Så påverkas active share av förmögenheten

Morningstars analys av vilken nivå på nyckeltalet active share som är rimlig för en aktivt förvaltad Sverigefond visar att fondförmögenheten spelar en avgörande roll. De största Sverigefonderna måste köpa över hälften index.

Jonas Lindmark 2014-11-20 | 16:56

Kritiken mot storbankernas fonder att de inte är tillräckligt aktivt förvaltade har nyanserats under hösten, efter att Aktiespararna har publicerat en lista kallad ”Fondväljaren” där Sverigefonderna delas in i äkta aktiva, halvaktiva, falskt aktiva, billiga indexfonder och dyra indexfonder.


Indelningen baseras främst på nyckeltalet active share, som beräknas genom att lägga ihop avvikelserna mellan fondens procentuella innehav i varje börsbolag och samma börsbolags andel i ett heltäckande börsindex, samt dela med två. Nyckeltalet är lätt att förstå, det anger hur stor del av fondens placeringar som bidrar till att fondens avkastning avviker från index. Dock kan fondförvaltare vara aktiva även på helt andra sätt, som mäts med andra nyckeltal (t ex tracking error och omsättningshastighet), eller gäller etiska ställningstaganden och agerande på bolagsstämmor.


Gränsen mellan äkta aktiv och halvaktiv har Aktiespararna valt att sätta till 60 procent. Detta är samma gräns som användes när nyckeltalet active share lanserades i forskningsrapporter som analyserar USA-fonder. Men på börserna i New York finns många fler stora börsbolag än i Stockholm, vilket gör det lättare för USA-fonder att avvika kraftigt från index.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli gratis medlem

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies