Välj aktiva förvaltare med låg andel storbolag

Bioteknikaktier är vinnare de senaste tre månaderna, men det är troligen fokus på småbolag som ger aktiva förvaltare en uthållig fördel framöver. Indexfonder passar bäst för investeringar i storbolag.

Jonas Lindmark 2013-07-02 | 13:53
Facebook Twitter LinkedIn

Dagliga uppdateringar med ny information gör det lätt att dras med av kortsiktiga trender, som att bioteknikfonder är vinnare de senaste tre månaderna. Men för att lyckas som amatör på en finansmarknad full av proffs är det bättre att fokusera på att välja förvaltare som lyckas bra på lång sikt.


Och fondförvaltare borde rimligen ha bättre möjligheter att göra nytta när fonden är specialiserad på en enda tydligt avgränsad bransch, som läkemedelsfonder är, för då kan förvaltaren fokusera på att samla kunskap om ett begränsat antal börsbolag som påverkas av samma konkurrensfaktorer. Åtminstone är detta ett återkommande argument för att betala för aktiv förvaltning av branschfonder.


Indexfond bättre än storbankerna


Men verkligheten ser delvis annorlunda ut. En av de mest framgångsrika läkemedelsfonderna är Seligson Global Top 25 Pharmaceuticals, som är en passivt förvaltad indexfond som köper aktier i världens största bolag inom läkemedelindustrin med låga kostnader och minimerad handel. Förvaltningavgiften är 0,6 procent per år, medan snittet bland övriga är 1,45 procent.


Aktiva förvaltare av läkemedelsfonder kan även leta köpvärda aktier bland mindre bolag och försöker undvika de storbolag som är övervärderade. Men de senaste tio åren har det fungerat dåligt bland läkemedelsfonder och en förklaring till sämre resultat kan vara att de flesta andra läkemedelsfonder som säljs i Sverige främst investerar i samma storbolag som Seligson, men gör det med högre förvaltningsavgifter och större omsättning i fondens portfölj med innehav. En eller två extra procent kostnader varje år ger efter tio år en stor nackdel.


För att hitta läkemedelsfonder som främst investerar i mindre börsbolag får man leta i kategorin bioteknikfonder och bland de nystartade fonderna i kategorin läkemedel. Healthinvest är det tydligaste exemplet, särskilt fonden Microcap.


De tre svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank har däremot alla tre innehav som är väldigt lika Seligson. En kontroll av överlapp bland innehaven med Morningstars verktyg X-Ray (boka för fonderna i sökningen och klicka på ”X-Ray” ovanför tabellen, samt välj vy Överlapp) visar att både Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Merck, Amgen, Novartis, Abbvie, Bristol-Myers och Bayer finns med i alla fyra fonderna. Det enda av de tio största innehaven i Seligson Top 25 Pharmaceuticals som saknas i en av de tre svenska storbankernas läkemedelsfonder är Gilead som saknas i senast rapporterade portfölj från SEB Läkemedelsfond. Swedbank avviker också lite mer än Handelsbanken genom att ha innehav under 1 procent i Roche, Novartis och Bayer – men övriga sju stora indexinnehav är stora innehav även i Swedbanks fond.


Sett över de senaste tio åren har Seligson indexfond tydligt överträffat de tre svenska storbankerna, med 98 procent uppgång jämfört med deras värdeökning på mellan 53 och 62 procent. Under de senaste tre årens branta uppvärdering av denna typ av aktier är skillnaden mindre, men Seligson vinner ändå med 51 procent avkastning jämfört med mellan 43 och 47 procent hos de svenska bankerna.


Fast ännu bättre förvaltningsresultat finns i kategori bioteknik, där avkastning hos de fyra fonder som säljs i Sverige varit i snitt 140 procent under de senaste tio åren och i snitt 77 procent de senaste fem åren. Aktiv förvaltning kan alltså löna sig, men det är minst lika viktigt att välja rätt kategori.


Bioteknik eller indexfond?


Framtiden är förstås osäker. Bioteknikfonderna har i dag ett snitt-p/e på 26 och läkemedelsfonderna ett snitt-p/e på 20, vilket betyder att deras rapporterade vinster motsvarar 5 procent av aktiekursen eller mindre. Det kan motiveras av förväntningar på stigande vinster i framtiden, men hotas av politiska reformer i främst USA som skulle minska storsäljarnas marginaler. Så aktier i läkemedelsbolag är inte billiga idag.


Mer generellt är de flesta av världens noterade aktier i storbolag, vilket gör att fondsparande i aktiefonder främst är placeringar i storbolag. Och konkurrensen om information om storbolagen är hård, vilket gör det svårt för aktiva förvaltare att lyckas tjäna igen sina förvaltningsavgifter om de främst investerar i storbolag. Därför har indexfonder med låga avgifter en fördel för investeringar i storbolag. Det är betydligt större sannolikhet att det lönar sig att betala extra för aktiva förvaltare om deras fond är inriktad på aktier i små och medelstora börsbolag.


Att spå vilken bransch eller vilket land som kommer att ge högst avkastning framöver är väldigt svårt, även proffsen lyckas i snitt dåligt med det. Så lösningen för fondspararen är att sprida pengarna på många olika fonder och främst välja aktiva förvaltare i kategorier med hög andel småbolag.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar