Inflationen väntas falla under målet i juni

På fredag publiceras inflationssiffrorna för juni och ekonomer förväntar sig att inflationstakten kommer in lägre än Riksbankens mål på 2%. 

Johanna Englundh 2024-07-10 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

Stockholm

Färska inflationssiffror väntas fredagen den 12e juli, och samtliga storbanker förväntar sig att inflationen kommer falla under tvåprocentsmålet i maj. 

"Inflationsutsikterna är gynnsamma och innan uppsidesöverraskningen i maj hade KPIF främst överraskat på nedsidan sedan i våras. För KPIF ex energi har överraskningar på nedsidan dominerat sedan augusti förra året", skriver SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren och ekonom Marcus Widén inför inflationssiffrorna. 

Efter att KPIF-inflationen varit fast vid 2,2-2,3% de senaste tre månaderna tror flera av storbankerna att juni kommer vara startskottet för en längre period med lägre inflationstakt än Riksbankens mål på 2%. 

"Den övergripande bilden är att inflationstrycket är måttligt. Juni markerar starten på en längre period med KPIF under målet på 2%, enligt vår syn. I kombination med en ytterligare försvagning av arbetsmarknaden understryker detta att räntesänkningar ligger i pipeline", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.  

Hur hög kommer inflationen vara i juni? 

KPIF-inflationen, som är det mått som Riksbanken använder där ränteeffekter är borträknade, väntas landa på 1,5%-1,8% i juni. Under maj låg inflationstakten enligt KPIF på 2,3%. 

De fyra storbankerna är således eniga om att KPIF kommer komma in lägre än 2%, men de är inte helt ense om exakt hur låg inflationstakten kommer vara. Anledningen till den låga inflationstakten i juni hänför Johan Löf, prognosansvarig Handelsbanken, till en topp i energipriserna 2023, som innebär att jämförelsenivån för årets juni-KPIF är hög. 

"Den kraftiga nedgången är av tillfällig karaktär då en topp i energipriserna i juni 2023 innebär en hög jämförelsenivå för årets juni-KPIF. I juli väntas KPIF-inflationen återgå till 2% och ligga kvar där eller högre under resten av 2024", resonerar Johan Löf. 

Samtidigt finns det en del orosmoln som kan ställa till det, och Johan Löf lyfter fram livsmedelspriser och internationella resepriser. Från SEB:s håll oroar man sig även för tjänsteinflationen. 

"Den mycket höga tjänsteinflationen i maj har ökat osäkerheten om den underliggande trenden och uppgången i tjänstepriserna var förvånansvärt brett baserad. Priserna på resor och hotell, som förklarar merparten av överraskningen på uppsidan, är dock volatila och har ett starkt säsongsmönster. Hotellpriserna, som bidrog med 0,1 procentenheter till den totala prisökningen i maj, väntas nu vända redan i juni" skriver SEB:s Olle Holmgren och Marcus Widén.

Något högre inflation än väntat i maj

Konsumentpriserna i Sverige ökade något mer än väntat i årstakt i maj. Inflationstakten enligt KPI var 3,7% i maj 2024, en nedgång från april då den var 3,9%. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) kom samtidigt in på 2,3% i maj, vilket även var noteringen i april. Storbankernas ekonomer hade väntat sig en KPI på 2,0-2,1% och KPIF på 3,4-3,5%. 

“Inflationen är en stor överraskning på uppsidan. Det kan vara engångseffekter, delvis relaterat till Taylor Swift, som gör att tjänsteinflationen var betydligt högre än väntat. Det är högre än väntat men fortfarande lägre än Riksbankens prognos. Annars går allt numera Riksbankens väg, som inflationsförväntningarna som ligger på 2%, kronan har stärkts under senaste tiden och så kallade baseffekter”, kommenterade Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder, enligt Affärsvärlden. 

Stigande räntekostnader bidrog fortfarande mycket till inflationstakten, samtidigt som priserna för transporttjänster också ökade i maj.

Kommer Riksbanken sänka räntan i augusti?

Vid Riksbankens senaste penningpolitiska möte i juni lämnades styrräntan oförändrad, men dörren öppnades för tre sänkningar innan årets slut. Detta anser Nordeas chefsekonom Annika Winsth som rimligt, med tanke på att inflationen närmar sig målet, svensk ekonomi är svag och arbetsmarknaden försämras.

"En räntesänkning i augusti ter sig nu mycket trolig och Nordeas bedömning är att den följs av styrräntesänkningar på alla återstående möten i år. Det skulle i så fall innebära en styrränta på 2,75% till årets slut", skriver Annika Winsth i Nordeas senaste Boränteprognos

Nordea förutspår också en styrränta på 2,75% vid årets slut, vilket innebär räntesänkningar från Riksbanken med 25 punkter vid varje möte med start i augusti. Swedbanks ekonomer tror likväl på en räntesänkning i augusti, men endast två ytterligare räntesänkningar innan årets slut. 

"Riksbanken verkar fokusera mer på den svaga inhemska utvecklingen än vad vi tidigare trott. Andra centralbankers tvekan att sänka styrräntan har fått mindre tyngd och det har åtminstone hittills inte gett någon mätbar kronförsvagning. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken totalt sänker ytterligare tre gånger i år, till 3,00% vid årsskiftet", skriver Swedbanks analytiker Jesper Hansson och Glenn Nielsen. 

Den enda av de fyra storbankerna som inte tror på en räntesänkning vid mötet i augusti är Handelsbanken, som satsar på september i stället. Dock konstaterar Johan Löf att Riksbankens nuvarande signalering utmanar bankens syn på endast två räntesänkningar i år, i september och december.

"Vi prognostiserar dock högre inflation och lägre arbetslöshet än Riksbanken, vilket antyder att Riksbanken kan behöva backa från sina snabbare räntesänkningsplaner", skriver Handelsbankens Johan Löf.  

Missa inga viktiga makronyheter

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar