Tjäna på börsens svängningar

Även om det är svårt att se förnuftet i de allt tvärare kasten i börsutvecklingen, så finns det flera sätt för fondsparare att utnyttja svängningarna.

Jonas Lindmark 2001-10-19 | 0:00
Facebook Twitter LinkedInStockholmsbörsen svängningar blir allt mer hysteriska. Från den 24 augusti föll Generalindex 21,5 procent ned till årslägsta, på bara fyra veckor. Svåröverträffat? Nja, därefter steg Generalindex 18,9 procent på ännu kortare tid. Och nästan lika stora svängningar skedde för ett halvår sedan, ned under mars och upp under april.

Även världsindex räknat i dollar har svängt nästan lika mycket. Först i våras och sedan från den 24 augusti: först minus 19 procent på fyra veckor, sedan plus 13 procent från botten den 21 september fram till i början på den här veckan.

Återhämtningen sista veckan i september var fullt rimlig, men den fortsatta uppgången nu under oktober tror jag är en överreaktion, precis som jag för ett halvår sedan tyckte att uppgången under april var orimligt stor (se ”Passa på, sälj aktier nu”, länk till höger). Framför allt tror jag att i början av nästa år kommer en massiv dos av negativa nyheter, samt att risken är stor att den globala recessionen fortsätter hela nästa år.

De flesta ifrågasätter

Innan jag berättar hur fondsparare kan tjäna på svängningarna, vill jag påpeka att du som tycker att svängningarna är rimliga och logiska, som tycker att ”Marknaden har alltid rätt”, inte ska följa mina råd. Fast jag tror att de flesta som upplevt börsutvecklingen de senaste två årens ifrågasätter om svängningarna är rimliga: Har de rationella orsaker? Eller är placerarna galna som accepterar så olika priser under en enda månad?

Ett vanligt teoretiskt argument för att investerarna är rationella, när de accepterar att köpa eller sälja till så olika priser under samma månad, är att i ett läge med stor osäkerhet om framtiden så räcker det med små pusselbitar ny information för att ge en helt ny bild av framtiden. Men jag vägrar gå med på att det så ofta tillkommer ny information som ändrar företagens värde med flera årsvinster.

Ett annat teoretiskt svar är att det inte så mycket är framtidsutsikterna som ändras, när börserna svänger, utan snarare placerarnas attityd till risk. När dåliga nyheter gör att oron inför framtiden ökar, så är det färre människor som vågar chansa på att börsföretagens framtid blir god. När oron minskar, då stärks girigheten och fler vågar placera i aktier. Inte heller detta tycker jag räcker för att förklara så stora svängningar på bara en månad.

Flockdjur som tappat förnuftet

En tredje möjlighet är att svängningarna bara är rationella för vissa grupper på marknaden, de mellanhänder som tjänar mer pengar ju mer marknaderna rör sig: börsmäklare, valutahandlare och specialister på derivat. Jag tror att merparten av de korta svängningarna kan förklaras av att mellanhänderna driver på.

Hårdrar man detta svar, kan man hävda att merparten av placerarna har tappat förnuftet, de har blivit flockdjur som ena månaden blir skrämda och springer åt ena hållet, nästa månad giriga och springer åt andra hållet. Men i flocken finns även rationella placerare som springer först, till exempel hedgefonder, för de vet att så länge de ligger först i svängningarna så tjänar de bra med pengar.

Svårare än det kan verka

Fast även om man håller huvudet kallt, så betyder inte de stora svängningarna att det självklart är lätt att tjäna extra på att köpa fonder billigt och sälja dyrt. Nej, ”timing” är svårare än det kan verka vid första anblicken, av flera skäl:

(A) Dagliga svängningar är svåra att dra nytta av eftersom fonder handlas till okänd kurs (du måste lämna din order innan den tidpunkt när de aktie- och växelkurser tas som används vid beräkningen av den andelskurs som affären görs till). Och det sker ofta dramatiska ändringar av aktiekurserna strax innan börsens stängning. Jag tror därför att det är bättre att som fondsparare fokusera på svängningar som är minst 5 procent.

(B) Genom att alltid vara fullinvesterad kan man förvänta sig att få samma avkastning som börsindex, vilket historiskt varit bättre än räntebärande placeringar. Baserat på den historiska utvecklingen behöver man ha 60-70 procent rätt för att det ska löna sig att försöka utnyttja svängningarna och under en del av tiden få en genomsnittligt lägre avkastning, från räntefonder eller bankkonto.

(C) Det kommer ibland extremt långa uppgångar eller nedgångar, där man hamnar helt fel om man antar att svängningarna alltid har en begränsad storlek. Särskilt trist är detta under en långvarig nedgång, som det senaste året, då den som ägnar sig åt ”timing” troligen blir fullinvesterad i aktier alldeles för tidigt.

Nu när världsindex i dollar har fallit 41 procent som mest, verkar det dock troligt att nästan hela nedgången redan har skett. Samtidigt innebär den globala lågkonjunktur som just påbörjats, tillsammans med kriget i Afghanistan och hot om nya terrorattacker att risken för fler negativa överraskningar är överhängande. Därför kommer aktiekurserna troligen att fortsätta svänga kraftigt det närmaste året och ge bättre köptillfällen, men vara på ungefär samma nivå om ett år.

Flera strategier

Därmed tycker jag att det nu är mycket frestande att försöka utnyttja svängningarna till att köpa billigt och sälja dyrt, för rent statistiskt är det större chans att lyckas med ”timing” ju plattare trenden är och ju större svängningarna är. Om du också tror att botten är nådd samt att aktiebörserna kommer att pendla kraftigt kring den nuvarande nivån så finns det flera rimliga strategier:

En försiktig variant är att alltid hålla ett visst intervall placerat i aktier (antingen direkt eller via fonder), till exempel 45-55 procent aktier, resten räntebärande (bankkonto, obligationer eller räntefonder). Det betyder att när aktier stiger kraftigt i värde, så att andelen aktier stiger över 55 procent, då säljer du gradvis. Om aktierna sedan faller kraftigt, så att andelen aktier sjunker under 45 procent, så köper du tillbaka aktierna billigare än du sålde dem. Testar man på de senaste årens utveckling ser man att denna strategi ger högre avkastning än att göra ingenting eller att alltid hålla samma andel aktier, vilket många av blandfonderna utnyttjar.

En mer aktiv strategi är att börja med till exempel 50 procent aktier på nuvarande nivå. Om börserna faller 5 procent så ökar du till 60 procent aktier, om börserna stiger fem procent så minskar du till 40 procent aktier, och så vidare. Denna strategi bör dock omprövas om aktiemarknaderna tydligt lugnar ned sig.

Riktigt drastiskt är förstås att pendla mellan 0 och 100 procent aktier. Eftersom vi haft en kraftig uppgång de senaste tre veckorna, bör den som vågar nu ligga enbart i räntebärande och vänta tills världsindex i kronor står 5 procent lägre än i dag, och så vidare.

PPM och fondförsäkringar

Särskilt intressanta är dessa strategier för fondsparare, eftersom de flesta numera kan byta fonder helt gratis. Hos PPM och i fondförsäkringar kan man dessutom byta helt utan skattekonsekvenser.

Xköptillfälle Xköptips Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar