Hur du sätter upp finansiella mål - och håller dig till dem

Hur du sätter upp finansiella mål - och håller dig till dem? Här är fem enkla steg.

Sara Silano 2021-12-06 | 15:20
Facebook Twitter LinkedIn

Rutepapir sett ovenfra, med penner på venstre og høyre side av rutepapiret.

Litteratur inom psykologi visar att individer är motiverade av mål och arbetar hårt för att uppnå dem. Dessutom är det mer sannolikt att individer uppnår konkreta mål jämfört med vaga och abstrakta mål. Att sätta upp mål är ett genomgående inslag i hur individer fattar vardagliga beslut om arbete och liv, men sparmål kan vara en utmaning av flera skäl.

För det första är vissa mål kortsiktiga, t.ex. att köpa en bil eller resa, medan andra är långsiktiga mål (pensionering, köpa ett hus). För det andra har inte alla finansiella mål som du vill försöka uppnå en tydligt markerad prislapp. Kostnaden för ett hus i en småstad skiljer sig antagligen mycket från ett hus i huvudstaden. Kostnaderna för pensionering kan variera ännu mer dramatiskt, inte bara beroende på planerade livsstilsöverväganden under pensioneringen, utan också på pensionärens livslängd.

Christine Benz, Morningstars chef för personlig ekonomi, och andra Morningstar-experter föreslår fem viktiga steg för målplanering.

Steg 1: Dokumentera dina mål

Det första steget i processen är att dokumentera dina mål per tidshorisont. Gruppera dem i ett av tre intervall: kortsiktiga mål (uppnå om fem eller färre år), medelsiktiga mål (fem till 15 år från idag) och långsiktiga mål (15 år eller mer i framtiden).

Ange det datum då du hoppas uppnå dem samt varaktigheten för fleråriga mål. När du räknar upp dina mål ska du vara så specifik som möjligt. Och glöm inte bort att betala av skulderna - vare sig det gäller bolån eller kreditkortsskulder - på din lista över ekonomiska prioriteringar.

Steg 2: Kvantifiera dina mål

Nästa steg är att uppskatta kostnaden för vart och ett av dina mål. För kortsiktiga och till och med vissa medelsiktiga mål bör detta vara enkelt, men det är svårare att uppskatta kostnaden för fleråriga och långsiktiga mål som till exempel pensionering. Den stora jokern är inflationen: Även om den för närvarande är ganska låg i en historisk jämförelse är det rimligt att räkna med en inflationstakt på minst 2-3 % för långsiktiga mål.

Steg 3: Sätt upp SMART-mål

Målen ska vara specifika, mätbara, anpassningsbara, realistiska och tidsbundna (SMART).

- Specifikt: väldefinierat, tydligt och otvetydigt.

- Mätbara: med specifika kriterier som mäter dina framsteg mot att uppnå målet.

- Anpassningsbar: kan justeras (om det behövs) i samband med din regelbundna granskning av portföljen.

- Realistiskt: inom räckhåll, realistiskt och relevant för ditt syfte.

- Tidsbunden: med en tydligt definierad tidslinje, inklusive ett startdatum och ett måldatum.

Steg 4: Prioritera dina mål

Prioritera slutligen dina mål genom att numrera dem. Naturligtvis vill du låta dina önskemål styra dina prioriteringar, men lägg stor vikt vid vad som är vettigt ur ett finansiellt perspektiv och vad som kommer att ge den högsta avkastningen på din investering.

Följande hierarki är vettig i många olika situationer:

-Skuldnedbetalning/ nödfond

-Pensionssparande

-Andra mål på kort och medellång sikt (inom rimliga gränser).

Steg 5: Se över din portfölj regelbundet

Med regelbundna översyner av portföljen ser du till att portföljen är på rätt spår för att uppnå dina mål, ombalanserar den vid behov (baserat på förändringen i riskprofilen och tiden fram till målet) och rensar ut underpresterande investeringar.

Vad händer om du inte har någon att göra-lista?

Christine Benz sa: "Du vet hur det är när du inte börjar en dag med en att-göra-lista? Man blir omtumlad av allt som dyker upp: telefonsamtal, svar på e-postmeddelanden, chattande med kollegor. Att hantera din ekonomi utan att först formulera dina nära och långsiktiga mål är likadant. Dagarna kommer att gå och du kommer utan tvekan att hitta många sätt att spendera dina pengar. Men du kommer inte nödvändigtvis att nå dit du egentligen ville komma. Genom att kvantifiera vart och ett av dina ekonomiska mål kan du se att det inte kommer att vara möjligt att uppnå alla, men det är bättre att veta det tidigt så att du kan prioritera. Vart och ett av dessa mål har sannolikt sin egen tidshorisont, vilket i sin tur kommer att diktera vilka typer av investeringar du har och var. När du väl har satt upp dina grundläggande mål och kvantifierat hur mycket de kommer att kosta kan det fungera som den ultimata finansiella kontrollen att kontrollera dina framsteg mot dem; att övervaka specifika investeringar är sekundärt".

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar