I världens mest jämställda länder lyser kvinnliga fondförvaltare med sin frånvaro

Nordiska länder placerar sig år efter år i topp när länder rankas efter jämställdhet, men när det kommer till fondförvaltning ser det betydligt dystrare ut. I Sverige, Norge, Danmark och Finland förvaltas ytterst få fonder av en kvinna eller ett team av enbart kvinnor.

Johanna Englundh 2024-03-12 | 14:55
Facebook Twitter LinkedIn

 man och kvinna på stapel av pengar

Enligt 2023 års Global Gender Gap Report, lyfts Norge, Finland och Sverige fram bland de främsta länderna när det kommer till jämställdhet över fyra viktiga dimensioner: ekonomiskt deltagande och möjligheter, utbildningsnivå, hälsa och överlevnad samt politiskt inflytande. Danmark hamnar på plats 23 av 146.

Men när det kommer till fondförvaltning är bilden annorlunda. Vid en kartläggning över antalet kvinnliga förvaltare i Norden kan Morningstar konstatera att kvinnor fortfarande är underrepresenterade.

Sverige lyckas bäst av de nordiska länderna, men med en ytterst blygsam siffra av 9% av fonderna som förvaltas av en kvinna eller ett team av enbart kvinnor. I Danmark är resultatet än mer chockerande: endast 1% av fonderna, eller fyra av de totalt 684 fonderna, förvaltas av en kvinna eller ett team av kvinnor. I Norge och Finland är samma siffra 6% respektive 5%.

Det är också vanligare att en kvinnlig förvaltare hittas i ett team med män, än att kvinnan förvaltar fonden själv eller med ett team av andra kvinnor. 

I en tidigare version stod det felaktigt att Finland hade 0% Non Disclosed, den korrekta siffran är 10%. 

Nästan 4 gånger fler fonder förvaltas av någon som heter Anders än det finns kvinnliga förvaltare totalt i Danmark

I Danmark förvaltas även nästan fyra gånger fler fonder av någon som heter Anders än det finns kvinnliga förvaltare totalt. I Sverige förvaltas 80 fonder av någon som heter Johan eller Carl-Johan, medan det finns 75 kvinnliga förvaltare totalt. Finland har samtidigt 40 kvinnliga förvaltare, men 45 fonder förvaltas av någon som heter Per eller Antti. På den norska fondmarknaden förvaltar någon som heter Harald 32 fonder medan det totalt finns 25 kvinnliga förvaltare.

 

Är det ett problem med så få kvinnliga fondförvaltare? 

Flera studier har gång på gång visat att kvinnliga förvaltare levererar minst lika bra avkastning som sina manliga kollegor. Så problemet tycks inte ligga i kvinnors prestation i förvaltaryrket. Men trots det noteras alltså en ojämn könsfördelning. 

Inom investment banking, värdepappersrörelse, analys och markets, har Svensk Värdepappersmarknad uppskattat att det finns 25-30% kvinnor och löneskillnaden är hela 60%. De konstaterar även att obalansen syns direkt i rekryteringsstadiet från de svenska ekonomiutbildningarna.

Intressant nog så lyfter även fondbranschen själva fördelarna med jämställdhet i de börsnoterade företag som de investerar i. Anledningen bakom detta? Flera undersökningar tyder på att förekomsten av kvinnor i bolagsstyrelser och i ledningsgrupper är kopplade till bättre finansiella resultat. Här skriver bland annat SPP och SEB om detta. 

Då det är tydligt att förvaltarbranschen skulle gynnas av fler kvinnor, på samma sätt som att bolagen de investerar i visar svart på vitt att jämställdhet är att eftersträva, ser jag ingen anledning till att branschen inte bör göra sitt absoluta yttersta för att öka representationen av kvinnliga förvaltare. I slutändan kommer det troligtvis leda till bättre avkastning för oss fondsparare. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar