Skilj på land och börs

På kort sikt har landet Japan många svåra problem. Men börsnoterade japanska företag med stor del av tillverkning och försäljning i andra länder kan ändå ge god avkastning.

Jonas Lindmark 2012-02-14 | 21:09
Facebook Twitter LinkedIn

Japanfonderna har halkat efter i den branta återhämtningen under början av 2012. Medan globalfonderna i snitt har stigit 6 procent så är uppgången för aktiefonder som enbart placerar i Tokyo hälften så stor. Det är rimligt efter en fortsatt rad med dåliga nyheter. Tydligast är att BNP minskade under fjärde kvartalet.


Men i en analys av möjligheterna för Japanfonder gäller det att skilja på kort och lång sikt, samt att skilja på landet Japan och de företag som är börsnoterade i Tokyo.


Dramatiken i japansk ekonomi under år 2011 gör att det är svårt att urskilja hur de långsiktiga trenderna har påverkats. Till exempel föll kärnkraftens andel av energiproduktionen från 30 till ungefär 13 procent efter tsunamin i mars enligt Financial Times, vilket gjort att kostnaderna för importerad kol och olja ökat kraftigt. Detta har bidragit till Japan fick ett underskott i handelsbalansen med omvärlden under 2011, första gången under ett helt kalenderår sedan 1980. Och snart har alla kärnkraftverk stängts, eftersom lokala myndigheter inte ger tillstånd till omstart efter de årliga genomgångarna.


Dessutom har den japanska yenen stärkts kraftigt, vilket gjort att exportföretagen fått svårare att konkurrera. Mot svenska kronan är uppgången nästan 10 procent det senaste året och samtidigt har kronan stärkts mot andra valutor så mot euron är uppgången ännu större. Tokyobörsen i lokal valuta har alltså utvecklats mycket sämre än den utveckling hos Japanfonderna som vi upplevt i Sverige.


Företag flyttar utomlands


De multinationella företag som är börsnoterade i Tokyo har under lång tid flyttat allt mer av sin tillverkning utomlands. De som drabbas av de inhemska problemen är därför främst bankerna och mindre och medelstora företag. Utflyttningen hänger delvis samman med överskottet på sparande i Japan, som betyder att landet under lång tid har exporterat kapital och ökat sitt ägande av tillgångar i andra länder.


En åldrande befolkning, lågt barnafödande och strama regler för invandring betyder att Japan troligen kommer att få en minskande befolkning de närmaste 30-40 åren om inget drastiskt görs. Därför är det logiskt att sparandet är högt och att landet exporterar kapital och investeringar – framtidens pensionärer behöver få hjälp med försörjningen från växande producenter i andra länder.


Vanliga Japanfonder som har ungefär samma fördelning hos innehaven som börsindex för Tokyobörsen innehåller en stor del aktier i banker och fastighetsbolag, som främst är beroende av den inhemska ekonomiska utvecklingen. Men aktiefonder som främst investerar i små- och medelstora börsbolag i Japan har varit mer inriktade på exportföretag och här finns fler vinnare. En förklaring är som sagt att japanska tillverkande företag under många år har gjort investeringar i produktion i andra länder i Asien, vilket gjort att de i större utsträckning varit med och tjänat på den höga asiatiska tillväxten. Återkommande börsras de senaste sex åren ger lägre värdering och gör att här rimligen finns aktier som även framöver kommer att ge god avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar