Nibe stiger på rapport

Värmeteknikbolaget Nibes rörelseresultatsteg drygt 20 procent och kom in i linje med förväntningarna. Aktien steg strax över 5 procent. 

Finwire 2023-11-15 | 9:24
Facebook Twitter LinkedIn

 

nibe

Värmeteknikbolaget Nibe nettoomsättning steg 15,2 procent till 11 514 miljoner kronor (9 999). Utfallet var 3,1 procent lägre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 11 880 miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på 1 779 miljoner kronor (1 465), vilket är 1,5 procent lägre än förväntat rörelseresultat på 1 806 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 15,5 procent (14,7).

Resultatet före skatt var 1 598 miljoner kronor (1 451) medan resultatet efter skatt blev 1 220 miljoner kronor (1 108).

Koncernens omsättningstillväxt under årets första nio månader uppgick till 23,2 procent (26,6) varav 17,4 procent (23,6) var organisk.

I likhet med vad som noterades redan under senare delen av första halvåret har försörjnings­situationen av komponenter fortsatt att förbättras, vilket möjliggjort att Nibes egna leveranstider nu är tillbaka på normala nivåer.

"Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, vår fokusering på energieffektivisering och hållbarhet samt vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt optimistiska till 2023 som helhet", säger vd Gerteric Lindquist i delårsrapporten.

Nibes investeringar i de befintliga verksamheten uppgick till 2 277 miljoner kronor (1 300) under årets nio första månader.

Givet de bedömda, fortsatt goda marknadsförutsättningarna inom alla Nibes tre affärsområden samt ytterligare automation, rationaliseringar och hållbarhetsutveckling, kommer investeringstakten i de befintliga verksamheterna att förbli hög. Enbart under de kommande tre till fyra åren bedöms investeringarna ackumulerat uppgå till cirka 10 miljarder kronor, varav drygt hälften i utökad produktionskapacitet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
NIBE Industrier AB Class B64,62 SEK3,69

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar