Bara 10% förvaltarbyten per år

45 procent av de svenska fonderna har haft sin nuvarande förvaltare mindre än tre år. Färre nya fonder bidrar till minskad andel nya förvaltare, plus att höjd snittålder troligen påverkar.

Jonas Lindmark 2018-12-18 | 17:48
Facebook Twitter LinkedIn

Det finns ett fåtal trotjänare hos de svenska fondbolagen. Ingemar Syréhn är extremfallet, han har skött Swedbank Robur Exportfond sedan den startade i februari 1993. Alltså drygt 25 år.


Även John Strömgren på Carnegie är en riktig trotjänare, som har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996. De två är de enda i Sverige som har förvaltat samma fond i över 20 år. Och bland 700 svenskregistrerade fonder är det bara 19 som har haft samma person ansvarig i över 15 år.


10% byter per år


Delvis beror detta på att fonder ibland fusioneras eller läggs ned. Och nystartade fonder kan såklart inte ha haft sin förvaltare längre än sedan starten. Ett sätt att ta hänsyn till detta är enbart granska de fonder som har funnits lika länge som granskningsperioden. För att på ett rättvist sätt inkludera fonder som sköts av mer än en person beräknar Morningstar genomsnittlig tid som de varit ansvariga. Då visar det sig att bland de 337 svenska fonder som har funnits mer än 10 år så har 75 procent bytt ut förvaltningsteamet minst en gång under de senaste tio åren.


Bland fonder som är äldre än 5 år har 48 procent haft nuvarande förvaltare kortare än 5 år. Bland de som är äldre än 3 år har 31 procent bytt förvaltare under senaste 3-årsperioden. Och 7 procent av de fonder som fanns för ett år sedan har bytt förvaltare det senaste året. Andelen förvaltarbyten varierar alltså lite, men i snitt har byten de senaste åren skett i ungefär 10 procent av de svenska fonderna per år. Andelen byten var förr klart högre, för tjugo år sedan var det mer än var femte svensk fond som bytte förvaltare varje år.


Även när nystartade fonder inkluderas är förändringen tydlig. För tio år sedan var andelen med kort ansvarstid högre, då var det 61 procent av fonderna som hade haft sin nuvarande förvaltare mindre än tre år (se "Håll koll på förvaltarbyten"). Idag har 318 av 700 svenska fonder (45 procent) genomsnittlig förvaltartid under tre år. Detta sätt att räkna påverkas av att lite färre nya fonder har startat i år (se "Färre nya fonder startar i Sverige", länk ovan till höger). Men rimligen hänger minskningen även delvis ihop med höjd snittålder hos förvaltarna (den svenska åldersdiskrimineringen borde gälla även fondförvaltare).


Olika definitioner


En svårighet vid analyser av hur länge personer har varit ansvariga fondförvaltare är att rollen definieras olika hos fondföretagen. Å ena sidan har stora organisationer ofta strikta regler som begränsar vilka investeringar de som kallas förvaltare får välja, så att det kan vara mer avgörande vem som bestämmer de övergripande reglerna.


Å andra sidan finns fonder som officiellt förvaltas av en "kändis", men där de löpande besluten tas av andra. Ett exempel är Peter Elam Håkansson, som grundade East Capital och fortfarande står som ansvarig för alla East Capitals fonder. Ett par av fonderna har funnits i mer än 20 år, men Elam Håkanssons roll har ändrats och de som i praktiken normalt tar förvaltningsbesluten kallas istället rådgivare.


Dessutom finns ett fåtal fondföretag som inte vill offentliggöra namnen på de som förvaltar, vilket gör att deras förvaltarbyten blir hemliga. 30 svenska fonder har inte rapporterat sina förvaltare till Morningstar. Flest fonder med hemliga förvaltare har Länsförsäkringar, deras tio generationsfonder med "Sparmål" i namnet förvaltas sedan 2016 av ett team hos Blackrock som inte namnges.


Xfondfakta Xförvaltare

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar