2020: Ett år av nya rekord för europeiska hållbara fonder

2020 var ett exceptionellt år för ESG-fonder. På grund av ett ökat intresse för miljö-, social- och styrningsfrågor slog europeiska hållbara fonder nya rekord när det gäller inflöden, förvaltat kapital och produktutveckling.

Hortense Bioy, CFA 2021-02-10 | 11:46
Facebook Twitter LinkedIn

ESG funds

Under 2020 lockade hållbara och börshandlade fonder som var tillgängliga för europeiska investerare ett nettoinflöde på 233 miljarder euro, nästan dubbelt så mycket som 2019. Bara under det fjärde kvartalet drog hållbara fonder in nära 100 miljarder euro i nya flöden, vilket utgjorde 45 % av de totala europeiska fondflödena.

Vårt univers av hållbara fonder omfattar aktie-, ränte-, allokerings- och alternativfonder som anser sig ha ett primärt hållbarhetsmål och/eller använda bindande ESG-kriterier för sina investeringsval. Vi inkluderar inte fonder som endast använder exkludering av t.ex. kontroversiella vapen, tobak och termiskt kol, och vi inkluderar inte heller det växande antalet fonder som integrerar ESG-överväganden i sin traditionella investeringsprocess på ett icke-bindande sätt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis

Read the European Sustainable Funds Landscape Report

Get my Copy

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy