Utbudet av Sverigefonder näst på tur att ses över på PPM

1 miljon sparare berörs när Sverigefonder står näst på tur i PPM-upphandlingen

Johanna Englundh 2024-05-27 | 13:18
Facebook Twitter LinkedIn

 sverigeflagga

Upphandlingen av fonder på Premiepensionens fondtorg är en del i det andra steget i premiepensionsreformen. I första steget infördes bland annat ett storlekskrav på fonder som angav att fonden måste ha ett förvaltat kapital på minst 500 miljoner kronor utanför fondtorget. Det ledde till en kriftig minskning av urvalet, till ungefär 470 fonder från tidigare 800. 

Steg två innefattar ett upphandlat fondutbud där den nya myndigheten Fondtorgsnämnden ansvarar för att upphandla, löpande analysera och granska premiepensionens fonder. Fondtorgsnämnden kommer upphandla fondtorgets fonder kategori för kategori, och nästa kategori på tur är Sverigefonder. 

Fakta om PPM

  • Premiepensionen, PPM, är en del av den svenska allmänna pensionen
  • Varje år sätts 2,5% av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen
  • På PPM-fondtorget kan du själv välja hur pengarna ska förvaltas
  • Fondtorgsnämnden är en nyupprättad myndighet som kommer upphandla vilka fonder som ska få vara med på fondtorget
  • Det finns totalt 6,4 miljoner PPM-sparare i Sverige
  • Det finns för tillfället 453 fonder på fondtorget i PPM
  • Den genomsnittliga avkastningen på PPM var 17,6% 2023

Sverigefonder näst på tur i PPM-upphandling

Fondtorgsnämnden har meddelat att nästa upphandling blir aktivt förvaltade Sverigefonder och svenska indexfonder. Upphandlingarna kommer att genomföras parallellt och annonsering är planerad att ske efter sommaren.

Upphandlingen av aktivt förvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag omfattar cirka 88 miljarder kronor i premiepensionsmedel, medan upphandlingen av indexförvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag omfattar cirka 55 miljarder kronor i premiepensionsmedel. Totalt berör de båda upphandlingarna drygt 1 miljon sparare.

På fondtorget i dag finns 34 fonder inom kategorin Sverige. Av dessa är 23 aktivt förvaltade fonder och 11 indexfonder. Fondtorgsnämndens beslut innebär att dessa grupper hanteras som två separata upphandlingar. Här nedan listas de Sverigefonder som för tillfället finns tillgängliga för sparare på fondtorget. 

 

Upphandlingen av Europafonder resulterade i 18 utkastade fonder

Den första kategorin att upphandlas i PPM var aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med inriktning mot stora och medelstora bolag. Resultatet, som presenterades i slutet på mars i år, resulterade i att 18 av de dåvarande 22 Europafonderna kastades ut från systemet.  

Efter upphandlingen miskade antalet fonder i ovanvämnda kategori från 22 till sex fonder, där tre är nya inom premiepensionen och tre fanns i det befintliga utbudet. De tre fonder som tidigare fanns med i det befintliga utbudet på fondtorget upphandlades till ett lägre pris än tidigare.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar