Så bygger du en plan för pensionen

Det är svårt att få koll på alla regler som gäller för din pension. Men här är en checklista med tips, fyra steg som hjälper dig att planera.

Jonas Lindmark 2017-02-16 | 16:39
Facebook Twitter LinkedIn

Om du följer råd från vänner och bekanta om hur du ska ta ut din pension finns risk att resultat blir onödigt dåligt därför att råden ger fördelar för andra yrkesgrupper – men nackdelar för just dig.


Och det är svårt att hitta bra rådgivare, för de flesta typer av säljare hos banker och försäkringsbolag är främst intresserade av att hjälpa till att starta olika typer av pensionssparande och att övertala människor att göra vissa val när de är yngre. Uttag ger dock inte provision till nån säljare, så när pensionsåldern närmar sig är det inte lönsamt att hjälpa människor att ta ut sin pension på rätt sätt. Finansbranschens vinster skapas till stor del som procent på förvaltat kapital, medan uttag är pengar som försvinner och inte längre ger vinst.


Om du är kring 60 år är därför värt att ägna tid åt att förstå exakt vilka villkor och regler som gäller just dig. Visst kan det verka tråkigt. Men en smart pensionsplan kan bli mycket värdefullt, att tjäna 1000 kronor per månad resten av livet är inte svårt. Chansen att lyckas ökar om du har en genomtänkt plan, här är fyra steg:


Fyra steg


(1) Första steget är att lära dig det speciella språk som pensionsreglerna är skrivna i och att skaffa dig en översikt över vilka regler som gäller mer generellt. Mycket information finns på internet. En torr och saklig bok som förklarar är ”Planera pensionsuttaget rätt” av Nils Bacos.


(2) Nästa steg är att ta reda på vilka rättigheter och pensionskapital just du har. En bra första översikt finns för de flesta på sajten minpension.se och med det underlaget kan du sedan kontakta arbetsgivare, valcentralen och försäkringsbolag för att få fler detaljer. Helheten styrs av ditt sammanlagda pensionskapital, men utbetalningarnas storlek påverkas dessutom av olika val. Pensionsåldern är förstås en, men även i vilken ordning och hur snabbt du tar ut de olika delarna kan vara viktigt. Dessutom finns möjligheten att deltidsarbeta och försöka höja avkastningen på sparandet genom att ta ut pengarna i rätt ordning.


I takt med stigande ålder blir återbetalningsskydd (pengar till efterlevande om du dör tidigt) dyrare. För individen är det ekonomiskt mer rationellt att välja så stor andel livsvarig utbetalning som möjligt, för att få bättre försäkring mot risken att leva väldigt länge. Återbetalningsskydd kan skydda hemmavarande barn och hemmafruar, men livförsäkringar ger bättre möjlighet att välja tillräckligt stort skydd.


(3) Skattereglerna har också stor betydelse. För höginkomsttagare gäller det att försöka undvika statlig skatt genom att fördela inkomsterna jämt mellan åren, medan låginkomsttagare kan dra nytta av att marginalskatten varierar beroende jobbskatteavdragen. På Skatteverket sajt finns räknesnurran ”Skatteuträkning”, som ger möjlighet att se effekterna. Särskilt viktigt är att skatterna på både arbetsinkomster och pensioner sänks vid 66 års ålder, därför att grundavdraget då höjs.


En speciell möjlighet är att flytta utomlands som pensionär. Det är främst aktuellt för dem som har släktingar i andra länder, men kan vara lockande även för dem som gillar varmare klimat eller vill minska beskattningen. Till exempel har Portugal skatteregler som gör att en svensk privatanställd tjänstepension där är skattefri, men enligt pensionsmyndigheten är det få svenskar som har flyttat dit permanent.


(4) Därmed återstår att planera pensionens fördelning i tiden. Många väljer att ta ut pension så snabbt som möjligt, vilket kan bero på flera typer av argument. De som säljer sparande har lyckats övertala många att börja ta ut redan från 61 års ålder för att spekulera i att en fortsatt stigande aktiemarknad ska ge mer pengar (mer om detta i ”Spela inte med pensionen på börsen”, länk ovan till höger). Ett annat argument kan vara att hälsan är skral, så livet troligen blir kortare än genomsnittet. Ett liknande resonemang är att prioritera att ha kul medan man är pigg. Ytterligare en variant är att maximera pensionen under de första fem åren för att därefter få högre statliga bidrag i form av garantipension och bostadstillägg.


Samhället tjänar på att vi istället arbetar längre och därför har politikerna försökt konstruera pensionssystemen så att de som väntar med att börja ta ut sin pension får mer per månad. Och för dem som är friska och trivs med sitt jobb är därför valet ofta ganska enkelt. Fast för låginkomsttagare är fördelarna med att fortsätta jobba ibland små, på grund av det skyddsnät som finns i form av garantipension från 65 års ålder och bostadstillägg. Mer information om detta finns hos Pensionsmyndigheten.


Men tänk på risken att politikerna ändrar reglerna, både för bidrag och skatter. Därför är jag tveksam till planer som innebär att snabbt göra slut på det pensionskapital som du själv kontrollerar och sedan förlita sig på statligt skydd. Även när detta sannolikt blir lönsamt så tror jag det ger sänkt livskvalitet att ha försämrats sin egen valfrihet och bli mer beroende av andra.


Xchecklistor Xpensioneringsplan

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar