Norden ger bäst hållbarhet

Förra veckan lanserade Morningstar en ny typ av fondbetyg. De visar att för PPM-sparare som bryr sig om hållbarhet är Sverigefonder och Nordenfonder ett mycket bättre alternativ än AP7 Aktiefond, eftersom mer än hälften av deras innehav är bland de 16 procent bästa i sin bransch.

Jonas Lindmark 2016-03-23 | 12:40
Facebook Twitter LinkedIn

Vi på Morningstar är mycket stolta över vårt nya samarbete med Sustainalytics, som är ett av de två företag (det andra är MSCI) som granskar hur väl världens stora börsföretag hanterar ESG (Environmental, Social, Governance), alltså risker när det gäller miljö, människor och ägaransvar.


Den avgörande skillnaden jämfört med att vissa fonder kallar sig ”etiska” (och avstår från att investera i vissa typer av företag) eller ”påverkande” är att Sustainalytics noga granskningar alla stora börsföretag och hos alla pekar ut förbättringar de behöver göra. Det bidrar generellt till att alla börsnoterade företag får starkare skäl att bli bättre inom ESG. Och nu när Morningstar sprider denna information till många fler så ökar Sustainalytics makt att påverka (mer om detta i ”Nu gör vi bra beteende mer lönsamt”, länk ovan till höger).


En genomgång av PPM-fonderna är ett bra sätt att mer konkret visa vilka slutsatser som går att dra av de nya hållbarhetsbetygen. Sustainalytics granskar över sextio olika faktorer och sätter ett totalbetyg mellan 0 och 100. Morningstar har räknat om dessa inom varje bransch så att snittet hos hållbarhetsvärdet blir 50 och standardavvikelsen 10. Med antagande om normalfördelning innebär detta att de börsföretag som har ett hållbarhetsvärde över 60 är bland de 16 procent bästa i sin bransch enligt Sustainalytics.


I nästa steg jämför Morningstar fonderna med övriga i samma kategori och sätter betygen 1-5 jordglober. Reglerna för Morningstars hållbarhetsbetyg innebär även att företagens hållbarhetsvärde minskas med upp till 20 för allvarliga skandaler, så i genomsnitt får aktierna ett hållbarhetsvärde strax under 50 men fondernas snittbetyg blir ändå 3 (mer info finns i ”Morningstar nya hållbarhetsbetyg”).


PPM i snitt bara 2,85 glober


Jag har idag kollat vad de nya fondbetygen säger om PPM-fonderna. Betygen finns för 559 av de 829 fonder som just nu är valbara hos Pensionsmyndigheten. I snitt har dessa ett hållbarhetsvärde på 52,6 vilket främst beror på att en hög andel fonder investerar i Norden, där de flesta börsföretag ligger långt framme inom ESG. Däremot är hållbarhetsbetygen per 31 december i snitt bara 2,85 vilket visar att PPM lyckats dåligt med att få med fonder som prioriterar innehav som är schysta ur ESG-perspektiv.


Extra tänkvärt är att AP7 Aktiefond, Sveriges största fond där icke-väljare under 55 år får alla sina pengar placerade, har ett hållbarhetsvärde på 50, vilket är logiskt eftersom fonden sprider pengarna globalt. Det räcker dock bara till ett hållbarhetsbetyg på 2 glober, eftersom många globalfonder har en övervikt i Europa som enligt Sustainalytics är bästa världsdel inom ESG.


De bästa normala globalfonderna inom PPM har ett hållbarhetsvärde kring 58, vilket är stor skillnad eftersom det kräver att en stor del av innehaven är bland de 16 procent bästa företagen i sin bransch enligt Sustainalytics. Ännu bättre är hållbarheten generellt hos Nordenfonder och Sverigefonder, som i de flesta fall har hållbarhetsvärden över 60, vilket som sagt betyder att mer än hälften av innehaven är bland de 16 procent bästa i sin bransch. Även flera av Finlandsfonderna ligger över 60.


För PPM-sparare som vill äga aktier i företag med god hållbarhet är fonder som placerar enbart i Norden alltså ett mycket bättre alternativ än AP7 Aktiefond.Bäst hållbarhet inom PPM
Fondnamn Innehavens
hållbarhets-
värde
Morningstar
kategori
Hållbarhets-
betyg
2015-12-31
Morgan Stanley European Property 66,4 Branschfond, fastighetsbolag 5
Danske Aktiv Förmögenhet 64,2 Blandfond SEK, aggressiv 5
Didner & Gerge Aktiefond 64,1 Sverige 5
Avanza Zero 63,9 Sverige 4
Skandia Norden 63,5 Norden 4
FIM Nordic 63,5 Norden 4
Lannebo Sverige 63,5 Sverige 5
Aviva European Real Estate 63,4 Branschfond, fastighetsbolag 4
Alfred Berg Sverige Plus 63,3 Sverige 4
DNB Scandinavia Retail 63,3 Norden 5


Som synes har de bästa Nordenfonderna inom PPM dock bara 4 glober i hållbarhetsbetyg. Det beror på att det finns andra Nordenfonder som har ännu lite bättre hållbarhetsvärde. Fast det är liten skillnad mellan de Nordenfonder som har 3 och 5 jordglober, med ett enda undantag ligger deras hållbarhetsvärden mellan 60 och 65. Avvikelsen är större bland de Nordenfonder som ligger lägst, vilket främst beror på att småbolagsfonder som investerar i Norden är placerade i samma kategori och mindre börsbolag har i snitt lägre betyg från Sustainalytics.


En annan komplikation som syns i tabellen ovan är att en fond kan ha lägre hållbarhetsbetyg än en annan fond i samma kategori trots att den har högre hållbarhetsvärde. Det beror på att hållbarhetsbetygen är per 31 december, men många fonder har hunnit rapportera in färskare innehav och fått ett nytt hållbarhetsvärde. Det gäller till exempel Lannebo Sverigefond som har ett sänkt hållbarhetsvärde per 29 februari.


Orsaken är att vi har prioriterat att publicera nya hållbarhetsvärden så snart vi fått in färska portföljer. Betygen är däremot fortfarande per 31 december, eftersom många fondbolag rapporterar fondernas innehav med lång fördröjning. Detta har tyvärr gjort metodiken svårare att förstå och den här veckan har vi ändrat så att nya hållbarhetsvärden och hållbarhetsbetyg för ett visst datum offentliggörs samtidigt. Nästa uppdatering kommer fredag 8 april, då börjar vi visa värden och betyg per 29 februari. Och då kommer till exempel Lannebo Sverigefond kanske även att få ett sänkt hållbarhetsbetyg.Sämst hållbarhet inom PPM
Fondnamn Innehavens
hållbarhets-
värde
Morningstar
kategori
Hållbarhets-
betyg
2015-12-31
Gustavia Ryssland 39,8 Ryssland 3
UBS Russia 39,5 Ryssland 3
Swedbank Robur Rysslandsfond 39,2 Ryssland 3
Nordea Rysslandsfond 39,1 Ryssland 3
Carnegie Rysslandsfond 38,9 Ryssland 2
Gustavia Kazakstan/Centralasien 38,3 Asien, övrigt 1
Tundra Rysslandsfond 38,0 Ryssland 1
Ålandsbanken Kina 37,7 Kina 2
BGF China 37,5 Kina 2
Granit Kina 130/30 36,9 Kina 1


Tabellen ovan visar de tio PPM-fonder som just nu har allra lägst hållbarhetsvärde, främst Rysslandsfonder och Kinafonder. Detta visar den första slutsatsen, nämligen att Sustainalytics bekräftar det intryck som ofta förmedlas i media att företag i länder med svagt skydd för mänskliga rättigheter även i snitt beter sig sämre ur ESG-perspektiv.


Men å andra sidan syns att Rysslandsfonder med hållbarhetsvärde under 40 ändå får ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg, 3 jordglober. Det beror på även de flesta andra Rysslandsfonder har innehav med lika låga hållbarhetsvärden. Den andra slutsatsen är att om du av andra skäl har bestämt dig för att investera i en viss fondkategori, så kan du tvingas acceptera att alla fonder i kategorin är dåliga enligt Sustainalytics.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar