Gräv fram TKA

Om du bekymrar dig över att fonder har svårt att överträffa sina jämförelseindex, så kontrollera TER, omsättningshastighet och TKA. Saknas denna information – välj en annan fond.

Jonas Lindmark 2008-04-24 | 14:25
Facebook Twitter LinkedIn
Media kritiserar ofta fonder för att de har svårt att överträffa sina jämförelseindex eller att fondbolagen fuskar och jämför med index utan utdelningar. Senaste gången det hettade till var i januari, då kom kritiken främst från DN och ”Uppdrag granskning” (mina synpunkter då finns i ”Nordea och Robur höjer ribborna, på olika sätt” och ”Krångligt även att välja indexfond”).

Fast kärnan i kritiken är egentligen att fonderna har för höga kostnader, eftersom höga kostnader är den grundläggande orsaken till att så få fonder på lång sikt lyckas lika bra som index (eftersom börsindex räknas helt utan kostnader). Och därmed är det mer logiskt att gå direkt på problemet och granska hur höga kostnaderna är totalt, samt undvika de fonder som har högst kostnader.

AD">

Nu i april finns årsrapporter för 2007 från alla fondbolag, med färsk information om fondernas synliga och dolda kostnader.

Sex nivåer kostnader

Tyvärr är analysen lite krånglig (vilket kanske förklarar att få journalister orkar rapportera om kostnaderna), eftersom fondsparandet belastas med kostnader på sex nivåer. Den översta nivån är individuell, här gäller kostnaderna främst information, rådgivning och skatt.

Nästa nivå är sparformen. Till exempel kostar pensionssparande via fondförsäkringar ofta rejält extra. Och att spara i utländska fonder via en depå eller en nätmäklare innebär också avgifter som går till mellanhanden – dels synliga, dels dolda kostnader för valutaväxling.

Tredje nivån är köp- och säljavgifter för de enskilda fonderna. Dessa går också ofta till mellanhänder, men tas ut av fondbolagen även om du investerar direkt. Här finns ibland utrymme att förhandla och stora kunder kan helt slippa betala.

Fjärde nivån är fondens förvaltningsavgift, som är den enda kostnad som är konstant och lika för alla kunder. Pengarna är formellt en ersättning till fondbolaget som sköter förvaltningen av fonden, men i praktiken går större delen till kostnader för marknadsföring och säljorganisation. Fondbolaget betalar i Sverige ofta alla andra kostnader som gäller fonden, till exempel förvaringsinstitut och revisorer.

Femte nivån är övriga kostnader som ingår i fondens resultaträkning. Dessa är små i Sverige, men utomlands tas ofta betydande kostnader ur fonden utöver förvaltningsavgiften, exempelvis för förvaringsinstitut, reklam och revisorer. Ett nyckeltal som heter ”total expense ratio” (TER) är fondens alla redovisade kostnader per år (nivå 4 och 5) i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Dolda kostnader som inte redovisas i fondens resultaträkning är den sjätte nivån. Här finns främst kostnader för courtage vid aktieaffärer, men även till exempel kostnader för valutaväxling och kupongskatt på utdelningar (som normalt döljs genom att betalningar när aktier köps och säljs redovisas netto). I Affärsvärlden nummer 24/1997 lanserade jag ”totalkostnadsandel” (TKA), ett nyckeltal liknar TER men även inkluderar kostnader för courtage och andra transaktionskostnader som normalt redovisas netto, per år i procent av fonden. Dåvarande finansminister Erik Åsbrink verkade gilla min uppfinning, för 1998 kom en lag att alla svenska fondbolag måste redovisa TKA individuellt i årsbeskeden.

Kolla med omsättningshastigheten

Tyvärr är det svårt att veta om fondbolagen verkligen offentliggör alla transaktionskostnader, eller om det bara är vissa kostnader som kommer med i beräkningen av TKA. Bästa sättet är att jämföra kostnadsmåtten hos fonder i samma kategori tillsammans med deras omsättning.

Aktiefonders omsättningshastighet beräknas som det minsta av summa köp och summa försäljningar under året i procent av fondens snittförmögenhet (en definition som inkluderar alla transaktioner vore förstås bättre för att spegla kostnaderna, men fondbolagen har valt denna definition för att försöka spegla enbart de transaktioner som beror på förvaltarens aktiva val). Givet att kostnaderna för att göra affärer är ungefär desamma för olika fondbolag inom samma kategori fonder, så bör det ändå finnas ett tydligt samband mellan omsättningen och skillnaden mellan TER och TKA.

Det minst dåliga stället jag hittat för att jämföra dessa tre nyckeltal mellan olika fondbolag är PPM, som på sin hemsida redovisar alla tre. Dock saknas information från många fondbolag även här, TKA finns när detta skrivs för 434 av 598 aktiefonder (73 procent). Dessutom är det 92 aktiefonder som enligt PPM har samma TER och TKA, vilket om det är sant betyder att de haft mycket lägre transaktionskostnader än andra fonder av samma typ, alternativt visar att de missuppfattat eller struntat i skillnaden mellan TER och TKA. Jag tycker att det sistnämnda alternativet verkar mycket troligare, särskilt som det nästan bara är utländska fondbolag som saknar skillnad mellan TER och TKA, vilket i så fall betyder att TKA bara är korrekt för 57 procent av aktiefonderna hos PPM.

Även omsättningshastighet finns med hos PPM och för år 2007 finns detta nyckeltal för ungefär 90 procent av aktiefonderna. Ändå är PPM en myndighet som har ett avtal med fondbolagen som ger rätt att kräva information, så det är uppenbart att många fondbolag är tröga när det gäller att berätta om sina kostnader.

Finns hos svenska fondbolag

På de svenska fondbolagens egna hemsidor är det ofta ganska lätt att hitta de tre nyckeltalen TER, omsättningshastighet och TKA. De finns sällan med bland den första information som visas om en enskild fond, men står nästan alltid med i produktblad, faktablad och årsberättelse. Dock är det ofta oklart vilken tidsperiod som nyckeltalen gäller, och det finns en uppenbar risk att uppdateringen klickar. Säkrast är att kontrollera fondens årsberättelse (som granskas av revisorer), där det dessutom ofta finns tabeller så att man ser utvecklingen under de tre eller fem senaste åren.

Utländska fondbolag är däremot generellt dåliga på att berätta om dessa tre nyckeltal och verkar helst vilja undvika att ens nämna att förvaltningen innebär kostnader. Samma sak med nätmäklarna Avanza, Etrade och Nordnet – de har med fondernas förvaltningsavgift, men inget mer. Fondmarknaden har med TER, men inte TKA eller omsättningshastighet.

Förbättringar 2008

Du som läst så här långt kanske undrar varför Morningstar inte redovisar dessa tre nyckeltal på sin hemsida. Förklaringen är att Morningstar under uppbyggnaden av en europeisk databas valde att prioritera annat, främst insamling och analys av fonderas kompletta innehav. Fram till februari 2002 fanns TKA med på vår svenska hemsida, men sedan lanserades en gemensam europeisk plattform och då försvann TKA från denna sajt eftersom det är ett lokalt svenskt nyckeltal.

Men under 2008 kommer Morningstar att lansera en ny design av vår svenska hemsida och då hoppas jag på många förbättringar, bland annat att både TER, omsättningshastighet och TKA kommer med bland fondernas nyckeltal. Till dess är den bästa lösningen att besöka fondbolagens egna hemsidor eller beställa den senaste årsrapporten för varje fond. Saknas denna information där och du vill undvika fonder som lyckas sämre än sina jämförelseindex – välj en annan fond.

Xfondavgifter Xmedia Xomsättning Xppm
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar