Avveckling av Sveriges äldsta hedgefond Zenit

Jonas Lindmark 2016-02-02 | 13:30
Facebook Twitter LinkedIn

Sveriges äldsta hedgefond Zenit, som startade i juli 1996, kommer att avvecklas. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen har fått information om att fondens största andelsägare, en fond-i-fond som heter Brummer Multi-Strategy, kommer att lösa in sina andelar i Zenit per den 29 februari 2016.
Under helåret 2015 var Zenits avkastning plus 4,8 procent, men under januari 2016 föll fonden 5,6

procent. Andelsägarna får nu välja mellan att lösa in sina andelar samtidigt som Brummer Multi-Strategy eller avvakta en fusion med Brummer Multi-Strategy 2xL. Zenits genomsnittliga årsavkastning sedan start har varit 14,1 procent och fondens förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2015 till 11,2 miljarder kronor.

Läs mer: Brummer & Partners

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar