Rätt andel aktier beror på vem du är

Efter drygt tre års brant börsuppgång funderar många på om de borde minska andelen aktier i sitt sparande. Rätt beslut beror på om du sparar på kort eller lång sikt och om du framöver kommer att vara aktiv eller passiv.

Jonas Lindmark 2015-04-16 | 11:54
Facebook Twitter LinkedIn

Hur stor andel av sparandet som placeras i aktier eller andra tillgångar som inte påverkas så mycket av konjunkturen är ofta det mest avgörande beslutet för hur bra slutresultatet blir. När börserna stiger lockas många att placera i aktiefonder för att försöka få hög avkastning, men de riskerar att köpa nära en topp i börsutvecklingen.


Många läsare har hört av sig den senaste månaden och undrar om det är dags att sälja aktiefonder efter det senaste årets branta uppgång. Det har gått sex år sedan börsbotten i mars 2009 och mer än tre år sedan den branta sättningen i augusti 2011, därefter har de flesta aktiekurser stigit långt över tidigare rekord. Å andra sidan är det svårt att hitta alternativ som ger vettig förväntad avkastning, eftersom centralbankerna runt om i världen har pressat ned räntorna så lågt. Vad som är rätt beslut beror lite förenklat på vilken av fyra grupper placerare du tillhör:


Lång sikt passiv. Historisk erfarenhet talar för att aktiesparande ger lite högre avkastning i genomsnitt. Om spartiden är mer än 20 år, vilket den ofta är i pensionssparande, så behöver du inte bry dig om aktiekurserna är höga eller låga just nu. Det är OK att behålla samma aktiefonder under hela spartiden, så länge årsavgifterna är låga.


Lång sikt aktiv. En tydlig erfarenhet de senaste 15 åren är att aktiemarknaderna svänger omotiverat mycket jämfört med utvecklingen i den reala ekonomin. Det är väldigt få som lyckas pricka exakt rätt och sälja på toppar samt köpa tillbaka när börsindex har fallit som mest, men det räcker att sälja dyrt och senare köpa tillbaka samma aktiefonder billigare för att en aktiv strategi ska löna sig. Efter de senaste tre årens branta börsuppgång är det därför troligen ett bra tillfälle att minska andelen aktiesparande för att kunna passa på att köpa aktiefonder billigare under nästa branta nedgång.


Kort sikt passiv. Om den återstående spartiden är mindre än 10 år och du redan har sparat i samma aktiefonder i flera år, så är det troligt att ditt risktagande nu är för högt. De senaste tre årens börsuppgång har gett bra avkastning och skapar nu ett bra tillfälle att ta hem vinster och minska risktagandet. Tänk efter vilken andel aktier som vore rimligt om du idag hade alla pengarna på bankkonto och nu skulle flytta en del av sparandet till aktiefonder för att försöka få högre avkastning.


Kort sikt aktiv. Detta är den svåraste situationen, för det är frestande att spekulera och en period med framgång kan ge överdrivet självförtroende och en falsk tro att det finns enkla regler som förutspår framtiden. Vad som är rätt strategi beror även på hur stort sparkapitalet är och om plötsliga förluster skulle försämra din livskvalitet, men allmänt är det ändå klokt att minska andelen aktiefonder efter långa och branta börsuppgångar. Historiskt har börsras ofta varit så branta att fondsparare (som bara kan sälja en gång per dag och ofta med fördröjning) ställs inför fullbordat faktum. Under vissa perioder lönar det sig med ”momentum” (att köpa det som den senaste tiden har stigit mest), men när aktiemarknaden globalt redan har stigit sex år finns ökad anledning att ta hem vinster. Du har inte tjänat något alls förrän du sålt.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar