Nu säkrar jag en del av PPM-vinsterna

Aktiefonderna steg kraftigt under juli och högriskfonderna har i snitt stigit 13 procent de senaste tre månaderna. Därför sänker jag risken genom att byta från AP7 Aktiefond till en blandfond i mitt PPM-sparande.

Jonas Lindmark 2016-08-18 | 15:54
Facebook Twitter LinkedIn

Aktiemarknaderna har återhämtat sig brant under juli. Sedan 12 maj då jag förra gången uppdaterade mitt PPM-val har icke-väljarnas fond AP7 Aktiefond stigit 10 procent. Högriskfonder som placerar på olika tillväxtmarknader har stigit ännu mer, i snitt 13 procent på tre månader.

 

Hela uppgången räknat i svenska kronor skedde från en botten 27 juni (måndagen efter Brexit-omröstningen) till 27 juli (då USA-dollarn passerade en topp). Räknat i USA-dollar har därmed uppgången varit jämnare och fortsatt under första halvan av augusti.

 

Överdriven optimism

 

När jag efter semester läste igenom olika sammanfattningar så blev jag häpen att aktiekurserna stigit så mycket trots att de ekonomiska och politiska nyheterna inte varit särskilt muntra. Men så är det ofta på börserna, på kort sikt är det känslor och pengaflöden som styr, inte fundamental analys av vad företagen faktiskt är värda. Och nu verkar optimismen ha blivit lite överdriven.

 

Som vanligt begränsas min strategi av att det bara är tillåtet att välja 5 fonder för placeringen av premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), PPM-valet måste bli en kompromiss. Det enklaste sättet att minska exponeringen mot aktiemarknaden och ta hem en del av årets vinster är att välja bort AP7 Aktiefond, eftersom denna fond har en utväxling via derivat som ger mer än 100 procent exponering mot aktiemarknaden.

 

Skagen Kon-Tiki har stigit ännu mer de senaste tre månaderna, men sett i ett lite längre perspektiv på några år så ligger tillväxtmarknaderna fortfarande klart efter. Därför tror jag att tillväxtmarknadernas revansch jämfört med USA-börserna inte är över och behåller denna fond ett tag till.

 

Carnegie Strategi

 

Ny fond blir en gammal favorit, Carnegie Strategi som blandar svenska aktier med svenska företagsobligationer. Jag skrev positivt om fondens ändrade strategi 2012 i ”Ny smart mix i Carnegie Strategi” och har haft med denna fond i min PPM-portfölj förut.

 

Ungefär hälften i svenska aktier i Carnegie Strategi betyder att jag totalt sett ökar andelen Sverige lite till. Men detta balanseras delvis genom att jag minskar andelen i Avanza Zero. Den svenska kronan fortsätter att vara svagare än jag tycker verkar rimligt, vilket är ett extra argument för de företagsobligationer som är andra halvan av Carnegie Strategi.Jonas Lindmarks PPM-portfölj
Uppdatering 18 augusti 2016 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 6 - aktiv, hög risk      
CB European Quality 20% 309492  
Skagen Kon-Tiki 20% 501981  
Carnegie Strategi 30% 357483 ny
Didner & Gerge Aktiefond 20% 291906  
Avanza Zero 10% 734491 mindre
Totalt 100%    
Jämförelse      
MSCI World index, i kronor 100%  Som synes i tabellen ovan behåller jag ändå en hög andel aktiefonder, eftersom det verkar sannolikt att aktier sett över de närmaste 10-20 åren kommer att ge högre avkastning än de andra alternativ som erbjuds inom PPM. Överdrivna svängningar gör dock att jag försöker ta hem en del av vinsterna efter branta uppgångar med förhoppningen att senare kunna köpa aktiefonder på en lägre nivå.

 

Detta är numera mitt högst personliga val av PPM-fonder. Det tar hänsyn till att jag är 53 år gammal och har en hög exponering mot aktiemarknaden på annat sätt. Liksom för många andra som har arbetat heltid ända sedan avsättningarna till premiepension började år 1995 har marknadsvärdet på kontot vuxit till över en halv miljon kronor, vilket jag tycker ger anledning att vara lite mer försiktig. För yngre PPM-sparare som har betydligt mindre insatt på premiepensionskontot är det kanske rimligt att våga spekulera mer och välja smalare fonder, men riskspridning är prioriterad i min portfölj.


Xköptips Xppm Xppmportföljerna

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar