Vad är utdelningsinvesteringar?

Vad är utdelningsinvesteringar och hur gör man? Vi tittar på strategin och de risker man bör undvika.

Francesco Lavecchia 2021-11-18 | 9:50
Facebook Twitter LinkedIn

piggy bank on tightrope

Utdelningsinvesteringar är helt enkelt en strategi som går ut på att köpa aktier som ger en inkomst i form av utdelning. Detta ger dig en regelbunden intäktström från dina investeringar, utöver eventuell tillväxt i aktiens marknadsvärde.

Det finns många goda skäl att köpa utdelningsaktier som betalar utdelning:

  • I en miljö med låga räntor och ökande inflationsförväntningar kan det hända att investeringar med fast avkastning, som obligationer, inte ger tillräckliga inkomster för att kompensera för värdeminskningen av ditt kapital.
  • De ger ett konstant kassaflöde.
  • Utdelningstillväxt kan vara en kraftfull tillväxtdrivare för den totala avkastningen på din investering. Enligt en studie från Morningstar med fokus på S&P 500 stod utdelningsavkastning för 16 % av den totala avkastningen under decenniet 2010-2019.

Det finns en viss jargong som du måste se upp med när du investerar för att få inkomster. Man talar om att en aktie handlas "ex-dividend", vilket innebär att den handlas just den dagen utan rätt till utdelning. Om du köper och säljer en aktie på dess ex-dividend-dag får du inte den senaste utdelningen. En annan term som du kan se är "preferensaktier"; dessa ger dig företräde att få utdelning framför "vanliga" aktieägare, men du har inte rätt att rösta på företagsbeslut eller vid bolagsstämmor.

Avkastningen skiljer sig också från det mottagna beloppet. Till exempel ger en aktie som värderas till 50 kronor med en utbetalning på 10 kronor en avkastning på 20 %. Aktiekursen kan sjunka eller stiga och avkastningen följer med.

Hög avkastning kontra hög tillväxt

Det finns två huvudstrategier när det gäller att investera i utdelningsaktier som betalar utdelning: att ha en strategi med hög utdelningsavkastning eller att ha en strategi med hög utdelningstillväxt.

En strategi med hög avkastning bygger på att välja de aktier som ger högst utdelning. Denna strategi kan ge en hög avkastning på kort sikt men kan också vara ganska riskabel. Risken är att låta sig lockas av den generösa extraavkastning som utdelningarna ger, vilket kan vara ohållbart, och sedan hamna i en utdelningsfälla med en aktie som inte längre ger utdelning, vilket kan påverka den totala avkastningen i din portfölj negativt.

En strategi med hög utdelningstillväxt är däremot att fokusera på verksamhetens kvalitet och företagets finansiella hälsa. Ett företag med hög kvalitet bör kunna öka vinsten oavsett den ekonomiska utvecklingen, medan en stark finansiell hälsa ofta innebär att ett företag har råd att fortsätta betala utdelningar på lång sikt. Värt att notera är också att med sådana stabila företag säljer aktieägare vanligtvis inte ens vid en marknadskrasch eftersom de tror på företagets långsiktiga livskraft. Dessa faktorer bidrar till att förklara varför denna typ av aktier visar en högre totalavkastning på lång sikt.

Du kan få utdelning genom att investera direkt i t.ex. aktier eller via fonded är förvaltarna samlar in utdelningen för din räkning. När det gäller fonder kan du välja om du vill ta emot utdelningarna via inkomstaktier eller få dem återinvesterade via ackumulationsaktier (som visas som Inc och Acc i fondlistor).

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar