IT-fonderna förlorare nästa börsras

6 av de 7 PPM-fonder som stigit över 200 procent de senaste fem åren är IT-fonder. Men nu är företagens framgångar långt in i framtiden redan inräknade i aktiekurserna, så nästa gång vi får sämre tider blir dessa aktier troligen åter förlorare.

Jonas Lindmark 2018-09-19 | 16:48
Facebook Twitter LinkedIn

När det svenska PPM-valet startade hösten 2000 var IT-fonder bland de populäraste. Robur Contura (som numera heter Swedbank Robur Technology) blev den mest valda fonden. Huvudargumentet då för stigande aktiekurser var att IT-branschens efterfrågan i framtiden skulle växa snabbt. Det hade under några år lockat många att köpa dessa aktier, vilket gav brant värdeökning och sågs som bevis för att argumentet stämde.

 

Men det avgörande kruxet visade sig vara att de företag som är störst sällan är de som växer mest. Bland de tio största innehaven i IT-fonderna idag så är det bara Microsoft som var med bland bjässarna för 18 år sedan. Tre av de största IT-företagen idag var inte ens börsnoterade då: Facebook, Amazon och Alphabet (Google). Och även fast aktiemarknadens idag största företag Apple var börsnoterat år 2000, så var företaget då ganska litet och lanserade inte den första generationen Iphone förrän 2007.

 

Vinnare sex år i rad

 

Idag 18 år senare kan det ändå verka som att de som valde IT-fonder år 2000 gjorde rätt. Bland över 800 PPM-fonder är det just nu bara sju som har stigit mer än 200 procent de senaste fem åren (fram till 18 september), och sex av dessa sju finns i kategorin ”Branschfond, ny teknik”. Dessa IT-fonder har haft en imponerande värdeutveckling, sex år i rad har de varit bland vinnarna.

 

Men numera är det inte hög tillväxt hos efterfrågan som är huvudargumentet, utan den förbättrade och mycket höga lönsamheten hos de IT-bolag som visat sig ta störst marknadsandelar. Vinnarna kan visa upp enormt stora vinster, som hos många har stigit snabbare än aktiekursen.

 

Och hela avkastningen från IT-fonderna de senaste 18 åren har uppstått de senaste sex åren, så det blev en lång väntan för fondsparare som hängt med ända sedan PPM startade (se ”IT-fonder vinnare 9 år för sent”). Även andra argument talar för att IT-fondernas fördel inte är uthållig: En tydlig risk är att de har så hög andel USA-aktier, bland de IT-fonder om är valbara inom PPM idag så varierar andelen USA mellan 55 och 86 procent. Stigande dollarkurs och starkare återhämtning efter finanskrisen har gynnat amerikanska aktier, men dessa fördelar är knappast permanenta.

 

Fast PPM-sparare som haft kvar samma val ända sedan starten hösten 2000 har tjänat på att nästan all värdeökning skett de senaste åren. Därmed har de under första delen av spartiden fått många aktier när nya pengar satts in och värdeökningen de senaste åren har givit större avkastning räknat i kronor. Ett annat sätt att uttrycka detta är att den kapitalvägda snittavkastningen har blivit mycket bättre.

 

Nästa börsnedgång

 

Men nu är fortsatt framgång redan inräknad i aktiekurserna. Samtidigt är mycket av IT-bolagens försäljning sällanköpsvaror och lyxkonsumtion, vilket gör intäkterna konjunkturkänsliga. Var därför beredd på att nedvärderingen kan bli brant under inledningen av nästa lågkonjunktur. De goda tiderna ser ut att fortsätta det närmaste året, men historien visar att oväntade dåliga nyheter eller ökad brist på kompetent arbetskraft kan ge plötsliga inflationsimpulser som leder till höjda räntor eller skrämmer människor att avstå från konsumtion.

 

Människan är ett flockdjur och trendbrott sker därför ofta plötsligt. Företag på andra delar av aktiemarknaden – till exempel tillväxtmarknader, banker och biltillverkare – har en mer balanserad situation med både styrkor och svagheter, vilket gör att investerarna inte har tagit ut lika stora framgångar i förskott. Detta blir en fördel för aktieägarna under konjunkturnedgångar, eftersom förväntningarna inte behöver sänkas lika drastiskt. För aktieägare i IT-företag riskerar chocken att bli större, så att IT-fonderna hamnar bland förlorarna under nästa stora börsnedgång, precis som de gjorde 2000-2002 och 2008.


Xitfonder Xköptips Xppm Xrisk

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar