Bästa mörkgröna fonderna i Sverige

Simplicity Green Impact och Handelsbanken Norden Index Criteria är bland de bäst presterande artikel 9-fonderna senaste året 

Johanna Englundh 2024-06-20 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

 jordglob

Som en del av vår temavecka om hållbara investeringar har vi kollat närmare på hur avkastningen har sett ut för de 45 artikel 9-fonderna, eller "mörkgröna fonderna", med hemvist i Sverige.

De bästa artikel 9-fonderna

  1. Simplicity Green Impact C
  2. Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)
  3. Ruth Core Nordic Small Cap
  4. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
  5. Länsförsäkringar Globala Mål Index

 

En artikel 9-fond har hållbara investeringar som mål, och investerar i bolag som bidrar till antingen miljömässiga mål, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp, och sociala mål, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp eller eller bidrar till sociala mål. Samtidigt får fonden inte skada något annat hållbarhetsmål. 

Som grupp har avkastningen det senaste året varit spridd bland artikel 9-fonderna, där den som valt den bästa fonden sett sitt fondsparande öka med 25% medan den som valt den sämsta har haft en negativ avkastning på 17,3%.

Genomsnittsavkastningen för samtliga artikel 9-fonder landar på 9,7%, vilket är något sämre än genomsnittsavkastningen för både artikel 8-fonderna (+13,8%) och övriga fonder (+13,4%). 

 

Amerikanska teknikjättar och Novo Nordisk driver avkastningen

Av de 45 svenskregistrerade artikel 9-fonderna har 19 levererat en tvåsiffrig avkastning senaste året, medan endast tre fonder har en negativ avkastning. Den bästa fonden det senaste året är Simplicity Green Impact, som startades i maj 2022.

Fondens största innehav är teknikjätten Nvidia, som även är det innehav som stigit näst mest senaste året. Nvidia har rusat hela 180,1% räknat i svenska kronor, och har därmed varit starkt bidragande till fondens avkastning. Men fondens näst största innehav har också gått starkt, med Sprouts Farmers Market som stigit 120,8% senaste året. Den bäst presterande aktien är dock IES Holdings, som har klättrat 210,7% i svenska kronor, per den sista maj. 

I listan noteras två av Handelsbankens indexfonder: Norden Index Criteria och USA Index Critera. Fonderna är upp 23,2% respektive 22,4% senaste året. I Norden-fonden har ITAB Shop Concept stigit mest (+244,7%), följt av Ensurge Micropower (+184,55%) och VBG Group (160,7%). Fondens största innehav, Novo Nordisk, som står för hela 19,7% av portföljen har också haft ett riktigt bra år bakom sig avkastningsmässigt efter en uppgång på 62,9% räknat i svenska kronor. För USA-fonden är det Coinbase Global som stigit mest (+250,9%) följt av Super Micro Computer (238,5%) och Dell Technologies (204,3%). 

Endast en fond i topp-5-listan har en Morningstar Medalist Rating på guld: Länsförsäkringar Globala Mål Index. Fonden har stigit 17,3% senaste året, och bland de 754 portföljinnehaven noteras både Dell Technologies och Nvidia som de som stigit mest senaste året, följt av Disco (+160,9%). 

Ruth Core Nordic Small Caps är den enda fonden i topplistan som är inriktad på nordiska småbolag. Det innebär att fonden inte dragit nytta av uppgångarna i amerikanska teknikjättar, eller europas största bolag Novo Nordisk. Här är det i stället Tobii Dynavox som stigit mest, med en uppgång på 134,9% senaste året. I listan över aktierna med högst avkastning senaste året noteras även Munters Group (+74,0%) och Traton (+67,7%). 

Att enbart kolla på avkastningen på ett års sikt kan dock vara missvisande, och oftast är det bättre att kolla på en längre tidshorisont för att se hur fonden utvecklats i olika marknadsklimat. Många av artikel 9-fonderna är dock relativt nya, och har inte funnits i fem år eller längre. 28 av de 45 fonderna har en femårig avkastningshistorik, och tre av dessa noteras även i listan över de bästa fonderna senaste året. 

De två nya fonderna, Handelsbanken Hälsovård Tema och Handelsbanken Hållbar Energi, har gett en årlig avkastning på 15,2% respektive 14,3% senaste fem åren. Handelsbanken Hållbar Energi har dock ett tufft år i ryggen, då fonden har backat 17,3%. 26 av fondens 78 innehav har backat tvåsiffrigt senaste året, med Sunnova Energy International i botten efter ett ras på 71,4%. Därefter noteras Exro Technologies (-70,0%) och Calix (-68,2%). Fondens största portföljinnehav, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, har dock stigit 43,3%. 

 

Författaren eller författarna äger inte aktier i några värdepapper som nämns i denna artikel. Ta reda på mer om Morningstars redaktionella policy här.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar