Här är varför Morningstar sänkt betyget på två ESG ETF:er

iShares MSCI Europe SRI och Lyxor MSCI Europe ESG Leader ETF:erna nedgraderades från silver till brons av Morningstar. Enligt analytiker kan hållbara urvalskriterier innebära ett smalare investeringsunivers, vilket leder till minskad diversifiering och betydande avvikelser i tider av volatilitet.

Sara Silano 2022-07-05 | 12:56
Facebook Twitter LinkedIn

campanella

Morningstar sänkte analytikerbetyget för två hållbara europeiska aktie-ETF:er. Dessa är iShares MSCI Europe SRI ETF och Lyxor MSCI Europe ESG Leaders ETF, som nedgraderades från silver till brons (sedan den 28 juni 2022).

Anledningen, förklarar analytikerna, är det faktum att urvalskriterierna för miljö, social och ägarstyrning (ESG) avsevärt minskar investeringsuniversumet, vilket resulterar i en "hög grad av risktagande i förhållande till referensmarknaden". Detta kan göra att de väsentligt avviker från det traditionella MSCI Europe-indexet som är mycket mer diversifierat, särskilt på volatila marknader som de nuvarande.

iShares MSCI Europe SRI ETF

iShares ETF är en lågkostnadsstrategi för exponering mot den europeiska aktiemarknaden och har ett starkt fokus på ESG-faktorer. Dessutom är koldioxidintensiteten (vägt genomsnitt för tillgångarna i emissionerna i portföljen) lägre än för 90% av konkurrenterna.

"För att uppnå detta inkluderar fonden endast en fjärdedel av europeiska stora och medelstora aktier med de bästa ESG-egenskaperna, som också är screenade för koldioxidutsläpp", säger Dimitar Boyadzhiev, analytiker på Morningstar.

"Detta innebär en hög grad av marknadsrelaterat risktaganden, vilket innebär att fondens resultat kan avvika avsevärt från MSCI Europe som är väldigt diversifierat, särskilt i tider av volatilitet. Av denna anledning har vi sänkt betyget till Brons från Silver."

Analytikerbetyget ska inte förväxlas med Sustainability Rating, som mäter ESG-risken inom en portfölj. Ur denna synvinkel har iShares MSCI Europe SRI fem jordglober, vilket indikerar en mycket låg risk relaterad till hållbarhetsfaktorer (per den 30 april 2022).

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders ETF

Lyxors ETF erbjuder exponering mot europeiska aktier med ett starkt fokus på miljön, sociala faktorer och ägarstyrning. Jämförelseindexet använder också exkluderingsprocesser, baserad på egen forskning för att undvika företag som bryter mot internationella standarder och principer, såsom FN:s Global Compact och Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konvention, eller de som är inblandade i kontroversiella företag. såsom tobak, hasardspel eller kontroversiella vapen.

"För detta ändamål exkluderar fonden ungefär hälften av europeiska stora och medelstora aktier", säger Boyadzhiev. Detta leder till samma problem med lägre diversifiering än det traditionella MSCI Europe-indexet för iShares ETF, vilket resulterar i betydande avvikelser i perioder av volatilitet. Därav beslutet att sänka betyget till brons.

Kollar man på fondens Sustainability Rating Lyxor ETF fyra jordklot, vilket indikerar en nivå av ESG-risk under genomsnittet för dess konkurrenter (per den 30 april 2022).

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc EUR70,21 EUR-0,97Rating
Lyxor MSCI Eurp ESG Ldrs DR ETF Acc EUR34,06 EUR-1,02Rating

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar