Förvaltarnas svar förklarar återhämtningen

De svar som 311 fondförvaltare runt om i världen gav till Merrill Lynch förra veckan talade för ett rally på börserna. Och uppgången kom direkt.

Jonas Lindmark 2002-10-15 | 21:25
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning runt hela världen som heter "Global Fund Manager Survey", för att ge besked om fondförvaltarnas framtidstro. Den senaste gjordes under perioden 3 till 9 oktober och offentliggjordes idag. Den här månaden kom svaren från 311 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.700 miljarder kronor.

Samtidigt nådde världens aktiebörser en ny botten den 9 oktober, den sista dagen som undersökningen gjordes. Sedan dess har New York-börsen stigit 13 procent och Stockholmsbörsen 15 procent, en återhämtning som förklaras av svaren i Merrill Lynch undersökning.

R

esultaten var nämligen den här månaden ovanligt tydliga. I genomsnitt tyckte fondförvaltarna förra veckan att världens aktiemarknader är undervärderade, de trodde att räntorna kommer att fortsätta sänkas, de hade övervikt kontanter och en majoritet hade undervikt i aktier. Den senaste gången fondförvaltarnas svar gav motsvarande bild var enligt Merrill Lynch för ett år sedan. Då steg världens aktiemarknader kraftigt under fjärde kvartalet. Den här gången kom alltså en stor uppgång redan de första dagarna efter att undersökningen gjordes.

Mer positiva

Även det medelvärde som visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier, kallat SMC-indikatorn (Stock Market Conditions), visar att förvaltarna blivit mer positiva till aktier. Detta index var högst i november (19,4) men föll kraftigt fram till i april (till 7,2). Därefter steg index kraftigt och nådde en första topp i juli (15,6) och efter en svacka ännu lite högre nu i oktober (15,8). Det som hänt i oktober är främst att hoppet om lägre räntor har fortsatt stärkas medan förväntningarna på ökade företagsvinster har fortsatt att mattas.

Allt tydligare är också övervikten förvaltare som anser att aktier är för billiga. 17 procent svarade förra veckan övervärderade och 51 procent undervärderade. Netto var det alltså 34 procent av fondförvaltarna som svarade att aktiemarknaderna nu är för billiga. Det är en kraftigt förändring jämfört med i maj då 21 procent svarade övervärderade och 20 procent undervärderade.

Bara 28 procent

Märkligt nog var förvaltarna ändå fortsatt försiktiga om den framtida avkastningen från aktier. På frågan hur den globala aktiemarknaden kommer att utvecklas de närmaste tolv månaderna, svarade förra veckan 28 procent ”mer än 10 procent uppgång”. Denna andel var lägst i april, 22 procent, och högst i juli, 37 procent. Ungefär hälften svarar som vanligt ”lite högre, ensiffrig uppgång”. Trots de senaste två årens kraftiga börsnedgång trodde alltså förra veckan bara drygt en fjärdedel på en tydlig revansch för aktier det närmaste året.

Men ”mer än 10 procent uppgång”, som bara 28 procent vågade tro på, en så stor uppgång kom alltså redan första dagarna efter att svaren på undersökningen lämnats. Det visar tydligt att man inte kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger en bra bild av vad ”marknaden” förra veckan trodde om framtiden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar