Vad är faktorinvesteringar?

Det finns fler källor till avkastning än bara vinst eller tillväxt.

Fernando Luque 2021-12-28 | 8:06
Facebook Twitter LinkedIn

Coloured pencils in a row

Begreppet faktorinvestering är relativt nytt och är nära kopplat till framväxten (särskilt i USA) av strategiska beta- eller smart beta-ETF:er (noterade fonder). Även om strategiska beta-ETF:er är passiva förvaltningsprodukter, syftar de till att slå avkastningen från traditionella index eller att minska risken för samma index.

Även om det är ett relativt "nytt" koncept har grunden för faktorinvesteringar varit ett välkänt koncept i den akademiska världen sedan en tid tillbaka.

Källor till avkastning

Men vad menar vi med faktorinvestering? Faktorinvestering handlar om att investera genom att i möjligaste mån isolera en eller flera källor till avkastning (jag säger ’flera’ eftersom det senaste inom faktorinvesteringar är multifaktorinvesteringar; investera enligt flera faktorer). Vilka är dessa källor till avkastning? Den akademiska världen är helt överens om identifieringen av 6 källor eller "faktorer" för avkastning: värde, momentum, storlek, volatilitet, kvalitet och avkastning.

På samma sätt som man kan investera utifrån specifika regioner, länder eller sektorer kan förvaltare också investera i fundamentalt billiga företag (värde), i företag som visar bättre relativ kortsiktig avkastning (momentum), i företag med låg marknads kapitalisering (storlek), i företag med låg volatilitet eller i företag med hög direktavkastning. Vilka resultat har dessa faktorer uppnått över tid? Som den bifogade tabellen visar beror det väldigt mycket på vilken period du tittar på och om du tar risk eller inte.Exhibit 1

Hur identifierar man faktorer?

1992 introducerade Morningstar den visuella matrisen Style Box, som klassificerar fonder efter storlek och investeringsstil för företagen i fondportföljen. Ända sedan vi introducerade denna matris har vi gjort framsteg i att förstå de olika faktorerna som förklarar aktieavkastningen. Även om exponering mot storlek och värde/tillväxtstil kan bidra till att förklara skillnaden mellan fondens långsiktiga avkastning, får vi inte den övergripande bilden. Morningstars faktorprofil är ett nytt verktyg som kompletterar Style Box, och innehåller flera faktorer som ytterligare förklarar fondens exponering mot väldokumenterade källor till långsiktig avkastning. Faktorprofilen ger en ögonblicksbild av en fonds exponering mot sju olika faktorer (de sex tidigare nämnda faktorerna, förutom likviditet). Dessa faktorer är vanliga egenskaper hos aktier och kan hjälpa till att förklara deras långsiktiga avkastning i förhållande till marknaden. Som vi nämnde i början av den här artikeln har var och en av dessa faktorer dokumenterats och undersökts väl i akademin, samt tillämpats av professionella investerare.

Exhibit 2

Hur kan investerare använda faktorprofilen?

Investerare kan använda Morningstar Factor Profile för att få en bättre förståelse för de olika avkastningskällorna som en aktiefond ger och för att bedöma hur effektivt de exponeras för dem.

Vid bedömning av en fond isolerat kan faktorprofilen användas som kontrollverktyg. Stämmer fondens faktorexponering överens med det sätt som förvaltaren beskriver sin investeringsmetod? Fångar en strategisk betafond den faktor som den strävar efter att uppnå?

Faktorprofilen kan också vara ännu mer användbar när man jämför liknande fonder. I slutändan finns det mycket mer med aktieinvesteringar än den enkla distinktionen mellan värde och tillväxt.

The article is translated from English and was published on morningstar.co.uk October 7, 2021.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar