5 skäl till att kontoret kan göra comeback

Australiens återkomst till kontoret kan ge några paralleller till hur Europa utvecklas i år när arbetarna omfamnar den dagliga pendlingsrutinen, och vad det betyder för investerare

James Gard 2021-05-11 | 10:28
Facebook Twitter LinkedIn

London skyline at night

Många europeiska  arbetstagare förbereder sig för att återvända till kontoret under de närmaste månaderna, i vissa fall för första gången på över ett år. Vissa är motvilliga återvändare, efter att ha nyttjat fördelarna med flexibelt arbete, men andra är angelägna om att träffa kollegor och kontakter igen. Oavsett vad detta år kan medföra bör vaccinutrullningen och återöppningen av delar av ekonomin underlätta vägen tillbaka till "normalitet" och det innebär att fler människor går tillbaka till sina skrivbord. 

5 viktiga lärdomar från Australiens återöppning

Med försumbara coronavirusfall är Australien ett av de första länderna som omfamnar återkomsten till kontoret. Morningstars aktieanalytiker Alexander Prineas har publicerat en rapport om den australiska kontorssektorn och dess slutsatser kan ha vissa paralleller för kommersiella fastighetsmarknader i Europa.

1. Arbetare kan få mer utrymme

Även om vaccinationsprogram fortsätter och fallen minskar innebär sociala distanseringsåtgärder att de anställda kommer att behöva större avstånd mellan varandra. Det kan innebära att arbetsgivare fortfarande kommer att behöva kontor av liknande storlek som före pandemin, säger Prineas. Det kanske inte är lika många människor i byggnaden, men utrymmet som tas upp kommer att förbli detsamma om det blir större luckor mellan skrivborden.

2. Flexibelt arbete kommer fortfarande inte att vara normen

Företag kan redan ha börjat krympa sina kvadratmeter före pandemin, konstaterar Prineas, särskilt som färre människor i arbetskraften ändå har haft heltidsroller (ökningen av deltidsarbete, inklusive tillväxten i "gig-ekonomin", har varit en trend även i Storbritannien sedan finanskrisen). Han anser att oron för en dramatisk minskning av efterfrågan på kontor är överdriven, särskilt i de största städerna.

3. Kontoret kan bli trevligare

För varje anställd som är desperat efter att få småprata vid kaffemaskinen igen finns det en annan som är mindre angelägen om att få stressen som pendlingen innebär tillbaka i sina liv. Hur lockar man tillbaka de motvilliga återvändarna? Prineas säger att det gäller för företaget att göra kontorslokalerna mer attraktiva: "Om trenden mot att arbeta mer hemifrån består kommer arbetsgivarna att vilja locka anställda via funktionella och tilltalande arbetsplatser."

En nyligen genomförd undersökning från Deutsche Bank frågade anställda inom finansiella tjänster vad de tyckte mest om att arbeta hemifrån: medan 68 % uppgav att de inte behöver pendla, och endast 2 % sade att deras IT/internet-infrastruktur var en fördel med hemarbete. Detta tyder på att snabbare bredband och närmare tillgång till IT-stöd kan vara en faktor för att locka människor tillbaka till städer.

Chart showing link between office space and employment in Australia

4. Tillgång och efterfrågan kommer att hamna i jämvikt

Åtminstone i Australien kommer det inte att bli ett stort överutbud av tomma kontor som i tidigare ekonomiska nedgångar som på 1990-talet och i kölvattnet av finanskrisen 2008-2009. Efterfrågan på kontorslokaler kommer sannolikt att återhämta sig snabbt i takt med att ekonomin förbättras. " Många av dessa företag planerar att omvärdera kontorskrav i framtiden, med förväntan om en återgång till ett kontor när pandemin avtar", säger Prineas. (Kopplingen mellan kontorslokaler och sysselsättning har varit korrelerat i väldigt hög grad under de senaste 30 åren.)

5. Företag är i vänta- och se-läge

Även om vägen ut ur nedstängningen kan bli tydligare i vissa länder innebär risken för nya coronavarianter att arbetsgivarna förmodligen skjuter upp drastiska beslut – som att stänga huvudkontoret helt och hållet och låta hela arbetsstyrkan arbeta hemifrån permanent. " Vi tror att det är mer troligt att arbetsgivare som försöker skära utrymme kommer att göra det gradvis, genom att göra små minskningar av kontorsytan över tid eller genom att försena kontorsexpansioner," säger Prineas. Det innebär att företagen kommer att hålla tillbaka med att teckna långfristiga hyresavtal tills det blir mer klarhet, tillägger han.

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings