Förvaltarna tror på ökad inflation

Den tydligaste ändringen i Merrill Lynch globala undersökning är att fler tror att priserna kommer att stiga. En stark majoritet fortsätter att tro på högre räntor.

Jonas Lindmark 2004-04-15 | 16:38
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en undersökning för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes under perioden 1 till 8 april och presenterades igår eftermiddag. 210 fondförvaltare som tillsammans förvaltar cirka 4.700 miljarder kronor har svarat på de globala frågorna.

Ökad inflation och lägre tillväxt

Som vanligt är fondförvaltarna ofta splittrade i sina svar, vilket gör att det främst är ändringar i svarsfördelningen som ger signaler om framtiden. Jämfört med svaren tidigare i år är det nu fler fondförvaltare

som tror på ökade priser. På två månader har nettot som tror att inflationen globalt sett kommer att öka ändrats från 58 till 77 procent. Bara 15 procent tror på oförändrade priser och 4 procent spår lägre inflation. Samtidigt har andelen minskat som tror att tillväxten i den globala ekonomi kommer att öka, från netto 74 procent i januari till netto 34 procent nu i april. Och för första gången på flera år är det nu fler förvaltare som tror att ökade priser kommer att vara den viktigaste förklaringen till ökade företagsvinster, inte sänkta kostnader.

Några svar är stabila, men intressanta därför att fondförvaltarna är ovanligt överens. Till exempel anser hela 75 procent att obligationer är övervärderade och 81 procent tror att den amerikanska centralbanken Fed kommer att höja sin styrränta någon gång under år 2004. I snitt tror förvaltarna att den första höjningen kommer om sju månader, alltså i november.

Japan och yen

Japanska aktier har blivit allt mer populära. Mer än en tredjedel av fondförvaltarna svarar nu att vinstutsikterna är bäst i Japan och 28 procent anser att Tokyobörsen är den mest undervärderade av de stora aktiebörserna. Minst populära är europeiska aktier, vilket troligen beror både på dåliga vinstutsikter och övervärderad valuta.

Kvar är den nya synen på dollarkursen, som syntes första gången i svaren i januari. Under ett par år har fondförvaltarna stadigt svarat att USA-dollarn är den mest övervärderade av de stora valutorna. Men i december var det plötsligt nästan lika många som ansåg att dollarn var undervärderad och i januari var det 39 procent som svarade att dollarn är undervärderad medan bara 27 procent svarade att den är övervärderad. Därefter har dollarn stärkts något, vilket märks även i svaren. I april är det 32 procent som säger att dollarn är övervärderad medan 31 procent säger att den är undervärderad. Bland övriga valutor är det pund och euro som flest anser är övervärderade medan yen och kinesiska renminbi anses undervärderade.

Ej säkra prognoser

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som sagt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar