Spararna återvänder till aktiefonder

Efter rekordstora utflöden från aktiefonder under året har spararna satt in nästan 26 miljarder de senaste tre månaderna. Men om december bjuder på ytterligare utflöden kommer året gå till historien som ett av de sämsta.  

Johanna Englundh 2022-12-08 | 10:43
Facebook Twitter LinkedIn

market

Efter att det under året varit rekordstora utflöden från aktiefonder registrerade i Sverige har spararna fått tillbaka riskaptiten och satt in pengar i aktiefonder igen. Vid slutet på augusti hade över 40 miljarder kronor strömmat ut ur aktiefonder i samband med en fallande börs och en stor oro över de ekonomiska utsikterna, kriget i Ukraina och en skenande inflation. 

När jag gjorde genomgången av fondflödena i aktiefonder i början på september såg det ut som att 2022 var på god väg att stänga året med rekordhöga utflöden. Men som vanligt tenderar fondflödena att korrelera med börsen, när börsen går upp nettosäljer spararna medan nettoköpen återkommer när börsen går upp. Dock med viss eftersläpning. För att illustrera detta har jag tagit fram nedan två grafer. 

Den första visar hur nettoflöden i aktiefonder har sett ut hittills i år, den andra visar utvecklingen för Morningstar Sweden indexet från årsskiftet, indexerat till 100.

 

 

Som graferna visar var det enorma utflöden under årets första månader, vilket hänger samman med den fallande börsen. Återhämtningen i mars lyckades inte övertyga spararna att återvända, men i april dämpades nettouttagen något. När nästa uppstuds kom i maj var spararna dock redo på köpknappen med över 9 miljarder i nettoinflöden. Juni bjöd på ännu en negativ börsmånad och nettoköpen föll till backen, för att sedan vända upp igen i juli. Den negativa augustimånaden märktes tydligt på både börskursen såväl som i nettoflödena. I september tycks dock spararna ha försökt pricka in en botten, då nettoköpen började under månaden medan börsåterhämtningen inte tog fart förrän i oktober på Stockholmsbörsen. 

Värt att påpeka är att aktiefonder i Sverige innehåller fonder som har en exponering mot betydligt fler marknader än Sverige, varav denna analys inte går att likställa med utvecklingen för alla fonder. 

Endast två tidigare år med nettoutflöden för aktiefonder

Om vi tittar på tidigare år ser vi återigen att 2022 sticker ut. Men här är det viktigt att notera att de årliga pensionsinsättningarna görs i december varje år, vilket ofta medför stora nettoinflöden. Under 2022 kommer totalt 47,6 miljarder kronor sättas in på spararnas premiepensionskonton. För årets stapel är dessa således inte medräknade. Däremot är det tydligt att sedan 2005 har vi endast haft två helår med totala nettoutflöden från aktiefonder.

Hur året kommer att sluta kan vi således ännu inte veta. PPM pengarna kommer onekligen ge fondflödena en skjuts. Sedan får vi se om spararna väljer att sätta in mer pengar under december eller om ytterligare uttag kommer att dämpa effekten av pensionsinsättningar. 

 

Fonderna med störst inflöden och utflöden

Här nedan kommer två listor med de fonder som registrerat störst nettoinflöde respektive nettoutflöde under november, vilka bjuder på en blandad kompott av regioner och inriktningar.  

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar