Byt till förlorare bland fondkategorier

Aktiemarknaden dömer ofta rätt vid överraskningar från enskilda börsföretag, så gå inte mot de trenderna. Men aktiefonder är annorlunda, flöden av pengar gör att hela marknaden ofta stiger eller faller för mycket. Därför finns framtida vinnare bland de minst populära fondkategorierna.

Jonas Lindmark 2015-11-12 | 16:15
Facebook Twitter LinkedIn

Många aktierådgivare argumenterar för att det bästa är att satsa på att nuvarande trender fortsätter. Nästan lika vanligt är det att varna för att köpa aktier som fallit kraftigt. Ofta citeras amerikanska ordspråk som ”The trend is your friend” och ”Don’t catch a falling knife”.

 

Dock finns viktiga skillnader mellan enskilda aktier och en hel aktiemarknad. Enskilda börsbolag råkar ofta ut för dramatiska förändringar i omvärlden som gör att företagets tillgångar permanent får ett helt annat värde. Det kan vara patent som visar sig extremt värdefulla, eller nya konkurrerande substitut som ger minskad efterfrågan. Vinstutveckling och marknadsvärde hos alla börsföretag på en aktiemarknad tillsammans är mycket mer stabil. Extrema händelser som krig och jordbävningar kan ändra förutsättningarna för ett helt lands näringsliv, men det är mycket mer ovanligt.

 

Börser styrs av psykologi

 

Ändå rör sig även aktiemarknader i tydliga vågor, vilket ofta beror på att psykologi och flockbeteende styr börsutvecklingen. Då är det inte företagens vinster och lönsamhet som förändras, utan värderingen. Det finns nämligen inget rätt svar på frågan vad som är rätt pris att betala för en viss aktie, för aktieägare har olika avkastningskrav. Därför kan även två placerare som är överens om vad en viss aktie kommer att vara värd om tio år dra helt olika slutsats om hur mycket de som mest kan betala för aktien idag.

 

Ökad optimism om framtiden kan ge sänkta avkastningskrav hos stora grupper placerare som därmed generellt betalar mer för aktier, trots att börsföretagens verklighet inte har ändrats. Aktiemarknaden som helhet styrs alltså delvis av andra samband och rör sig annorlunda. Enskilda aktier kommer normalt att röra sig i fas med börsindex, för så länge det inte händer något speciellt som påverkar det enskilda företagets framtidsutsikter kommer aktiemarknadens övergripande humör att styra.

 

Fast likriktningen syns bäst hos aktier med stor omsättning. Kursutvecklingen hos aktier i små börsbolag med liten börshandel blir mer ryckig, för slumpen gör att enskilda investerares köp- och säljorder inte är jämnt fördelade, så både enskilda minuter eller enskilda dagar kommer enskilda aktiekurser ofta röra sig i motsatt riktning mot börsindex. Men så länge inget nytt inträffat som påverkar börsföretagets situation så stoppas större rörelser hos aktiekursen relativt börsindex normalt av fundamentala investerare som har lagt in limiterade order på nivåer där de anser att aktien är över- eller undervärderad.

 

Plötsliga oväntade nyheter som gäller enskilda börsföretag ändrar logiken. Riktigt dåliga nyheter kan sänka aktiekurser med över 50 procent på mindre än en timme. Ett uppköp eller en stororder kan ge helt nya framtidsutsikter och plötsligt finns nästan ingen som vill sälja bolagets aktier förrän aktiekursen mer än dubblats. Därför är det mycket mer vanligt att en enskild aktiekurs rör sig extremt mycket på en enda dag.

 

Alltså är det fel att dra samma slutsats av enskilda aktiers rörelser som när hela aktiemarknaden rör sig lika mycket.

 

Köp de minst populära

 

Redan på 1990-talet börjde Morningstar rapportera i en årligt återkommande undersökning kallad ”Buy the Unloved” att de fondkategorier där amerikanska fondsparare föregående år hade tagit ut mest pengar gav klart bättre avkastning de kommande 3 åren än de fondkategorier som fått störst insättningar. Och de senaste tio åren har det blivit allt tydligare att globala flöden av pengar kan lyfta och sänka hela aktiemarknader mer än vad som är rimligt baserat på hur de enskilda företagens framtidsutsikter har ändrats.

 

Börsernas svängningar har dock samtidigt förlängts, så det krävs ofta en längre tidsperiod än 3 år innan psykologin har vänt och pengarna strömmar tillbaka till de fonder som varit minst populära. De senaste åren är USA-fonder vinnare, medan fonder som investerar på tillväxtmarknader i Asien, Latinamerika och Östeuropa har utvecklats svagt. Dock skedde innan finanskrisen en extrem uppvärdering av just tillväxtmarknaderna, och de återhämtade sig även snabbare 2009.

 

Alltså räcker det inte att en fondkategori utvecklas svagt under några år för att bevisa att värderingen är låg, men det är åtminstone ett argument för att ta sig en närmare titt. Osäkerhet om när optimismen byter riktning gör att det är klokt att sprida pengarna på fonder i flera olika fondkategorier, och nöja sig med att i snitt tjäna på att göra tvärtom mot den allmänna psykologin på aktiemarknaden.


Xfondkategorier Xköptips

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar