Försiktigt positiva fondförvaltare

Fondförvaltarna fortsätter att vara försiktigt positiva till aktier och förväntningarna på USA har stärkts. Men bara 27 procent tror att uppgången det närmaste året blir över 10 procent, enligt Merrill Lynch.

Jonas Lindmark 2002-09-18 | 14:50
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning runt hela världen som heter "Global Fund Manager Survey", för att ge besked om fondförvaltarnas framtidstro. Den senaste gjordes under perioden 5 till 11 september. Den här månaden kommer svaren från 298 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.800 miljarder kronor.

Sedan i höstas beräknar Merrill Lynch ett medelvärde som kallas SMC-indikatorn (Stock Market Conditions). Det sammanfattar resultatet av 15 frågor och visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier. Detta index var högst i november (19,4) och låg stabilt under första kvartalet (mellan 12,1 och 13,2) men föll kraftigt i april (till 7,2). Därefter steg index tre månader (till 15,6 i juli) men har nu backat två månader i rad (

ned till 13,9).

Tron försvann i juli

De fyra delindex som ingår i SMC-indikatorn är stabila jämfört med i augusti. Men mellan början på juli och början på augusti ändrades två av fyra index kraftigt: vinstförväntningarna försämrades mycket kraftigt, samtidigt som rädslan för höjda räntor helt försvann. En rimlig tolkning är att tron på en snabb konjunkturuppgång försvann i juli.

Merrill Lynch lyfter den här gången fram att förväntningarna på USA har stärkts. Fler anger att USA har bäst vinstutsikter och fler anger att kvaliteten på vinsterna är bäst i USA. Motsatsen är Japan. Fortfarande svarar dock nästan hälften ”USA” på frågan ”Vilken aktiemarknad tycker du, relativt de andra, är mest övervärderad”. Andelen fondförvaltare som svarar att USA-aktier är mest övervärderade nådde ”all-time-high” på 63 procent i maj men har sedan stadigt backat till 46 procent i september. Och Japan är kvar på andraplatsen när det gäller dyraste aktiemarknad, med 14 procent.

Mest undervärderad aktiemarknad är för tionde månaden i rad ”emerging markets”, alltså Asien, Latinamerika och Östeuropa. Andelen har minskat en aning de senaste tre månaderna, från 38 procent i maj till 29 procent nu. Tidigare var det Europa som flest pekade ut som billigast, men den andelen har de senaste månaderna legat stadigt strax under 20 procent. Samtidigt har Japan tidvis haft andraplatsen, men den här gången anger 16 procent japanska aktier som mest undervärderade, medan 11 procent anger USA som favorit.

Bara en fjärdedel tror på revansch

På den mest direkta frågan, om aktier fundamentalt sett är rätt värderade, fortsätter svaren att vara positiva, 17 procent svarar den här gången övervärderade och 46 procent undervärderade. Netto är det alltså 29 procent av fondförvaltarna som tycker att aktiemarknaderna nu är för billiga. Det är en kraftigt förändring jämfört med i maj då 21 procent svarade övervärderade och 20 procent undervärderade.

När det gäller framtida avkastning är dock de flesta förvaltare fortfarande försiktiga. På frågan om aktiemarknaderna kommer att befinna sig högre eller lägre om tolv månader, svarar nu 27 procent (lägst i april, 22 procent, och högst i juli, 37 procent) att uppgången kommer att bli över 10 procent. Och ungefär hälften svarar som vanligt ”lite högre, ensiffrig uppgång”. Trots de senaste två årens kraftiga börsnedgång tror alltså bara en fjärdedel på en tydlig revansch för aktier det närmaste året.

Notera att man knappast kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar