5 hållbarhetsteman att förvänta sig 2022

Grundaren av Sustainalytics diskuterar hur klimatet sätter hållbarhet på agendan och informerar om 5 hållbarhetsteman att förvänta sig 2022.

Michael Jantzi 2022-01-10 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

bærekraft

Kunder och kollegor på kapitalmarknaden pratar ofta om hur klimatförändringar leder till systemrisker. Därför ser vi det ökade intresset för ämnena ESG (miljö, social och bolagsstyrning). Till exempel har kraftiga regn och översvämningar orsakat stora skador i British Columbia den senaste månaden, den tredje naturkatastrofen som drabbade västra Kanada under det senaste året efter att en värmebölja resulterade i okontrollerade skogsbränder. Utan träd och annan växtlighet var landskapet sårbart för översvämningar och jordskred. Försäkrings- och återuppbyggnadskostnaderna förväntas bli mer än 10 miljarder dollar. Detta är bara ett exempel på klimatförändringarnas kaskadeffekter. Du kan se hur hållbarhetsutmaningar kan leda till oproportionerligt negativa utfall för länder och befolkningar som inte har samma ekonomiska motståndskraft. Torka och översvämningar förvärrar deras situation och gör det ännu svårare att tillgodose grundläggande behov.

Vad förväntar jag mig 2022? Vissa ämnen kommer att hjälpa till att forma diskussionen kring hållbarhet.

Tema 1: Klimatet har satt hållbarhet generellt på agendan

Vi kommer att fortsätta se en ökning av sociala utmaningar sammanflätade med klimatet, som Just Transition. Just Transition-deklarationen, som undertecknades vid COP26 av mer än 30 länder, återspeglar Internationella arbetsorganisationens riktlinjer och förbinder dem att hitta strategier som stöder samhällen genom övergången till en mer hållbar ekonomi. Vi kommer att se andra åtgärder, som EU:s 17,5 miljarder euro Just Transition Fund, utöver andra investerarinitiativ som World Benchmarking Alliance som ska bedöma hur väl 180 företag hanterar Just Transition.

Tema 2: Nettonoll kommer att fokusera diskussionerna inom överskådlig framtid

Bytet till nettonoll handlar inte bara om att minska koldioxidutsläppen, det är en affärsmodellomvandling i nivå med den industriella revolutionen. Det kommer att finnas vinnare, överlevande och förlorare. Om du sitter i en styrelse, en ledningsgrupp eller allokerar kapital som investerare, då försöker du lista ut vad du behöver göra för att bli en av vinnarna, eller åtminstone undvika att bli en av förlorarna. Mycket är fortfarande osäkert - att definiera nettonoll är utmanande - på samma sätt är det utmanande att hitta det bästa sättet att lösa nettnollutsläppen. Men investerare måste definitivt fokusera på att skapa meningsfulla resultat genom sina investeringar.

Tema 3: Att avstå från investeringar och dialog har båda en plats i samtalet

En av de mest kritiska frågorna är hur vi kan minska koldioxidexponeringen i investeringsportföljerna. Därför har en gammal debatt åter blivit aktuell: Ska man avstå från att investera i företag som har stora koldioxidutsläpp, eller ska man gå i dialog med dem? Besluten att avstå från investeringar skiljer sig mycket från tidigare. Till exempel meddelade det holländska pensionsbolaget ABP i oktober att man skulle avstå från att investera i producenter av fossila bränslen. Kritiker av avyttringar hävdar att tillgångarna bara hamnar i händerna på private equity eller statligt ägda företag, som båda historiskt sett inte har brytt sig särskilt mycket om hållbarhetsutmaningar. Statligt ägda företag är sannolikt utlämnade till politisk vilja att förändras. Men även private equity och riskkapital är allt mer intresserade av hållbarhetsutmaningar.

Tema 4: Hållbarhet förändras från "trevligt att ha" till "måste ha"

I takt med att fler investerare i både offentliga och privata tillgångar insisterar på mer hållbarhet, har behovet av konsekventa, gemensamma rapporteringsstandarder ökat. Föreställ dig en värld utan allmänt accepterade redovisningsstandarder. Det skulle bara bli kaos. Det är ungefär där vi är nu. Idag börjar bitarna av hållbar finansinfrastruktur falla på plats. IFRS Foundation tillkännagav nyligen inrättandet av International Sustainability Standards Board (ISSB), som slog samman två viktiga standardsättande aktörer. Samtidigt kan åtgärder från Morningstar och andra för att klargöra villkoren som används för hållbara investeringar hjälpa nya investerare som oroar sig för greenwashing och andra potentiella problem. År 2022, när effekterna av hållbara överväganden för finansiell rapportering, tillsyn, risk och regelverk tar fart, förväntar jag mig att våra vanor att prata om hållbarhet och ansvarsfulla investeringar, ESG och hållbar finans kommer att börja bli mer normala.

Tema fem: Här kommer de privata investerarna

Som Morningstars vd Kunal Kapoor har noterat har antalet ESG ETF:er exploderat mer än sex gånger eftersom kapitalet i aktiva ESG-fonder fortsätter att växa. Dessutom har det satts nya rekord i nyteckningar i hållbara fonder, vilket kan tyda på intresset hos privata investerare som traditionellt sett är de sista som kommer till festen. Mer tillväxt kan komma när privata investerare börjar investera sina pensioner i hållbara fonder. Jag hävdar att privata investerare har tvåsidiga förväntningar: De bryr sig om ett tryggt pensionsliv, ekonomiska mål och risker, men de bryr sig också om luftföroreningar som leder till att deras barn får astma, eller om ökande fall av skogsbränder gör att försäkringsbolagen begränsar försäkringsskydd. Det är ironiskt att de sista personerna som eventuellt deltar i denna fest kan vara en viktig katalysator för att leda samtalet mot påverkan på portföljer för att ta itu med dessa utmaningar. Genom att göra det kan de bli förändringens kraft.

For your information: Sustainalytics is a Morningstar company.

The article is translated from English and was originally publised on morningstar.com the 15. december 2021. 

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Michael Jantzi  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar