Fakta om Morningstars hållbarhetsbetyg

Här är reglerna som avgör om en fond får högsta (5 glober) eller lägsta betyg i hållbarhet. Det är en 3-stegsprocess från individuell analys av 10.000 företag till en global jämförelse av liknande portföljer.

Nordic Info Team 2020-05-05 | 0:07
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Betyget är en historisk innehavsbaserad beräkning som använder företags ESG Risk Rating från Sustainalytics, en ledande leverantör av ESG-forskning. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.

Metodiken uppdaterades i november 2019 och nedan är en sammanfattning. En länk till den fullständiga metoden finns längst ner på sidan. Morningstars hållbarhetsbetyg är resultatet av en 3-stegsprocess:

Morningstars hållbarhetsbetyg 2 glober

(1) Först beräknar vi hållbarhetsvärdet (Morningstar Portfolio Sustainability Score) för den senaste portföljen som rapporteras under de senaste 12 månaderna. Betyget är ett kapitalviktat medelvärde för Sustainalytics ESG Risk Rating. 

Sustainalytics ESG Risk Rating mäter i vilken utsträckning ett företags ekonomiska värde kan komma att riskeras av ESG-händelser. För att betraktas som väsentligt för riskbedömningen måste ett ESG problem ha en potentiellt betydande inverkan på ett företags ekonomiska värde och därför på förväntad avkastning i förhållande till risknivån för en investering i företaget.  Det som är väsentligt inom ESG varierar mellan industrigrupper och företag. 

ESG-riskbedömningen utvärderar den återstående ohanterade ESG-riskexponeringen för ett företag efter att ha justerat för dess hantering av sådana risker. Detta betyg ges på en skala 0-100. Lägre är bättre, där 0 indikerar att ett företag inte har någon ohanterad ESG-risk och 100 som indikerar den högsta nivån av ESG-risk. Mer än 10.000 företag globalt har en Sustainalytics ESG Risk Rating. De värdepapper som ingår är aktier och räntebärande värdepapper emitterade av företag som har ESG Risk Rating. 

(2) Sedan använder vi dessa poäng för att beräkna en portföljs historiska hållbarhetsvärde (Historical Portfolio Sustainability Score). Det är ett viktat genomsnitt av de senaste 12 månadernas hållbarhetsrisk. Historiska hållbarhetsvärden är inte lika viktade; snarare väger nyare portföljer tyngre än äldre portföljer. 

(3) Till sist tilldelar vi Morningstar Sustainability Rating för en portfölj baserat på dess historiska hållbarhetsvärde relativt till genomsnitt i dess Morningstar Global Category. De bästa 10%, med lägsta genomsnittliga risken, får 5 glober. Sedan får de nästa 22,5% fyra glober, 35% får tre glober och 22,5% får två glober. Slutligen får 10% av portföljer med den högsta risken en glob.

De grupperingar som kallas Global Category är vanligtvis bredare än de fondkategorier som används för andra jämförelser så som Morningstar Rating. Och de används verkligen globalt, medan Morningstar har lokala fondkategorier till exempel på stängda marknader som Australien och USA. Detta innebär att portföljer jämförs inom en större grupp med liknande portföljer, vilket gör det lättare för alla som ingår i en undergrupp att få höga eller låga hållbarhetsbetyg. 

Det finns också några ytterligare begränsningar, för att säkerställa att betygsättningen är rättvis och för att öka dess stabilitet. En viktig gräns är att en kategori måste ha minst 30 portföljer med Historical Portfolio Sustainability Score. Dessutom tillämpar vi betygsbuffertar för att öka betygets stabilitet och vi gör betygsanpassningar för portföljer med extrema historiska hållbarhetsvärden. Portföljer med riskpoäng på 30 eller högre anses ha höga nivåer av den totala ESG-risken och kan därför inte få något bättre än ett genomsnittligt Morningstar hållbarhetsbetyg (3 glober). 

Portföljens hållbarhetsvärde (Morningstar Portfolio Sustainability Score) uppdateras en gång i månaden baserat på den senaste rapporterade portföljen. Morningstars hållbarhetsbetyg och rankningar utfärdas varje månad baserat på de senaste företagsdata från Sustainalytics. Portföljerna kommer att få ett betyg en månad och sex arbetsdagar efter deras redovisade datum baserat på den senaste portföljen. Fonden kommer att rankas relativt fonder med samma fördröjning på en månad och sex dagar. Om en portfölj ännu inte har rapporterats vid det datum som Ratingen görs kommer den senaste tillgängliga portföljen att användas för poäng och ranking, förutsatt att portföljen är mindre än 276 dagar gammal. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar