Rekordpressade hushåll - räntekostnader väntas fortsätta stiga

Hushållen pressas av stigande räntekostnader, men bolånetagarna har fortsatt goda marginaler i sin privatekonomi. 

Finwire 2023-03-28 | 11:10
Facebook Twitter LinkedIn

Enligt Finansinspektionens årliga bolånerapport kan räntekostnaden öka till 16 procent av disponibel inkomst i slutet av året

"Trots att allt fler får betala alltmer för sina bolån kan vi se att nya bolånetagare generellt sett har goda marginaler. Men hög inflation och höga räntor pressar samtidigt bolånetagarna. Det tvingar många att dra ner på sin konsumtion och sitt sparande", säger generaldirektör Daniel Barr.

I snitt lägger de svenska hushållen 12 procent av sin disponibla inkomst på räntebetalningar. FI spår att den nivån kan öka till närmare 16 procent, givet de nuvarande prognoserna.

Myndigheten pekar också på att man historiskt vidtagit flera åtgärder för att dämpa skulderna, exempelvis amorteringskrav och bolånetak.

FI har också skapat en ventil för hushåll som är under finansiell press och behöver möjlighet att slippa amortera. Från september förra året till slutet av februari i år har ungefär 15 000 bolånekunder fått ett tillfälligt undantag från amorteringskravet.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar