SEB Corporate Bond C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
18,56 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
LU0133012632
Fondens startdatum
2001-10-24
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,75%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Mikael Anttila
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i en mix av europeiska och amerikanska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade, med som lägst kreditrating BBB-. Fonden kan även investera i bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga löptiden i fonden är medellång, ca 3 - 7 år, vilket innebär en högre risk än för räntefonder med kort genomsnittlig löptid. Fondens avkastning och risk påverkas främst av hur räntan för företagsobligationer utvecklas. Fondens placeringsområde omfattar mer än 1000 olika bolag inom Euroland och USA. Ett enskilt innehav är maximerat till 2,5% av fondens tillgångar. Fondens innehav är valutasäkrade för att undvika valutakurseffekter. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -
1 månad 0,0%
3 månader -0,7%
1 år 7,9%
10 år 47,8%
15 år 56,0%
Sedan årsskiftet 7,6%
Sedan start 85,6%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
95,0%
Övrigt
6,5%
Kort ränta
-1,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31