Efter räntesänkningen: kommer mitt bolån att sänkas?

Bolånetagare kan bli besvikna på hur lång tid det tar innan de får ta del av Riksbankens räntesänkning

Johanna Englundh 2024-05-08 | 13:29
Facebook Twitter LinkedIn

 hus med pengar

På onsdagen kom ett efterlängtat besked för många bolånetagare, Riksbanken sänkte styrräntan för första gången på åtta år. Efter att hushållen kämpat med höga levnadskostnader senaste åren, och bolånekostnader som skjutit i höjden, kommer lägre räntenivåer att underlätta för många skuldtyngda hushåll. 

Genomsnittsräntan är nämligen på den högsta nivån sedan 2008, något som speglats i utlåningen till hushållen som stannade av under 2023. Men skuldsättningen hos svenska hushåll är fortsatt hög, enligt en rapport från Finansinspektionen.

De hushåll som tog ett nytt bolån och amorterade lade efter ränteavdrag i genomsnitt 18% av sin disponibla inkomst på räntor och amorteringar 2023, vilket är en ökning med ungefär sju procentenheter jämfört med åren 2017 – 2021 när räntorna var lägre. Var tionde hushåll lade samtidigt minst 28% av sin disponibla inkomst på ränta och amorteringar 2023.

Svenskar är även bland de i Europa som drabbas hårdast av kraftiga räntehöjningar, då majoriteten sitter på rörliga bolåneräntor, och 60% av de som tog nya bostadslån under 2022 valde just en rörlig ränta.

När kommer min bolåneränta sänkas?

Riksbankens styrränta har en koppling till vilken ränta du får som kund, men inte alltid en lika stor koppling som man kanske tänker sig. Enkelt förklarat behöver bankerna låna pengar på en marknad för att i sin tur kunna låna ut pengar till kunder. Räntorna på den marknad som bankerna lånar pengar på påverkas av hur Riksbanken sätter styrräntan, men också av inflationsförväntningarna och hur andra centralbanker agerar. 

Det innebär att en räntesänkning från Riksbanken leder till att de rörliga bolåneräntorna sänks, men inte nödvändigtvis med exakt 0,25 procentenheter. Och det sker inte heller alltid direkt. 

Men hur ditt bolån kommer att påverkas beror även på om du har valt en rörlig eller fast ränta. Med en fast ränta är räntan låst under en avtalad tidsperiod. Vanligtvis kan du välja bindningstid på 1, 2, 3, 5 eller 10 år. Om du däremot har valt en rörlig ränta följer räntan marknadsräntorna och justeras var 3:e månad. Det innebär således att om du har riktig otur kan det vara så att din rörliga ränta precis justerades, och att du kommer behöva vänta tre månader till innan du får se en sänkt bolåneränta. 

Hur mycket kommer min bolåneränta sänkas? 

Direkt efter Riksbankens räntesänkning valde ett par av storbankerna att agera snabbt och sänka räntenivån på sina rörliga bolåneräntorna. Nordea meddelade att man sänker bolåneräntan på tremånaderslån med lika mycket, det vill säga 0,25 procentenheter. I ett besked till TT meddelade kort därefter Swedbank att man gör likadant. 

Innan dagens sänkning låg listräntan för den rörliga bolåneräntan på 5,99% hos Nordea, medan Swedbanks listränta låg på 5,94%. För ett hushåll med ett lån på 3 miljoner kronor, och en tidigare räntenivå på 5,99%, innebär en sänkning på 25 punkter en minskning på 7.500 kronor i räntekostnad per år. 

Enligt Nordeas boränteprognos, som publicerades den 26 april, spår de en styrränta från Riksbanken på 2,5% i slutet på detta år, och prognostiserar en rörlig bolåneränta på 4,65% vid samma tidpunkt. Det skulle innebära en sänkning på 1,34 procentenheter från deras tidigare listränta på 5,99%. I kronor och ören innebär det cirka 40.000 kronor lägre räntekostnad per år för en familj med ett bolån på 3 miljoner kronor.

I Länsförsäkringars uppdaterade ränteprognos tror de att den faktiska rörliga tremånadersräntan kommer landa på runt 3,9% i slutet av 2024. Kom ihåg att listräntan och den faktiska räntan som hushållen betalar skiljer sig, beroende på vilken ränterabatt det enskilda hushållet har förhandlat till sig.  

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar