Hälften räntefond i min PPM-portfölj

Nu passar jag på att köpa fler svenska kronor i PPM och minskar därmed andelen aktier i mitt sammanlagda pensionssparande till 13 procent. Bättre köptillfällen tror jag kommer och då vill jag ha gott om pengar att flytta till aktiefonder.

Jonas Lindmark 2018-05-17 | 15:45
Facebook Twitter LinkedIn

Bankernas privatekonomer är överens om att aktiefonder är det bästa långsiktiga sparandet. Därför kan det verka konstigt att jag bara har 13 procent aktier totalt sett i mitt pensionssparande. Varför är jag så försiktig?

 

För det första finns det många argument för att de flesta aktiekurser är höga. Centralbankerna har tvingat fram låga räntor för att locka till konsumtion och investeringar, vilket gjort det svårare att hitta bra alternativ till aktiesparande och pressat upp aktiekurserna. Men effekten av låga räntor blir till slut ökad inflation och därefter lågkonjunktur.

 

Många ekonomiska och politiska nyheter är dessutom oroande, allt ifrån ökad militär aktivitet i Mellanöstern och stigande oljepriser till oenighet inom EU. Aktiemarknaden globalt föll brant i början februari och har räknat i USA-dollar pendlat nervöst sedan dess. Risken är stor att någon oväntad negativ nyhet senare under 2018 ger nästa börsras.

 

Bra tillfälle köpa kronor

 

Den senaste månaden har aktiefondernas andelskurser räknat i svenska kronor ändå stigit brant, men främst därför att svenska kronan fortsatt att försvagas. Räknat i USA-dollar, den globalt sett dominerande valutan, har aktiekurserna däremot inte återhämtat raset i början av februari och investerarnas oro syns tydligt i tvära kast hos index. Men kronans försvagning döljer detta för oss svenskar.

 

Min slutsats är att kronans försvagning är tillfälligt, inom ett år kommer den att återhämta sig (argumenten finns i ”Vändning för kronan lyfter Stockholm”), samtidigt som det finns ovanligt gott om hot som kan få aktiemarknaden globalt att falla tillbaka. Därför behåller jag en övervikt Sverigefonder. Dessutom ser jag ett bra tillfälle att köpa kronor billigt i min PPM-portfölj genom att höja andelen i Spiltan Räntefond Sverige från 40 till 50 procent. Här är mitt nya fondval hos Pensionsmyndigheten:

 

Jonas Lindmarks PPM-portfölj
Uppdatering 17 maj 2018 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 6 - aktiv, hög risk      
SPP Europa 10% 140673  
Handelsbanken Latinamerika 10% 679837  
Carnegie Strategi 20% 357483 mindre
Didner & Gerge Aktiefond 10% 291906  
Spiltan Räntefond Sverige 50% 972497 mer
Totalt 100%    
Jämförelse      
MSCI World index, i kronor 100%  

 

Fast jag har även mer personliga, långsiktiga argument för ett lågt risktagande i mitt pensionssparande. Nyss fyllde jag 55 år, så det är bara ungefär tio år kvar till min pension. Generösa regler för tjänstepension har gjort att jag redan har ett stort pensionskapital, så jag tycker det är onödigt att riskera hela kapitalet för att försöka få extra avkastning som jag klarar mig utan.

 

En stor del av det sparkapital jag hoppas få nytta av som pensionär finns bundet i familjens villa. Som pensionär vill jag hellre bo i lägenhet, gärna en hyresrätt utan bekymmer, och då frigörs ett sparkapital skapat både av amorteringar och värdestegring. Amorteringarna har varit en avsiktlig strategi (detaljerna förklaras i ”Amortera mer nu när aktier är dyra”).

 

En annan förklaring till att jag velat minska hur börsen påverkar min privatekonomi är att min arbetsgivare Morningstar är beroende av de finansiella marknaderna, så om det skulle bli en allvarlig kris är risken större att jag förlorar mitt jobb än om jag hade jobbat som lärare eller polis.

 

Jämfört med för fem år sedan är skillnaden i min andel aktiesparande liten. Då hade jag 17 procent av det totala pensionssparandet i aktiefonder (”Ännu mer hedge i min tjänstepension”, länk ovan till höger), nu är den andelen 13 procent. Som tabellen nedan visar har jag ett större sparkapital både i min bostad och i hedgefonder via tjänstepensionssparandet.

 

Nu bara 13 procent aktier
Pensionskapital Jonas L, maj 2018 Ränte Aktier Övrigt Summa
Statlig pension 26% 3%   30%
Gammal tjänstepension 4% 5% 15% 25%
Brummer Life   5% 14% 19%
Bostad     27% 27%
Summa 31% 13% 56% 100%

 

Min andel räntesparande har minskat mer, från 38 till 31 procent. Förändringarna beror främst på att de ansvariga för SEB Trygg gamla Liv som förvaltar drygt hälften av min tjänstepension kraftigt har ökat andelen alternativa placeringar. Detta är inget som jag kan påverka, men stämmer bra med min framtidstro.

 

Max andel i aktiefonder, om jag flyttar allt sparande via både PPM och Brummer dit, är 30 procent. Resten är låst i bostad, livbolag och den statliga inkomstpensionen. Även 30 procent är som sagt en låg andel, experterna brukar rekommendera att allt långsiktigt sparande ska vara placerat i aktier. Men så hög risk vill jag alltså inte ta.

 

Däremot kan jag gott tänka mig att dubbla andelen på aktiemarknaden, när ett bättre köptillfälle kommer. Ett börsras på minst 20 procent från dagens nivå, räknat i dollar, plus en klart starkare krona behövs för att jag under 2018 ska byta till enbart aktiefonder i min PPM-portfölj. Men jag undviker som sagt gärna risktagande, andra fondsparare med längre spartid och större behov av att få hög avkastning har goda argument att tänka annorlunda.


Xpersonligt Xköptips Xpensionssparande Xppm Xppmportföljerna

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar