Vi förväntar oss fortfarande att USAs inflation faller 2023

Senaste KPI-data betyder att Fed sannolikt kommer att höja räntorna in i nästa år men Morningstars chefekonom tror att ökningarna i levnadskostnaderna kommer att avta

Lauren Solberg 2022-10-17 | 8:54 Preston Caldwell
Facebook Twitter LinkedIn

US gas station

Medan konsumenterna fann lättnad vid bensinpumpen i september förblev inflationen ett betydande problem på andra håll, vilket ledde till att marknaderna förväntar ännu fler aggressiva räntehöjningar från Federal Reserve.

Bureau of Labor Statistics rapporterade att konsumentprisindex steg 0,4% i september, fyra gånger högre än i augusti. Accelerationen i totala KPI drevs av energipriserna som – även om de sjönk – föll i en långsammare takt än de gjorde i augusti.

Det verkliga fokuset låg dock på kärninflationen, KPI exklusive mat och energi, som låg kvar på 0,6% månad över månad, samma takt som i augusti. Ekonomer hade förväntat sig att kärn-KPI skulle öka med 0,4% för september.

KPI-rapporten var återigen en besvikelse för investerare som letade efter tecken på att inflationen äntligen skulle visa meningsfulla tecken på avmattning och göra det möjligt för Fed att börja sakta ner takten i räntehöjningarna. Istället, som har varit fallet under större delen av detta år, visade KPI-rapporten att inflationen fortfarande är envist hög.

"För tillfället har inflationen bestått trots att trycket i leveranskedjan har lättat och löneökningen är måttlig", säger Preston Caldwell, chefekonom på Morningstar. "Även om argumenten för fallande inflation nästa år är fortsatt stark, kommer Fed inte att sakta ner takten i räntehöjningarna förrän de ser framsteg i faktiska inflationsdata."

Men Caldwell säger att en noggrann läsning av statistiken och den bredare ekonomiska bakgrunden visar skäl att fortsätta att förvänta sig att inflationen kommer att dämpas under de kommande månaderna.

"Det finns tecken på att utsikterna för inflationen inte är så dåliga som den här rapporten kan antyda", säger Caldwell. "Lättande utbudsbegränsningar, fallande efterfrågan och dämpad löneökning kommer att hjälpa till att få ner inflationen 2023 och därefter."

På årsbasis steg den totala inflationen med 8,2% i september, vilket minskade från 8,3% i augusti. Kärninflationen, som exkluderar livsmedels- och energipriser, steg med 6,6% jämfört med föregående år.

Bland kärnkategorierna avtog varuprisinflationen medan tjänsteinflationen accelererade, enligt Caldwell. Priserna på kärnprodukter var oförändrade efter att ha ökat med 0,5% föregående månad. "Lättande utbudsbegränsningar börjar ge lättnader på varupriserna", säger Caldwell.

Men det är en lång väg kvar innan trasslet i försörjningskedjan är helt lösta. "En långsamt läkande försörjningskedja är en viktig orsak till att vi förväntar oss att inflationen kommer att falla 2023 och därefter."

Priserna på kärntjänster ökade med 0,8 %, jämfört med 0,6% föregående månad. Accelerationen drevs av transporttjänster – där det var mindre genomslag av lägre bränslepriser i september – sjukvård och andra kategorier.

"Genom att jämna ut en del av volatiliteten från månad till månad har vi sett vissa framsteg på övergripande kärnpriser", säger Caldwell.

Kärnpriserna ökade med 6,0% årstakt från juni till september i år, jämfört med 7,9% i mars till juni. "Dessa framsteg är knappast tillräckliga för att lugna marknaderna, eller för att tillåta Fed att börja bromsa upp sin räntehöjningstakt."

Under de senaste tolv månaderna har priserna i kategorin flygbolag stigit med 42,9%. Gastjänster, bensin och elektricitet har också varit stora bidragsgivare till pristillväxten.

Senaste kärninflationsdata har varit inkongruenta med lönedata, säger Caldwell. Lönetillväxten var i genomsnitt 4,4% (på årsbasis) under juni till september, vilket är förenligt med en inflation på ungefär 3%.

"En sådan diskrepans kan inte bestå för länge. Antingen kommer lönetillväxten att accelerera igen i enlighet med den nuvarande kärninflationen eller – mycket mer troligt enligt vår uppfattning – kärninflationen kommer snart att sjunka avsevärt för att matcha lägre arbetskostnadstillväxt.”

Samtidigt indikerar ledande data att bostadsinflationen sannolikt snart kommer att nå en topp, "vilket är föga förvånande med tanke på att efterfrågan på bostäder håller på att krossas av stigande bolåneräntor", säger Caldwell.

"Även om argumenten för fallande inflation är fortsatt stark, kommer Fed inte att minska takten i räntehöjningarna förrän de ser större framsteg i den faktiska statistiken", säger Caldwell.

Fler räntehöjningar kommer

Septemberrapporten verkar ha befäst argumenten för ytterligare aggressiva räntehöjningar från Fed i både november och december. Caldwell förväntar sig att detta kommer att vara mer än tillräckligt för att dämpa hög inflation, och att Fed i slutändan kommer att få ner inflationen långt under sitt mål på 2%. "Men med tanke på farorna kring att inflationen blir förankrad om den tillåts fortsätta", säger han, "kommer Fed att riskera att gå för hårt ut."

Enligt CME FedWatch Tool skiftade marknadens förväntningar på räntehöjningar vid centralbankens kommande novembermöte högre efter rapporten. Obligationsterminsmarknaden indikerar nu en 99% chans för 0,75 procentenheters ökning av federal funds-räntan: Oddsen låg på 85% dagen innan KPI-rapporten publicerades och bara 50% en månad innan. En räntehöjning av denna storlek skulle föra federal funds-räntan till 3,75%-4,00%.

Det finns inga tecken på en lättnad från Feds räntehöjningar på väg in i nästa år. Marknadens förväntningar för Feds policymöten i december och mars ser ytterligare två räntehöjningar på 0,75 procentenheter. Förväntningarna för december ser nu mer aggressiva ut än vad som var fallet efter släppet av förra veckans jobbrapport, baserad på CME-data.

Fed har redan höjt räntorna med 75 punkter tre gånger under 2022, och höjningar i november och december kan föra upp den siffran till fem. Före detta år hade Fed inte höjt räntorna med 0,75 procentenheter under något år sedan 1994.

I proportion till de ökade förväntningarna på federala räntehöjningar, steg kortfristiga obligationsräntor på nyheten, med den 2-åriga amerikanska statsobligationsräntan upp med cirka 0,15 procentenheter. Amerikanska 10-åriga räntor var strax under 4%.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Lauren Solberg  är datajournalist för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar