Stabil framtidstro hos fondförvaltarna

Aktier i stora bolag, läkemedel, Japan och yen fortsätter att vara fondförvaltarnas favoriter. Resultaten av Merrill Lynch globala undersökning visar ovanligt små ändringar i framtidstron det senaste halvåret.

Jonas Lindmark 2005-12-15 | 11:46
Facebook Twitter LinkedIn
Varje månad gör den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch en undersökning för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" offentliggjordes den här veckan och svaren samlades in under perioden 2 till 8 december. De globala frågorna har besvarats av 222 fondförvaltare runt om i världen som tillsammans förvaltar cirka 4.900 miljarder kronor.

Resultaten i december visar att majoriteten förvaltare behåller samma åsikter om framtiden som tidigare under hösten (fast individer kan förstås ha ändrat åsikt, även när majoriteten är stabil). Att framtidstron ligger fast syns tydligast i svaren på frågan var den globala ekonomin befinner sig. Sedan i maj har mellan 40 och 46 procent svarat att vi är mitt i en högkonjunktur,

medan mellan 51 och 56 procent svarar att vi är på väg ned i nästa lågkonjunktur.

Stabil framtidstro

En stor och stabil majoritet har även funnits i flera år som tycker att aktier i genomsnitt är lågt eller rimligt värderade, medan obligationer är för dyra. Det kan översättas med att de långa räntorna anses vara alltför låga för att motivera obligationsköp, eller att många ser en risk att stigande inflation kommer att ge stigande räntor och därmed fallande obligationspriser.

Stora börsbolag fortsätter att vara favoriter. Hela 68 procent föredrar aktier i stora börsbolag, medan bara 9 procent föredrar aktier i små börsbolag. Jag kommenterade detta för ett par veckor sedan i ”Se upp med småbolagsfonder” (länk ovan till höger). Bland branscherna är det främst läkemedel som anses undervärderad, men övervikt har förvaltarna även inom energi och teknologi.

Japan är sedan ett halvår tillbaka stor favorit bland aktiemarknader, hela 69 procent har övervikt i december, medan bara 8 procent har undervikt. Motsatsen är som tidigare amerikanska aktier, där bara 24 procent har övervikt medan 53 procent har undervikt.

Den negativa inställningen till amerikanska aktier har dock minskat och nettoandelen förvaltare som svarar att de planerar att öka andelen amerikanska aktier har ökat från 3 till 25 procent (i december svarar 10 procent att de tänker minska, medan 35 procent svarar att de kommer att öka de kommande tre månaderna). Samtidigt har andelen som svarar att de planerar att öka andelen japanska aktier minskat från 18 till 1 procent netto. Fast undervikt i de nuvarande portföljerna är förstås ett starkare ställningstagande än hypotetiska framtidsplaner.

Den starka tron på Japan blir ännu tydligare om man tar med svaren på frågan vilken valuta som kommer att utvecklas bäst det kommande året. Yen är nu undervärderad enligt 65 procent av förvaltarna, medan bara 8 procent svarar att den japanska valutan är övervärderad. USA-dollarn är samtidigt övervärderad enligt 43 procent, medan 18 procent anser att den är undervärderad.

Fast på kort sikt verkar förvaltarna ha blivit mindre säkra på att yen kommer att stärkas mot dollar, kanske beroende på att den faktiska utvecklingen under hösten har varit den motsatta. I september var det netto 14 procent som faktiskt hade en underviktade i dollar, men nu i december är det istället en svag övervikt (25 procent anger övervikt och 20 procent undervikt). Motsvarande försvagning gäller även yen, andelen övervikt har på tre månader halverats, från 24 till 12 procent netto.

Under tidigare år har det som sagt minst ett par gånger per år skett stora förändringar i förvaltarnas framtidstro. Men under år 2005 har resultaten i Merrill Lynchs undersökning varit ovanligt stabila. En rimlig förklaring är att det har kommit ovanligt få överraskande nyheter och räknat i den dominerande valutan dollar har dessutom börsutvecklingen varit tråkig, med ensiffrig uppgång på de flesta marknader.

Vad ”marknaden” tror

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Tänk dock på att även om alla svarar ärligt kan man inte få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar