Månadens aktie: Ørsted

Månadens aktie för september är danska ESG-giganten Ørsted, vars uppskattade verkliga värde nyligen drogs ned efter flagg om miljardnedskrivningar. Aktien anses dock vara undervärderad. 

Johanna Englundh 2023-09-06 | 16:14
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Välkomna till Morningstar - det är dags för månadens aktie och idag ska vi prata om danska vindkraftsbolaget Ørsted som är marknadsledare inom förnybar energi. Bolagets tre affärsområden är Havsbaserad vindkraft, Landbaserad vindkraft och Marknader & Bioenergi.
Morningstar har belönat bolaget med en smal vallgrav, där generösa subventioner ses som en betydande immateriell tillgång.

Vindkraften, som huvudsakligen består av havsbaserade vindkraftsparker, står för cirka 90 % av koncernens EBIT. Och avkastningen från den här verksamheten stöds av generösa subventioner från länder där vindkraftsparkerna är koncentrerade såsom Storbritannien, Tyskland och Danmark – och Taiwan och USA, där gruppen har betydande projekt. Enligt Morningstars beräkningar har subventioner som ges till vindkraftparker i drift och under uppförande en vägd genomsnittlig återstående livslängd på 13,5 år.

Morningstar sänkte dock Ørsteds uppskattade verkliga värde i samband med att bolaget gick ut och flaggade om nedskrivningar om 16 miljarder danska kronor i slutet på augusti på grund av förseningar i leveranskedjan, skattefrågor och räntor i deras amerikanska portfölj. Vår analytiker ansåg att det här motsäger budskapet som bolaget hittills har skickat och därför väcker det här en förtroendefråga mot nuvarande ledning. I och med antagandet att de flesta av de amerikanska projekten nu kommer att vara värdeförstörande sänktes därför aktiens verkliga värde med 30 kronor per aktie till 670 danska kronor.

Sett till gårdagens stängningskurs på 395,7 DKK anser dock Morningstar att aktien är undervärderad med 41%

Kom ihåg att som alltid göra din egen analys om du är intresserad av ett bolag, och håll utkik efter nästa månadens aktie. För Morningstar, jag är Johanna Englundh.

 

Informationen som delas är ENDAST för utbildnings- och informationsändamål. Den är inte avsedd och bör inte heller betraktas som en inbjudan eller uppmuntran att köpa eller sälja ett värdepapper som nämns, och det ska inte heller ses som ett meddelande som syftar till att övertala eller uppmuntra dig att köpa eller sälja värdepapper eller värdepapper som anges. Alla kommentarer som lämnas är författarens åsikt och bör inte betraktas som en personlig rekommendation. Informationen bör inte vara en persons enda grund för att fatta ett investeringsbeslut. Kontakta din finansiella rådgivare innan du fattar ett investeringsbeslut.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Orsted A/S387,20 DKK0,13Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar