Vi förväntar oss att Fed sänker räntan 5 gånger i år

Fed behöll räntan oförändrad vid sitt möte i mars, men fallande inflation bör stärka argumenten för flera räntesänkningar med start i sommar.

Preston Caldwell 2024-03-22 | 9:51
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve graphic

Medan Federal Reserve levererade ett förväntat policybeslut på onsdagen genom att hålla räntorna oförändrade, förväntar vi oss att fallande inflation kommer att leda till fem räntesänkningar i slutet av året.

Med vår prognos för slutet av 2025 för ett målintervall för federal funds-ränta på 2,25%-2,50% tror vi fortfarande att centralbanken kommer att sänka räntorna mycket mer än vad de för närvarande tror att de kommer att göra 2024 och 2025.

Fed höll räntan oförändrad vid sitt möte i mars, vilket hade förutspåtts allmänt under de senaste två månaderna. Vid det föregående mötet kastade ordföranden Jerome Powell kallt vatten på tanken om räntesänkningar i mars, särskilt med tanke på den överraskande inflationsuppgången i januari och februari.

Styrräntan ligger för närvarande i målintervallet 5,25%-5,50%, efter 500 punkters höjningar mellan mars 2022 och juli 2023, den största höjningen på fyra decennier.

Den federala styrräntan är långt inne i "restriktivt territorium" enligt Fed, vilket innebär att räntorna ligger över normala nivåer, utformade för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och minska inflationen. När inflationen är tillbaka på centralbankens mål på 2,0% bör räntan närma sig de "neutrala" långsiktiga nivåerna, som medlemmarna i Federal Open Market Committee för närvarande bedömer ligger på cirka 2,6%.

Treasury Yield and Federal-Funds Rate

Source: Federal Reserve Economic Database, March 18, 2024

Amerikansk inflation på rätt väg

Under 2023 gjorde inflationen stora framsteg mot att återgå till det normala. Inflationen låg i genomsnitt på 6,5% 2022 (med hjälp av PCE-prisindex), den högsta nivån sedan 1981, men sjönk till 3,7% 2023. Under andra halvåret 2023 låg inflationen i genomsnitt på 2,1% i årstakt, med en kärninflation på 1,9%.

De första två månaderna 2024 har dock inneburit en återhämtning, med en kärninflation på PCE på i genomsnitt cirka 4% i årstakt. I princip ingen förväntar sig att inflationen ska förbli så hög under resten av året. Denna uppgång kan dock signalera att inflationen kan återgå till Feds mål på 2% långsammare än vad prognosmakarna förväntade sig för flera månader sedan.

Fed har för sin del skruvat upp sina senaste inflationsprognoser något och förväntar sig nu en kärn-PCE-inflation för fjärde kvartalet 2024 på 2,6% jämfört med föregående år (från 2,4% i sin tidigare prognos). De har också höjt sin förväntan på bruttonationalproduktens tillväxt 2024. Medianen av FOMC-medlemmarna förväntar sig tre federala räntesänkningar 2024, oförändrade från sina tidigare prognoser, trots inflationsuppgången.

Federal Reserve dot plot

Fed har varit mer opartiska än marknaden i bedömningen av inflationens underliggande trend. Powell noterade att FOMC-ledamöterna var angelägna om att inte överreagera på positiva inflationsavläsningar under andra halvåret 2023, precis som de inte överreagerar på den svaga datan från januari och februari. Han sa att den "övergripande historien inte har förändrats ... inflationen rör sig gradvis nedåt på en ibland ojämn väg mot 2%."

Vi förväntar oss att inflationen under resten av 2024 blir något lägre än vad Fed räknar med, på grund av en dämpad ekonomisk tillväxt och en fortsatt deflationsimpuls på varor från förbättringar i leveranskedjan. Vi räknar med att kärninflationen (PCE) kommer att uppgå till 2,2% på årsbasis under fjärde kvartalet 2024 (under Feds 2,6 procent). Detta stöder vår syn att Fed kommer att genomföra fem räntesänkningar i år, vilket leder till att styrräntan sänks till 4,00 %-4,25 % i slutet av året.

Federal Reserve kommer att sänka räntorna aggressivt

Dessutom förväntar vi oss att styrräntan faller till 2,25%-2,50% i slutet av 2025, betydligt under Feds prognos på 3,75%-4,00%, vilket framgår av punktdiagrammet över FOMC:s prognoser. Vi räknar med att inflationen 2025 i genomsnitt kommer att ligga något under Feds mål på 2,0%, på 1,6%, medan Fed fortfarande räknar med en genomsnittlig inflation på 2,3% 2025.

Läs orginalartikeln

... på Morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar