SBAB sänker kalkylräntan för bolån till 6%

Nordic Info Team 2020-07-15 | 9:47
Facebook Twitter LinkedIn

Fler bostadssökande bör ges möjlighet till bolån när den statliga banken SBAB nu sänker kalkylräntan i kvar-att-leva-på kalkylen till 6 procent.  Sänkningen av kalkylräntan innebär att SBAB antar en lägre maximal räntenivå när kunder ansöker om bostadslån.

Den förra sänkningen gjordes i november 2019, då från 7 till 6,5 procent. Enligt pressmeddelandet är snittet bland övriga banker idag en kalkylränta på 7 procent. 

"Vi har under lång tid haft en lågräntemiljö och bedömningen är att den kommer att vara bestående. Vår analys visar att det i dagsläget är möjligt med en sänkning av kalkylräntan till 6 procent med bibehållen god säkerhetsmarginal om räntorna skulle stiga väsentligt. Unga vuxna är en av de grupper på bostadsmarknaden som är allra mest utsatt. Genom att sänka kalkylräntan möjliggör vi för fler att kunna köpa ett boende och underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden" säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Källa: SBAB

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar