och 3) det är ett av de billigaste teknikbolagen, med ett pris/verkligt värde på 0,61 och en Morningstar Rating på 5 stjärnor. Det är sant att bolaget 2018 sänkte sin utdelning kraftigt efter att den nya vd:n tillträtt, men sedan dess har man gradvis kunnat höja den till de 2,70 svenska kronor som kommer att delas ut i år.

De viktigaste Morningstar-utdelningsindexen

Morningstar Developed Markets Dividend Yield >3%: Detta index följer utvecklingen för värdepapper på utvecklade marknader med en utdelningsavkastning på mer än 3% efter 12 månader.

 Morningstar Developed Markets Dividend Growth: Detta index är utformat för att ge exponering mot värdepapper i Morningstar Developed Markets Index med en historia av oavbruten utdelningstillväxt och kapacitet att upprätthålla denna tillväxt.

 Morningstar Developed Markets High Dividend Low Volatility: Detta index erbjuder exponering mot aktier på utvecklade marknader med hög utdelningsavkastning och stark finansiell kvalitet, samtidigt som det gynnar dem med lägre volatilitet.

 Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select: Detta index riktar in sig på värdepapper som betalar utdelningar konsekvent och har kapacitet att upprätthålla dessa betalningar. Värdepapper väljs ut från Morningstar Developed Markets Large Cap Index. Indexet Dividend Leaders består av de 100 värdepapper med högst avkastning som uppfyller screeningkriterierna, inklusive ESG-screening (Environmental, Social, Governance) baserat på data från Morningstar Sustainalytics.

Hur man bygger en utdelningsportfölj

Läs orginalartikeln här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
British American Tobacco PLC2 440,00 GBX0,62Rating
Chevron Corp153,33 USD0,09Rating
Eastman Chemical Co99,00 USD-0,26Rating
Sanofi India Ltd7 045,00 INR-2,03
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B62,12 SEK-0,54Rating
Volkswagen AG112,30 EUR-0,62

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar