Fondtyper 8: Småbolagsfonder

Fonder som köper aktier i småbolag har historiskt sett överträffat de flesta andra. Men framgången går i vågor och svenska förvaltare lyckas bäst på Stockholmsbörsen.

Jonas Lindmark 2010-10-18 | 10:36
Facebook Twitter LinkedIn

Missuppfatta mig rätt – den här artikeln handlar om småbolagsaktier. Och många som hör ordet ”småbolag” tänker på småföretagare med 5-10 anställda. Men det är inte alls så små företag som finns börsnoterade.


När börsmäklare och fondförvaltare talar om ”småbolag” så menar de istället börsnoterade företag som inte är riktigt så gigantiskt stora som de allra största börsföretagen. Här i Sverige dras ofta gränsen för ”småbolag” vid att börsvärdet (aktiekursen gånger totalt antal aktier) är mindre än 5000 miljoner kronor. Detta är visserligen mycket mindre än de största svenska börsföretagen som H&M, Nordea och Ericsson – men ändå företag som i de flesta fall har över 1000 anställda.


Dessa börsföretag kallas alltså ”småbolag” bara för att de jämförs med de allra största börsföretagen, som kan ha över hundra gånger fler anställda. Så när fonder har ”småbolag” eller engelska ”small cap” i sitt namn, då är det en negativ definition: Dessa fonder investerar inte i de allra största börsföretagen, de som de största internationella investerarna i första hand brukar köpa.


Fast detta ger ändå tydliga fördelar. Genom att bry sig om och leta bland aktier som de största placerarna struntar i, så har duktiga förvaltare större chans att göra nytta. Och historisk har aktier i småbolag i snitt stigit mer i värde än storbolagens aktiekurser.


Stockholm


En stor del av det svenska sparandet i småbolagsfonder är i fonder som enbart placerar på Stockholmsbörsen. Förklaringen är rimligen ett samspel mellan att svenska förvaltare har mest kunskap om just svenska börsbolag och att både media och privatpersoner ofta fokuserar på det som är svenskt. Även sparande i småbolagsfonder inriktade på Europa och USA är ganska vanligt.


Men av de fyra största svenska småbolagsfonderna är tre Nordenfonder, som placerar ungefär hälften på Stockholmsbörsen. Att tre av de svenska storbankerna har marknadsfört just Nordenfonder med inriktning på småbolag hårt beror kanske på att de nordiska börserna kompletterar varandra branschmässigt, vilket ger spararen bättre riskspridning. För de ansvariga förvaltarna är Norden dessutom ett lagom stort område att täcka, medan det är mer krävande att följa utvecklingen i hela Europa.


Det främsta argumentet mot att spara i småbolagsfonder är att de har mycket högre årsavgifter än de billigaste aktiefonder, som främst investerar i storbolag. Men det finns betydligt fler argument för:


Vågor


Det tydligaste argumentet för småbolagsfonder, som ofta används i reklamen, är att de har gett högre avkastning historiskt än vanliga aktiefonder som främst köper aktier i storbolag på samma marknad. Detta argument är förstås viktigt, särskilt som överavkastningen historiskt gäller även efter avgifter.


Skillnaden i avkastning globalt mellan aktier i storbolag och småbolag har dock gått i vågor, utan någon självklar logik. I början av 1990-talet var småbolagsaktier vinnare, men under börsuppgången fram till toppen år 2000 var storbolagen vinnare. Under nästa långa börsuppgång 2003-2006 var istället småbolagsaktier vinnare varje år, medan storbolag klarade börsrasen 2002 och 2008 bättre.


Sett över riktigt långa mätperioder har dock aktier i småbolag i snitt gett högre avkastning, vilket brukar förklaras med att risktagandet är lite större. Dels är risken större att mindre företag med en mer koncentrerad verksamhet får problem, dels är det ofta mer tidskrävande att köpa och sälja aktier med låg omsättning.


Nästa argument är att investerare som enbart väljer de fonder som har lägst avgifter, vilket är passivt förvaltade indexfonder, får nästan alla sina pengar placerade i de allra största börsföretagen. De missar därmed en del av den riskspridning som aktiemarknaden kan ge och deras pengar är inte heller med och hjälper till med framväxten av nya företag och nya konkurrenter.


Ett tyngre argument för att avkastningen från småbolag även i framtiden kan bli högre är att dessa aktier är sämre analyserade av marknadens aktörer. Dels finns färre mäklarfirmor som gör analyser, dels är det sällan deras mest erfarna analytiker som gör granskningen av småbolag. Så den enskilda fondförvaltaren har större möjlighet att göra nytta och duktiga förvaltare kan lättare lyckas bra med en småbolagsfond. Detta gäller särskilt mindre länder som Sverige, där de internationella placerarna normalt endast bryr sig om att investera i de allra största börsbolagen.


Hinder


Med tanke på alla dessa fördelar är det rimligt att undra varför inte alla investerare väljer att placera i småbolag.


En viktig förklaring till att förvaltare av stora fonder ändå inte bryr sig om att leta aktier bland de små börsbolagen är EU-reglerna, som säger att en aktiefond inte får äga mer än 5 procent av aktierna i ett börsbolag. Om börsbolaget har ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor, så får en fond alltså bara köpa aktier för 25 miljoner kronor i detta bolag. Men om fonden innehåller tillgångar på till exempel 10 miljarder kronor, så betyder det att fonden maximalt kan investera 0,25 procent av sitt kapital i just detta bolag. Och med så små innehav skulle fondförvaltaren tvingas välja ut 400 olika aktier för att placera hela fondens kapital. Ett värre hinder är att förvaltaren av en stor fond skulle få stora problem med ”likviditeten”, alltså att snabbt kunna få fram pengar om många kunder vill ta ut sina pengar, för innehav på 5 procent av ett börsbolag är ofta tidsödande att sälja.


Andra hinder är sämre tillgång på bra information om små börsbolag, plus att färre konkurrenter har investerat i ett visst enskilt småbolag. Därför är risken för kritik mindre om förvaltaren köper aktier i samma storbolag som de flesta andra. Å andra sidan har förvaltare som vågar investera i ett begränsat urval småbolag större chans att nå mycket högre avkastning än konkurrenterna, om de prickar rätt. Och fonder som bara har fått in lite kapital har större behov av att sticka ut för att väcka uppmärksamhet och locka nya kunder. Av flera skäl är det därför främst fonder med liten förmögenhet som köper aktier i de allra minsta börsbolagen.


Erfarenhet


Om du nu bestämt dig för att spara i småbolagsfonder, så återstår frågan vilka du ska välja. Mitt tips är att leta förvaltare som har många års erfarenhet och har lyckats bra historiskt, samt är fokuserade på aktier i små och medelstora bolag inom ett begränsat geografiskt område. Då är det mer troligt att förvaltaren faktiskt hinner med att hålla koll på vilka småbolag som är köpvärda.


Om du väljer bland fonderna hos ett svenskt fondföretag, så talar många rent praktiska skäl för att förvaltaren har större chans att lyckas bra om han sköter en småbolagsfond som enbart eller främst placerar på hemmaplan i Stockholm. Då bör fondens förmögenhet vara ganska liten, helst mindre än 1 miljard kronor. För placeringar i Europa eller USA är det troligen en fördel om förvaltaren är en del av en större internationell organisation, som har tillgång till egen lokal expertis.


[denna artikel skrevs 2010-08-02 med rubriken "Välj erfarna förvaltare med smalt fokus" och publicerades i Legally Yours nummer 4/2010, sidorna 37-39]

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar