För tidigt fynda småbolag

Högre osäkerhet och tusentals aktier med lite handel gör att småbolagsfonderna har backat betydligt mer under börsraset. Förväntningarna tidigare i år hade blivit extrema och första kvartalet ser ut att bli fortsatt skakigt.

Jonas Lindmark 2018-12-27 | 1:00
Facebook Twitter LinkedIn

När en enskild aktie rasar i värde är det ofta lätt att hitta en förändring i verkligheten som verkar vara en rimlig förklaring. Någon oväntad dålig nyhet räcker, om den gör det sannolikt att företagets vinst blir betydligt lägre än tidigare väntat.

 

Även när stora grupper aktier gemensamt faller mer än andra typer av aktier så kan förklaringen ofta vara tydlig. Företag är ofta känsliga för samma faktor, till exempel oljepriser eller att det är en solig sommar.

 

Men de senaste 3 månaderna har alla typer av småbolagsaktier fallit mycket mer i värde än storbolagens aktier. Vanliga aktiefonder som investerar i USA och Europa har backat 11-12 procent i snitt, småbolagsfonderna 18-19 procent (se ”Småbolag förlorare under börsraset”). Den skillnaden på 6-7 procentenheter extra börsras är svårare att förklara. Vad har hänt som generellt är väldigt dåligt för de minsta börsbolagen runt om i hela världen, men som inte drabbar stora börsföretag lika hårt?

 

Lägsta på 2 år

 

Förklaringen är troligen inte en ekonomisk nyhet, utan ändrad psykologi på aktiemarknaden globalt. Aktiekurserna styrs till stor del av flockbeteende, där majoritetens känslor pendlar mellan girighet och rädsla. Räknat i USA-dollar passerade aktiemarknaderna i Europa redan i januari årets högsta notering och pessimismen har därför haft gott om tid att växa. Och även räknat i euro började nedgången tidigare och har varit större. De senaste veckornas nedgång gör att Europaindex räknat i euro är det lägsta på två år.

 

Anledningen till att detta generellt slår hårdare mot småbolagens aktiekurser är nog främst en blandning av att de upplevs som mer osäkra investeringar och att aktiemarknaden har svårare att hantera ett ökat säljintresse när det sprids på väldigt många olika aktier (likviditeten är sämre).

 

Bakgrunden är att fördelningen mellan de största och de minsta börsbolagen är extremt skev. De börsföretag som Morningstar räknar som ”stora” är bara ett par tusen globalt, men eftersom de största har extremt stort börsvärde så står de tillsammans för 70 procent av det samlade värdet hos den globala aktiemarknaden. Över 90 procent av börsbolagen räknas som ”små” av Morningstar, men deras sammanlagda marknadsvärde är bara 10 procent av hela aktiemarknaden.

 

Beräkningen av om ett börsbolag räknas som litet eller stort baseras på antalet aktier gånger senaste aktiekurs, vilket ger företagets börsvärde. Detta är alltså det pris som någon skulle betala för att köpa hela företaget om de fick köpa alla aktier för samma pris som den senaste transaktionen på börsen. Men handeln i små börsföretags aktier är ofta liten, vilket betyder det sällan finns mer än ett fåtal köpare och säljare som är överens – tvärtom tycker de flesta som äger aktien att den är mer värdefull, medan de flesta andra investerare är helt ointresserade (och antagligen aldrig har hört talas om bolaget).

 

Vinnare fem år

 

Huvudproblemet för fondsparare som äger småbolagsfonder idag tror jag är att förväntningarna på aktier i småbolag tidigare i år hade blivit extrema. Dels har högre historisk avkastning lockat fler att investera, vilket drivit upp aktiekurserna ytterligare. Dels finns väldigt många investerare som fått fin värdeökning på sina investeringar i småbolag de senaste tio åren, och som gärna vill realisera vinsterna medan värderingen är hög. Sedan finanskrisen för tio år sedan har småbolagsfonder som investerar i Europa varit vinnare fem år, då de stigit mer än 10 procentenheter mer än storbolagsfonder. Men det är bara 2011 och 2018 som de varit en klart sämre placering.

 

På aktiemarknaden brukar proffsen tala om att en viss typ av aktier kan vara ”överköpta”, vilket förenklat betyder att många kortsiktiga placerare har en övervikt jämfört med index. Kortsiktiga placerare är snabba att trycka på säljknappen, så på kort sikt styr de ofta aktiekurserna. Mitt intryck är att detta särskilt påverkar småbolagsfonder och att säljtrycket från kortsiktiga placerare kommer att fortsätta pressa kurserna under början av nästa år.

 

Skakigt första kvartal

 

Visst är värdeminskningen de senaste tre månaderna stor när den räknas i kronor. Men sett i ett 20-årsperspektiv har den senaste nedgången pågått kort tid och är ganska liten från toppen räknat i procent. Psykologin hos miljontals investerare runt om i världen är förstås svår att spå, men min gissning är att det fortfarande finns väldigt många kvar som ser behov att minska sitt risktagande. Det talar för att första kvartalet 2019 blir skakig och att de som håller sig likvida får bättre köptillfällen än idag för småbolagsfonder.


Xköptips Xsmåbolag

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar